Paikallistiedote

Helteinen sää näkyy vesien lämpenemisenä sekä myös järvien vedenkorkeuksissa Oulujoen vesistöalueella

16 heinäkuu 2021, 13:00

Fortum Oulujoki

Kuluva kesä on ollut helteinen. Oulujärven pintalämpötila on noussut noin 24°C asteeseen. Oulujoessakin vesi virtaa yli 20°C asteisena. Alkuvuoden tulovirtaamat ovat olleet hieman keskimääräistä suuremmat, mutta kuluva kesä on ollut vähäsateinen ja tulovirtaamat ovat kääntyneet heinäkuussa laskuun. Oulujärvi on ollut kevättulvan jälkeen keskimääräistä korkeammalla tasolla, mutta kääntynyt keskimääräistä alemmalle tasolle viikon 27 aikana. Vesistön haihdunta on myös kasvanut helteiden takia.   

Oulujoen vesistöalueella säännösteltyjen järvien pinnat, lukuun ottamatta Ontojärveä, ovat laskeneet heinäkuussa. Kianta-, Vuokki- ja Oulujärven pinnat jatkavat edelleen laskuaan ja vaikka kesään lähdettiin korkeilla vedenpinnoilla, on odotettavissa, että loppukesän aikana näiden järvien pinnat laskevat kesäajan vedenkorkeuden tavoitetasojen alapuolelle, elleivät tulovirtaamat oleellisesti kasva. Oulujärvelle kesäkauden virkistyskäytön mukaan määritelty vedenpinnan tavoitekorkeus on vähintään NN+ 122,50 metriä. Vedenpinta on tällä hetkellä NN+ 122,62 m eli 12 senttimetriä tämän rajan yläpuolella. 

Hyrynsalmen reitillä Vuokkijärven ja Kiantajärven vedenpinnat ovat laskeneet myös alkukesän pinnoista. Kiantajärven pinta NN+ 198,66 m joka on 16 senttimetriä kesäajan tavoitekorkeuden alarajan yläpuolella, ja Vuokkijärven pinta on NN+188,60 m joka on 10 senttimetriä tavoitekorkeuden alarajan yläpuolella. Sotkamon reitillä Kiimasjärven ja Ontojärven vedenpinnat ovat tavoitekorkeuksissaan, eikä niiden virkistyskäytön alarajojen alittuminen vaikuta todennäköiseltä. 

Virtaamat Oulujoessa ovat olleet alkuvuonna keskimääräistä korkeammat. Vesivoima on tärkeää perus- sekä säätövoimaa, ja vesivoimatuotantoa on tarvittu sähköjärjestelmän toiminnan varmistamiseen myös heinäkuussa, mikä on näkynyt keskimääräistä suurempina juoksutuksina. 

Kesäajan vedenpinnan tavoitekorkeudet eivät ole ehdottomia järvien säännöstelyrajoja, vaan lupamääräyksien sisälle asetettuja tavoitteita, jotka on asetettu virkistyskäyttöä ajatellen. Tavanomaisina vesivuosina tavoitekorkeudet saavutetaan hyvin, ja kuivinakin vuosina ne ohjaavat juoksutusten suunnittelua niin, että vesi nousee ainakin lähelle tavoitetasoa. Tavoitekorkeuksia on viimeksi jouduttu alittamaan vuoden 2018 elokuussa.  

 

Fortum Oyj 
Viestintä 

Lisätietoja: 

Mikael Heikkilä, Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely, Fortum, mikael [piste] heikkila [ät] fortum [piste] com, puh. 050 453 2857 

 

Hydro power

Uusiutuvaa ja joustavaa energiaa - tutustu vesivoimaan Fortumilla

Tutustu vesivoimaan Fortumilla