Verkkouutinen

Fortumin uudet pohjoismaiset tuontiluvat tehostavat sähköautoakkujen kierrätystä Suomessa

11 toukokuu 2021, 11:06

Fortum-Fincumet-Ikaalinen

Fortum on ottanut edistysaskeleen yhtenä keskeisenä sähköautoakkujen kierrättäjänä Euroopassa. Yhtiölle on myönnetty kuljetuslupa, joka mahdollistaa litiumioniakkujen tuonnin Ruotsista ja Norjasta Suomeen kierrätettäväksi.  

Fortum tarjoaa kierrätyspalvelua  käytöstä poistetuille tai vahingoittuneille litiumioniakuille. Käyttöikänsä lopussa olevat litiumioniakut luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja niiden käsittely vaatii erityistä asiantuntemusta. Akkujen asianmukainen käsittely takaa sen, ettei niistä aiheudu riskejä ihmisille tai ympäristölle.  

Vaarallisten jätteiden asiantuntijana Fortum tarjoaa yrityksille palveluja, jotka täyttävät lainmukaiset turvallisuusvaatimukset litiumioniakkujen kuljetukseen, käsittelyyn, varastointiin ja kierrätykseen.  

Litiumioniakkujen tuonti Norjasta ja Ruotsista alkaa toukokuun 2021 aikana.  

Akut kuljetetaan Suomeen Fortumin Ikaalisten laitokselle, missä ne puretaan ja käsitellään mekaanisesti. Ikaalisten mekaanisen kierrätysprosessin jälkeen akkujen kierrätys jatkuu Fortumin hydrometallurgisessa prosessissa Harjavallassa. Akkujen sisältämien arvokkaiden metallien kierrätys helpottaa autoteollisuuden raaka-ainevajetta ja tehostaa siten osaltaan liikenteen sähköistymistä.   

Fortumin mekaanisen ja hydrometallurgisen kierrätysteknologian yhdistäminen mahdollistaa sähköautojen akkujen valmistuksessa tarvittavien välttämättömien ja harvinaisten metallien talteenoton kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Vähähiilinen kierrätysteknologia tekee kierrätyksestä myös vastuullista ja kestävää. Fortumin tämän hetkinen kierrätyskapasiteetti on noin 3000 tonnia vuodessa, mikä vastaa noin 10 000 sähköauton akkua. Yhtiön tavoitteena on tehostaa akkujen kierrätystoimintaa ja lisätä merkittävästi kierrätyskapasiteettia tulevina vuosina.  

"Uudet pohjoismaiset kuljetusluvat ovat avain Fortumin tavoitteeseen tulla Euroopan johtavaksi sähköautoakkujen kierrättäjäksi", sanoo Fortumin akkuliiketoiminnan johtaja Tero Holländer.   

”Litiumioniakkuja pidetään vaarallisina niiden käyttöiän päätyttyä. On keskeistä, että maiden välistä vaarallisten jätteiden kuljetusta koskevaa asetusta kunnioitetaan ja seurataan samalla tavalla kaikissa maissa. Läpinäkyvät arvoketjut rakentavat myös tarvittavan luottamuksen koko akkuteollisuudelle."  

   

"Fortumin merkitys tärkeimpänä eurooppalaisena akkukierrätystoimijana kasvaa edelleen, kun liikenne jatkaa sähköistymistään ja kuluttajat valitsevat yhä useammin sähköauton”, Holländer sanoo.  

"Pystymme myös vähentämään merkittävästi sähköautoilun ympäristövaikutuksia tarjoamalla sähköautojen valmistajille mahdollisuuden lisätä tuotantoa kierrätysraaka-aineita hyödyntäen. Samalla lisäämme vastuullisten kuluttajien vetovoimaa sähköautoiluun."  

Yhdistämällä mekaanisen ja hydrometallurgisen kierrätysteknologian Fortum pystyy kierrättämään jopa 80% akun materiaaleista.  

Ainulaatuinen hydrometallurginen prosessi mahdollistaa että jopa 95% akun mustan massan sisältämistä arvokkaista metalleista saadaan talteen. Fortum pilotoi myös useita niin kutsuttuja elinkaarta pidentäviä ”second life” ratkaisuja akuille käyttämällä akkuja uudelleen esimerkiksi energian varastoinnissa voimalaitoksissa.  

  

Fortum Corporation   

Konserniviestintä   

   

Lisätiedot:    

Simon Barrette, Viestintä- ja markkinointipäällikkö, Fortum Recycling & Waste, +358407289477, simon [piste] barrette [ät] fortum [piste] com.