Fortumin Utasen vesivoimalaitoksen 2. koneiston peruskorjaus on alkanut

25 toukokuu 2021, 10:45

Utasen vesivoimalaitoksen turbiinin juoksupyörä

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 25.5.2021
 

Fortumin Oulujoen vesistön voimalaitosten peruskunnostustyöt jatkuvat Utasen vesivoimalaitoksella. Utasen 2. koneisto on pysäytetty peruskunnostusta varten ja seisokin arvioidaan kestävän lokakuun loppupuolelle saakka.

Peruskorjauksen yhteydessä päämuuntajat uusitaan ja laitos liitetään uuteen kantaverkon kytkinasemaan. Peruskorjauksella ei ole merkittäviä vaikutuksia Oulujoen virtaamiin, mutta eri vaiheissa tarvittavista koneistojen käyttökeskeytyksistä voi Utasen voimalaitoksella aiheutua ohijuoksutuksia.

Peruskunnostuksen toinen vaihe jatkaa vuonna 2020 aloitettua modernisointityötä. Tänä vuonna loppuun saatettavien modernisointien myötä Utasen vesivoimalaitoksen säätövoimateho kasvaa 6 megawattia ja laitoksesta saadaan merkittävästi lisää uusiutuvaa energiaa. Samalla voimalaitoksen työturvallisuus ja käyttövarmuus paranevat, sekä mm. öljyvuodon ja tulipalon mahdollisuudet vähenevät. Aiemmin laitokseen on tehty 3-koneiston peruskunnostus vuonna 2005.
 

 

Fortum Oyj
Viestintä

 

Lisätietoja:
Veli-Matti Tuomaala, Asset Manager, Fortum, +358 40 356 5660

 

Taustatietoa:
Oulujoen vesistöllä on suuri merkitys kotimaisen ja uusiutuvan sähkön tuotannossa. Fortumilla on Oulujoen vesistössä yksitoista vesivoimalaitosta, joiden keskimääräinen energian vuosituotanto vastaa noin 120 000 sähkölämmitystalouden vuosikulutusta.

Uusiutuva, tuotantovaiheessa hiilidioksidipäästötön ja joustava vesivoima on olennainen osa nykyistä ja tulevaisuuden energiajärjestelmää, jonka vuoksi olemme sitoutuneet investoimaan omistamiimme vesivoimalaitoksiin.


 

Hydro power

Uusiutuvaa ja joustavaa energiaa - tutustu vesivoimaan Fortumilla