Loviisan ydinvoimalaitoksen palokunta aina valmiudessa

Fortumin Loviisan voimalaitoksen palokunnan kalustoa.

Tiesitkö, että Loviisan ydinvoimalaitoksella on päätoiminen ja erikoiskoulutettu ammattipalokunta? Laitoksen palokunnan tehtävät painottuvat ennaltaehkäisevään työhön ja turvallisuuden varmistamiseen. Vaikka jatkuvaa hälytysvalmiutta on tärkeää pitää yllä, tavoite on, että hälytystehtäviltä vältytään kokonaan.

Ydinvoimalaitoksen palokunnalla on laaja tehtäväkenttä, joka koostuu palontorjuntaan, pelastustoimintaan ja turvajärjestelyihin liittyvistä tehtävistä. Palokunnan tehtävänä on huolehtia pelastustoiminnasta sekä varmistaa, että laitoksella noudatetaan ydinvoimalaitoksen paloturvallisuuteen ja palontorjuntaan liittyviä ohjeita ja menettelyjä, sekä viranomaisvaatimuksia.

"Voimalaitos on monimutkainen ja poikkeuksellinen ympäristö, joka koostuu sadoista eri tiloista ja järjestelmistä. Työympäristömme on erityispiirteidensä vuoksi haastava, mutta myös mielenkiintoinen ja antoisa. Meidän täytyy tuntea laitoksen järjestelmät ja tilat kauttaaltaan, mukaan lukien satojen metrien maanalaiset kaapelitunnelit", suojeluesimies Aki-Petteri Pilli kertoo.

"Sammutus- ja pelastustehtävissä varaudumme aina vaativiin savu- tai kemikaalisukellustehtäviin. Tähän oman haasteensa tuo pitkät selvitysmatkat sekä ahdas ja monitasoinen tehdasympäristö."

Millainen on tavallinen työpäivä palolaitoksella?

Palokunnassa työskennellään 12 tunnin aamu- ja yövuoroissa. Laitoksella on työvuorossa aina vähintään yksi suojeluesimies ja kolme palomiestä, jotka ovat jatkuvassa minuutin lähtövalmiudessa. Työvuoron on hälytystilanteessa saavutettava kohteet ja oltava toimintavalmiudessa alle kuudessa minuutissa.
Siinä missä kunnallisella puolella arkea määrittävät hälytystehtävät, voimalaitoksen palokunnan työssä pääpaino on ennaltaehkäisyssä. Samalla on kuitenkin tärkeää ylläpitää hälytysvalmiutta aktiivisesti ja omatoimisesti.

"Arkemme koostuu hälytysvalmiuden ylläpidosta, tehtäviin vastaamisesta sekä monipuolisesta ennaltaehkäisevästä työstä. Laitoksella on suuri määrä palontorjuntakalustoa, sekä erilaisia sammutusjärjestelmiä, joita ylläpidämme ja testaamme", Pilli kertoo.

"Vastuullemme kuuluu myös koulutustehtävät sekä voimalaitoksen muun henkilökunnan tukeminen ja opastaminen turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Palokunta muun muassa vastaa laitoksella tehtävien tulitöiden ja palokuormien lupakäytännöistä ja valvonnasta sekä järjestää koko henkilöstölle pakolliset, säännölliset paloturvallisuuteen liittyvät koulutukset."

Ennaltaehkäisevässä työssä on onnistuttu hyvin, koska Loviisan ydinvoimalaitoksella ei ole sattunut vakavia paloturvallisuuteen liittyviä onnettomuuksia koko sen yli 40 vuoden historian aikana.

Palomieheltä odotetaan motivaatiota osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen

Yritysturvallisuusjohtaja Juho Vanhanen toteaa, että palolaitokselle haetaan henkilöitä, jotka ovat sitoutuneita tiukkaan ja korkeaan yritysturvallisuuskulttuuriin sekä motivoituneita ylläpitämään ja kehittämään omaa ammatillista osaamista ja yksikön toimintaa. Vaatimustaso on poikkeuksellinen tavanomaiseen pelastuslaitokseen verrattuna. Voimalaitoksen palokunnassa työskentelevän pelastajan vaatimukset voidaan tiivistää kolmeen kokonaisuuteen: kunnallisella puolella vaaditut pelastajan tiedot ja taidot, turvahenkilön tehtävien mukaisten vaatimusten hallitseminen, sekä yksityiskohtainen ja ensiluokkainen laitos- ja kohdetuntemus.

Työssä menestyminen edellyttää jatkuvaa kertaamista, harjoittelua ja itsensä kehittämistä. Työvuorokoulutuksilla ja yksikön koulutuspäivillä on suuri rooli osaamisen ylläpitämisessä.

"Työ on tiukkaa kurinalaista tekemistä, mutta jatkuvalla pilkkeellä silmäkulmassa. Palomieshuumori täytyy säilyttää. Meillä on aktiivinen, kovan ammattitaidon omaava ja hyvässä iskussa oleva palokunta, joka on nimenomaan erikoiskoulutettu toimimaan voimalaitoksen suojeluorganisaation kaltaisessa, aika poikkeuksellisessa ympäristössä ja organisaatiossa", Vanhanen sanoo.

 

Kuvat: Marko Laukkanen, Loviisan voimalaitos

Pelastusharjoitus Loviisan voimalaitoksella.

Koulutusvaatimukset

Palomiehen koulutusvaatimukset
- Pelastajantutkinto
- 3-5 vuoden työkokemus pelastuslaitokselta
- Suojeluesimiehen koulutusvaatimukset

Alipäällystötutkinto
- 3-5 vuoden työkokemus esimiestehtävistä

Paloturvallisuuden varmistaminen Loviisan voimalaitoksella.

Lisäkoulutus voimalaitoksella

- Yksikön oma koulutusohjelma, noin 10-15 kuukautta, jonka jälkeen tiedot ja taidot testataan.
- Turvahenkilön tehtävään liittyvä koulutus

Nuclear power

Loviisan voimalaitos