Miljökonsekvenserna 2020

27 toukokuu 2021, 10:00

Sää merenrannalla

 År 2020 producerade Lovisa kraftverk sammanlagt 7,8 TWh (netto) elektricitet utan koldioxidutsläpp, vilket motsvarar drygt tio av Finlands totala elproduktion. Kraftverkets miljöpåverkan hölls till alla delar inom tillståndsgränserna.

Tack vare elproduktionen vid Lovisa kraftverk undviks årligen utsläpp av cirka 6 miljoner ton koldioxid i atmosfären (jämfört med motsvarande produktion med fossila bränslen).

Läs miljörapporten Vår miljö (på finska)