Verkkouutinen

Fortumin Loviisan voimalaitoksen kakkosyksiköllä havaittu pieni polttoainevuoto

26 heinäkuu 2021, 17:00

Ydinvoima on hiilidioksidipäästötön, vakaa ja luotettava sähköntuotantomuoto.

Loviisan voimalaitoksen kakkosyksiköllä havaittiin 31.3.2021 aktiivisuuden nousua suljetun reaktorijärjestelmän, niin kutsutun primääripiirin, sisällä. Aktiivisuuden nousu johtuu pienestä jalokaasuvuodosta, jolla ei ole vaikutusta voimalaitoksen turvallisuuteen, henkilöstöturvallisuuteen tai tuotantoon. Elokuun lopulla alkavassa vuosihuollossa kakkosyksikön kaikille polttoaine-elementeille suoritetaan vuototesti ja vuotava elementti poistetaan reaktorista.

Olemme tiedottaneet STUKille viipymättä havainnoista ja toimenpiteistä. Vuodon kehitystä seurataan jatkuvasti sekä radioaktiivisuus- että säteilymittauksin. Tämän hetken tiedon mukaan vuoto on pysynyt muuttumattomana, ja kakkosyksikön käyttöä voidaan jatkaa normaalisti tulevaan vuosihuoltoon ja polttoainevaihtoon asti. Mikäli tilanne havaitun vuodon osalta muuttuisi merkittävästi, ajetaan laitos ohjeistuksen mukaisesti alas ja poistetaan vuotava elementti. Toimintaperiaatteidemme mukaisesti toimimme ennakoivasti ja päätöksenteossa ydinturvallisuus on aina ensisijalla.

Polttoainevuodot ydinvoimalaitoksissa ovat harvinaisia mutta eivät tavattomia. Yleisin syy polttoainesauvan vaurioitumiseen on järjestelmään huoltotöiden yhteydessä päässyt pieni vieras esine. Loviisan voimalaitoksella on 2000-luvulla havaittu kolme polttoainevuotoa. Edellisen kerran vuotava elementti poistettiin kakkosyksiköllä vuonna 2013.

Voimalaitoksella havaitusta polttoainevuodosta ei aiheudu vaaraa ihmisille, ympäristölle eikä voimalaitokselle.

Tiedotamme aina Loviisan voimalaitoksen turvallisuuteen ja tuotantoon liittyvistä tapahtumista verkkosivuillamme osoitteessa fortum.fi/loviisa. Koska tällä pienellä polttoainevuodolla ei ole turvallisuusmerkitystä eikä vaikutusta tuotantoon, emme ole tähän mennessä tiedottaneet siitä.

Ymmärrämme, että aiheen uutisointi mediassa voi herättää huolta ja lisätä tiedontarvetta myös Loviisan voimalaitoksen toimintaa kohtaan. Tämän vuoksi julkaisemme tämän verkkotiedotteen, joka toivottavasti selventää tilannetta Loviisan voimalaitoksen osalta.

 

Lisätietoja:
Thomas Buddas, ydinturvallisuudesta vastaava johtaja, Loviisan voimalaitos, puh. 010 455 3710

Ydinpolttoaineen vaihto

Mitä polttoainevuoto tarkoittaa?

Polttoainesauvan sisään kertyy radioaktiivisia aineita ja kaasuja, kun sitä käytetään reaktorissa. Normaalisti polttoaineen radioaktiiviset aineet pysyvät kaasutiiviiden polttoainesauvojen sisällä. Suojakuori voi kuitenkin vaurioitua esimerkiksi valmistusvirheen, reaktoriin joutuneen irtokappaleen tai poikkeuksellisten käyttöolosuhteiden seurauksena. Vuotavasta polttoainesauvasta vapautuu primääripiirin veteen enemmän aktiivisuutta kuin vedessä normaalisti esiintyy. Tällöin puhutaan polttoainevuodosta.