Oulujoen vesistön kevättulvasta ennustetaan keskimääräistä

06 toukokuu 2021, 12:00

Oulujoen vesistön kevättulvasta ennustetaan keskimääräistä

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 6.5.2021


Sademäärät Oulujoen vesistöalueella ovat alkuvuodesta olleet tavanomaista suuremmat. Sademäärä huhtikuun loppuun mennessä oli 160 mm, joka on keskimääräistä 21 prosenttia enemmän. Vuoden 2021 alussa säännösteltyjen järvien pinnat olivat huomattavasti tavanomaista korkeammalla, mutta alkuvuoden suurilla juoksutuksilla järvien pinnat saatiin laskuun. Tällä hetkellä juoksutukset ovat jo laskeneet tavanomaiselle tasolle ja säännösteltyjen järvien pinnat ovat kääntyneet nousuun.


Oulujärven tämänhetkinen pinnankorkeus on NN+ 122,15 metriä, joka on kymmenen edellisen vuoden keskiarvoa 12 senttimetriä korkeammalla. Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven pinnankorkeus NN+ 196,79 metriä on 17 senttimetriä keskimääräisen alapuolella ja Vuokkijärven pinnankorkeus NN+ 186,49 metriä on 8 senttimetriä keskimääräistä korkeammalla.

Sotkamon reitillä Ontojärven pinnankorkeus on NN+ 156,94 metriä, joka on 13 senttimetriä keskimääräisen yläpuolella. Kiimasjärven pinnankorkeus NN+ 137,12 metriä on 9 senttimetriä keskiarvoa alempana ja Nuasjärven pinnankorkeus on NN+ 136,90 metriä, joka on täsmälleen sama kuin kymmenen edeltävän vuoden keskimääräinen pinta.
 

Tulovirtaamaennuste

Oulujoen vesistön lumen vesiarvo oli 1. toukokuuta 64 millimetriä, joka on noin 36 prosenttia ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa pienempi. Tänä keväänä kevättulvasta ennustetaan keskimääräistä ja se voi tulla kaksihuippuisena.

Mikäli tämänhetkiset tulovirtaamaennusteet toteutuvat, niin tulevana kesänä säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksien ympäristölliset suositustasot saavutetaan hyvissä ajoin.

Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritetty säännöstelyrajoja tiukemmat pinnankorkeustavoitteet. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön suositustasot eivät ole ehdottomia rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet pyritään saamaan ympäristön ja virkistyskäytön kannalta optimaalisille tasoille.
 

Jatkamme investointejamme vesivoimaan – meneillään olevat peruskorjaukset

Fortumin Oulujoen vesistön voimalaitosten peruskorjaustyöt jatkuvat Utasen vesivoimalaitoksella loppukeväällä. Utasen 2. koneisto pysäytetään peruskunnostusta varten toukokuussa 2021 ja seisokin arvioidaan kestävän lokakuun loppupuolelle saakka. Peruskorjauksen yhteydessä päämuuntajat uusitaan ja laitos liitetään uuteen kantaverkon kytkinasemaan. Peruskorjauksella ei ole merkittäviä vaikutuksia Oulujoen virtaamiin.

Fortumin Nuojuan vesivoimalaitoksella alkoi 3. koneiston korjaus huhtikuussa. Seisokin arvioidaan kestävän kesän ajan. Korjauksella ei ole merkittäviä vaikutuksia Oulujoen virtaamiin.

UPM:n Katerman vesivoimalaitoksella Ontojoella tulokanavan puuverhoilujen uusinta valmistui tämän vuoden osalta viikon 17 loppupuolella. Verhoilujen uusinnan ajaksi Ontojärven pinta lasketaan lähelle luparajan alarajaa. Verhoilujen uusinta on neljän vuoden projekti, joka toteutetaan osissa laitoksen keväthuoltojen yhteydessä.

 

Fortum Oyj
Viestintä


 

Lisätietoja:

Mikael Heikkilä, Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely, Fortum, mikael [piste] heikkila [ät] fortum [piste] com, puh. 050 453 2857
 
Teemu Kerttula, Sotkamon reitin säännöstely, UPM, teemu [piste] kerttula [ät] upm [piste] com, puh. 040 180 1348