Fortum suunnittelee Espoon Keraan ainutlaatuista alueellista energiaratkaisua, josta toivotaan kansainvälistä konseptia

18 kesäkuu 2021, 12:30

Keran IVLP-laitos havainnekuva: Ramboll

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 18.6.2021

Espoon Keraa kehitetään kestäväksi ja energiatehokkaaksi kaupunginosaksi 2020-luvun aikana. Fortumin tavoite on toimittaa alueelle lämmitysjärjestelmä, joka perustuu teollisen mittakaavan ilma-vesilämpöpumppulaitokseen. Yhdessä Espoon kaupungin ja alueen muiden toimijoiden kanssa suunniteltu konsepti nojaa paikalliseen hiilineutraaliin energiantuotantoon ja energian kiertotalouteen. Se on osa Espoon kaupungin kanssa toteutettavaa Espoo Clean Heat -ohjelmaa, joka muuttaa Espoon alueen kaukolämmön hiilineutraaliksi 2020-luvulla.

Matkalla kohti hiilineutraalia kaukolämpöä Fortum korvaa polttavaa teknologiaa erityisesti sähköön ja lämpöpumppuihin perustuvalla lämmöntuotannolla. Muutosta edistetään myös aluekohtaisilla energiaratkaisuilla. Keraan suunniteltu, kokoluokassaan ja ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen ratkaisu näyttää suuntaa alueellisille lämmityskonsepteille. Lämpöpumput ovat viime vuosina yleistyneet pientalojen lisäksi suurkiinteistöjen ja alueiden lämmöntuotannossa, mutta Keraan kaavaillulle energiaratkaisulle ei löydy kokoluokassaan ja pohjoisissa olosuhteissa vastinetta. Se muuttaa toteutuessaan kokonaisen kaupunginosan lämmitysratkaisun hiilineutraaliksi. 

Ennennäkemätön konsepti

Tavoite on luoda Keraan konsepti, joka on toistettavissa muualla Suomessa ja kansainvälisesti. Lämpölaitoksessa aiotaan siksi pilotoida myös uudenlaista modulaarista rakennustapaa, joka mahdollistaa monistettavuuden ja skaalautuvuuden erikokoisten ja kasvavien alueiden tarpeisiin. 

Konseptin mukaan lämpöteholtaan jopa 20 megawatin lämpöpumppulaitos tuottaa ilmasta ja mahdollisista alueella olevista lauhteista lämpöä hiilineutraalilla sähköllä yli alueen tarpeen. Ylijäävä lämpö ohjataan muihin kiinteistöihin kaukolämpöverkon alueella, mikä edistää Keran pyrkimystä olla energiapositiivinen alue. Tavoite on ottaa lämpölaitos käyttöön vuonna 2023-2024. Arkkitehtonisesti se sulautetaan ympäröivään katukuvaan osana modernia, kestävää kaupunginosaa. 

”Kera on meille hieno mahdollisuus toteuttaa tulevaisuuden alueratkaisu osana koko Espoon kaukolämpöjärjestelmän muutosta hiilineutraaliksi. Yksi esimerkki siitä on aluelämpöverkon veden nykyistä alempi lämpötila Energiateollisuuden tiekartan mukaisesti. Tavoitteemme on tarjota moderni, hinnaltaan kilpailukykyinen ratkaisu, joka palvelee laajasti loppukäyttäjien ja maanomistajien tarpeita”, kertoo New Solutions -yksikön johtaja Thomas Ekholm Fortumilta.

Keskitetyn suuren lämpölaitoksen lisäksi alueelle aiotaan rakentaa matalalämpöverkko lämmönjakeluun. Siinä kiertävä vesi lämmitetään noin 80-asteiseksi, mikä lisää lämmöntuotannon hyötysuhdetta ja helpottaa alueen hukkalämpöjen hyödyntämistä lämmönlähteenä. Suunniteltu ratkaisu on kahdensuuntainen, jolloin muutkin toimijat voivat liittyä alueen kokonaisenergiaratkaisuun. Esimerkiksi kiinteistöjen jäähdytys voidaan kiinteistökohtaisella lämpöpumpulla, josta syntyvä lauhdelämpö voidaan hyödyntää matalalämpöverkostossa.

Kerasta kansainvälinen kestävän elämän referenssikohde

”Kestävän kehityksen edelläkävijyys rakentuu kumppaneiden kanssa tehtävälle yhteistyölle. Espoon kaupunki ja Fortum ovat yhdessä sitoutuneet hiilineutraaliin lämmöntuotantoon Espoossa. Rakentuva Kera on esimerkki tulevaisuuden kestävästä kaupunginosasta, missä vähäpäästöisiä ja kaupunkilaisten arkea sujuvoittavia ratkaisuja voidaan kehittää ja testata oikeassa kaupunkiympäristössä”, kuvaa kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala Espoon kaupungilta.

Kera on tällä hetkellä Espoon isoimpia asemakaavoitushankkeita, jota on tarkoitus kehittää vanhasta teollisuusalueesta uudeksi tavaksi rakentaa kaupunginosia Euroopassa. Alueelle tulee asuntoja noin 14 000 asukkaalle, kaupallisia palveluita, päiväkoteja ja kouluja sekä liikunta- ja virkistyspalveluja. Se toteuttaa Espoon tavoitetta olla Euroopan kestävin kaupunki ja hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. 

”S-ryhmällä on omassa toiminnassaan kunnianhimoiset hiilinegatiivisuustavoitteet ja Keran alueen maanomistajana on hienoa olla mukana mahdollistamassa myös kestävää kaupunkikehitystä. Tulevan tonttien myynnin kannalta meille on tärkeää se, ettei Fortumin ratkaisu vaadi rakennusvaiheessa merkittäviä lisäinvestointeja rakennuttajilta, mutta mahdollistaa silti tulevaisuuden edistykselliset lämmöntuotannon ratkaisut”, kertoo kiinteistöjohtaja Pasi Suutari SOK:lta. 

Tavanomaisilla energiaratkaisuilla noin puolet koko alueen päästöistä syntyisi selvitysten mukaan energian käytöstä. Uuden energiaratkaisun, kiertotalouden ja kestävien liikkumismuotojen ansiosta Keran päästöt tulevat olemaan laskennallisesti yli puolet pienemmät vastaavan kokoisen espoolaisen alueen keskiarvoon verrattuna. Kerassa toteutettuja kestävän kehityksen ja kiertotalouden ratkaisuja voidaan soveltaa jatkossa myös muualla Espoossa.

Lisätietoja:
Thomas Ekholm, New Solutions -yksikön johtaja, Suomen lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminta, Fortum, thomas [piste] ekholm [ät] fortum [piste] com, puh. 040 828 0777 
Pasi Laitala, kestävän kehityksen johtaja, Espoon kaupunki, pasi [piste] laitala [ät] espoo [piste] fi, puh. 043 8245 427
Pasi Suutari, kiinteistöjohtaja, SOK, pasi [piste] suutari [ät] sok [piste] fi, puh. 010 768 0142

Lisää aiheesta: www.espoocleanheat.fi, www.espoo.fi/kera

Puhdas ja älykäs Kera -projekti tukee Espoon tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Projektissa on mukana useampi kumppaniyritys: A-Insinöörit Oy, Espoon Asunnot, Fortum Oyj, LähiTapiola, Nokia Oyj, Ramirent Oy ja SOK. Lisäksi projektissa ovat mukana Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö. #UusiKera ja #NewKera