Fortumin Suomen suurin lämpöpumppu korvaa fossiilista kaukolämmöntuotantoa jäteveden hukkalämmöllä

lämpöpumppu

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 24.6.2021

Fortum korvaa polttavaan teknologiaan perustuvaa lämmöntuotantoa erityisesti sähköön ja lämpöpumppuihin perustuvalla hukkalämmön talteenotolla. Espoon Suomenojan lämpöpumppulaitoksella on otettu käyttöön kolmas lämpöpumppu, jolla korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Se nostaa HSY:n jätevedestä saatavan hukkalämmön osuuden Espoon kaukolämmöntuotannossa 20 prosenttiin ja hiilineutraalin tuotannon osuuden yli 50 prosenttiin myöhemmin tänä vuonna. Lämpöpumppu kierrättää lämpöä kaukolämpöverkkoon noin 15 000 omakotitalon vuosikulutuksen verran.

Käyttöön otettu 14x9 metrin kokoinen Suomen suurin lämpöpumppuyksikkö on noin 5 000 kertaa tehokkaampi kuin tavallinen omakotitalon ilmalämpöpumppu. Se sijaitsee nykyisessä lämpöpumppulaitoksessa, jossa on jo ennestään kaksi yksikköä. Uuden yksikön myötä laitoksen kapasiteetti nousee 46 megawatista jopa yli 70 megawattiin.

”Uusi yksikkö on merkittävä askel kohti hiiletöntä ja hiilineutraalia kaukolämpöä. Tulevaisuuden energiajärjestelmä perustuu sähköön ja hukkalämpöjen kierrätykseen, joita teollisen mittakaavan lämpöpumput toteuttavat tehokkaasti. Kaukolämmön avulla toteutamme Espoon kaupungin hiilineutraalisuustavoitteita isossa mittakaavassa”, sanoo projektipäällikkö Teemu Nieminen Fortumin lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnasta.

Lämpöpumput hyödyntävät HSY:n jätevedenpuhdistamolta tulevan puhdistetun jäteveden hukkalämpöjä ja kesäisin myös merivettä. Kaukolämmön lisäksi laitos tuottaa kaukokylmää. Sen käyttämä sähkö on alkuperävarmennettua ja hiilidioksidivapaata.

”Me HSY:ssä ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijänä olemme jo pitkään tehneet töitä sen eteen, että vähennämme omaa energiankulutustamme ja lisäämme uusiutuvan energian tuotantoamme. Haluamme tukea myös yhdyskuntien hiilineutraalia energiatuotantoa”, toteaa jätevedenpuhdistuksen osastonjohtaja Mari Heinonen HSY:stä.

”Puhdistetun jäteveden sisältämän lämmön kasvava hyödyntäminen kaukolämmön tuotannossa edistää yhteiskunnallisen lämmöntuotannon hiilineutraaliustavoitetta. Toistaiseksi puhdistettu jätevesi virtaa kaukolämmön lähteeksi Suomenojan jätevedenpuhdistamolta. Vuoden 2022 aikana puhdistustoiminta siirtyy Blominmäen puhdistamolle, joka niin ikään kytkeytyy osaksi tätä samaa jätevesilämmön talteenottokokonaisuutta”, hän jatkaa.

Kuluvana vuonna Fortum edistää myös muita sähköön ja lämpöpumppuihin perustuvia hankkeita kuten suurten datakeskusten hukkalämpöjen talteenottoa ja teollisen mittakaavan ilma-vesilämpöpumppuja. Hankkeet ovat osa Espoo Clean Heat -ohjelmaa, joka muuttaa Espoon alueen kaukolämmön hiilettömäksi viimeistään vuonna 2025 ja hiilineutraaliksi tällä vuosikymmenellä.

Lue lisää keinoista puhdistaa kaukolämmön tuotantoa

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Teemu Nieminen, projektipäällikkö, Suomen lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminta, Fortum, teemu [piste] nieminen [ät] fortum [piste] com, puh. 040 593 7989
Mari Heinonen, osastonjohtaja, HSY, mari [piste] heinonen [ät] hsy [piste] fi, puh. 050 320 3909

Katso video lämpöpumppulaitoksesta: https://www.fortum.fi/yrityksille-ja-yhteisoille/lammitys-ja-jaahdytys/kaukolampo/kaukolampoa-yha-puhtaammin/lampoa-puhtaasti
https://www.fortum.fi/media/2019/05/fortumille-uusi-lampopumppuyksikko-suomenojalle-hiilineutraalin-kaukolammontuotannon-osuus-nousee-yli-50-prosenttiin-vuonna-2022