Oulujoen vesistöalueen säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat nousseet kesäkauden virkistyskäytön tavoitetasoille

16 kesäkuu 2021, 09:30

Nuojua Oulujoki

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 16.6.2021

Oulujoen vesistöalueella talven lumen vesiarvo 155 millimetriä oli suurimmillaan maaliskuun puolivälissä. Lumen vesiarvon huippu ajoittui tavanomaista aikaisemmalle ajankohdalle, mutta se oli keskimääräisellä tasolla.

Sademäärät Oulujoen vesistöalueella ovat alkuvuodesta olleet tavanomaista suuremmat. Sademäärä huhtikuun loppuun mennessä oli 160 mm, joka on keskimääräistä 21 prosenttia enemmän. Toukokuussa sademäärät ovat pysyneet tavanomaista suurempina ollen noin 50 prosenttia keskimääräistä suurempia.
 

Kevättulva toteutui kaksihuippuisena

Oulujoen vesistöalueella kevättulva toteutui kaksihuippuisena. Tulovirtaamat nousivat voimakkaasti huhtikuun puolenvälin tienoilla, mutta vapun kylmä jakso hillitsi tulvaa hetkeksi. Toukokuun suuret sademäärät kasvattivat tulovirtaamia, ja toinen tulvahuippu koettiin noin toukokuun puolessa välissä. Kokonaisuudessa Oulujärven tulva toteutui keskimääräisenä, mutta Hyrynsalmen reitillä tulvahuippu oli selvästi normaalia suurempi. Sotkamon reitillä tulva toteutui keskimääräisenä. Säännösteltyjen järvien pinnat ovat keskimääräistä selvästi korkeammalla tasolla tulvan ja sen aikaisten sateiden jälkeen.

Kesän virkistyskäytön tavoitetasot saavutettiin kaikilla säännöstellyillä järvillä hyvissä ajoin jo toukokuussa, johtuen toukokuun runsaista sateista ja edeltävän talven tavanomaista korkeammista pinnankorkeuksista. Ennusteen mukaan kaikkien säännösteltävien järvien pinnat tulevat pysymään kesän tavoitetasoissa virkistyskäyttökauden ajan.

Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritetty säännöstelyrajoja tiukemmat pinnankorkeustavoitteet. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön suositustasot eivät ole ehdottomia rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet pyritään saamaan ympäristön ja virkistyskäytön kannalta optimaalisille tasoille.
 

Järvikohtainen tilanne ja ennuste

Oulujärven kesäkauden tavoitetaso on NN+ 122,50 metriä. Tämänhetkinen pinnankorkeus on NN+ 122,80 metriä, joka on kymmenen edellisen vuoden keskiarvoa 18 senttimetriä korkeammalla ja 30 senttimetriä alasuositusrajan yläpuolella.

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven pinnankorkeus NN+ 198,93 metriä on 26 senttimetriä keskimääräisen yläpuolella, ja 43 senttimetriä alasuositusrajan yläpuolella. Vuokkijärven pinnankorkeus NN+ 188,68 metriä on 16 senttimetriä keskimääräistä korkeammalla ja 18 senttimetriä alasuositusrajan yläpuolella.

Sotkamon reitillä Ontojärven pinnankorkeus on NN+ 158,78 metriä, joka on kaksi senttimetriä keskimääräisen alapuolella. Kiimasjärven pinnankorkeus NN+ 137,71 metriä on kahdeksan senttimetriä keskiarvoa ylempänä ja Nuasjärven pinnankorkeus on NN+ 137,57 metriä, joka on viisi senttimetriä keskiarvoa ylempänä.
 

Jatkamme investointejamme vesivoimaan – meneillään olevat peruskorjaukset

Fortumin Oulujoen vesistön voimalaitosten peruskorjaustyöt jatkuvat Utasen vesivoimalaitoksella. Utasen 2. koneisto pysäytettiin peruskunnostusta varten toukokuussa ja seisokin arvioidaan kestävän lokakuun loppupuolelle saakka. Peruskorjauksella ei ole merkittäviä vaikutuksia Oulujoen virtaamiin.

Fortumin Nuojuan vesivoimalaitoksella alkoi 3. koneiston korjaus huhtikuussa. Seisokin arvioidaan kestävän kesän ajan. Korjauksella ei ole merkittäviä vaikutuksia Oulujoen virtaamiin. Nuojuan yläveden pintaa lasketaan elo-syyskuussa rakenteiden kuntotutkimusta varten lyhytkestoisesti 0,5-0,7 metriä tavanomaisesta. Tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.


Fortum Oyj
Viestintä

 

Lisätietoja:

Satu Poutanen, Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely, Fortum, satu [piste] poutanen [ät] fortum [piste] com, puh. 040 060 1185

Teemu Kerttula, Sotkamon reitin säännöstely, UPM, teemu [piste] kerttula [ät] upm [piste] com, puh. 040 180 1348

Hydro power

Uusiutuvaa ja joustavaa energiaa - tutustu vesivoimaan Fortumilla

Tutustu vesivoimaan Fortumilla