Verkkouutinen

Fortumin ja VTT:n yhteistyössä kehittämä Apros®-ohjelmisto sai vuoden 2021 Automaatiopalkinnon

14 toukokuu 2021, 09:00

Fortum-4612

Suomen Automaatioseura valitsi vuoden 2021 Automaatiopalkinnon saajaksi Fortumin ja VTT:n kehittämän Apros®-ohjelmiston ja sen kehitykseen vaikuttaneet avainhenkilöt.


Automaatiopalkinto on tunnustuspalkinto, joka myönnetään merkittävästä alalla suoritetusta tutkimus- ja kehittämistyöstä, sovelluksesta teollisuuden tai yhteiskunnan käyttöön tai muusta automaatioalaa edistäneestä toiminnasta. Palkinto jaettiin huhtikuussa järjestetyillä Automaatiopäivillä ja sen vastaanotti Jari Hämäläinen VTT:ltä. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa.

Apros® on suomalaisen tieteellisen tutkimuksen ja insinöörityön tuloksena syntynyt ohjelmisto yksityiskohtaiseen ja tehokkaaseen prosessien, automaation ja sähköjärjestelmien dynaamiseen simulointiin. Sen kehitystyö alkoi jo 35 vuotta sitten VTT:n ja silloisen IVO:n yhteisprojektilla Loviisan ydinvoimalaitoksen toiminnan tukemiseksi, jossa kehittäjät koottiin tiiviiksi kehitystiimiksi yhteisiin tiloihin.

Kehitystyö on ollut pitkäjänteistä, mistä kertoo se, että ohjelmiston parissa työskentelee pelkästään Suomessa päätyönään kymmeniä henkilöitä yli 20 vuoden Apros®-kokemuksella. Ohjelmiston kehitys on jatkunut aktiivisena, siihen osallistuu nykyään noin 20 henkilöä, joista noin puolet päätoimisesti.

Vuosien saatossa Apros® on toiminut mallinnuksen ja simuloinnin pariin johdattavana ohjelmistoalustana myös sadoille opiskelijoille, tutkijoille ja teollisuuden insinööreille. Apros®:n kehittämiseen ja sovelluksiin liittyen on julkaistu satoja opinnäytetöitä, sekä tieteellisiä journal- ja konferenssijulkaisuja. Esimerkiksi Aalto-yliopiston Aaltodoc antaa (hakusanalla APROS) Apros®-aiheisia opinnäytetöitä 113 kpl, joista diplomitöitä 83 kpl ja loput lisensiaatintöitä ja väitöskirjoja.

Apros®:n keskeiset sovellusalueet ovat energia- ja prosessiteollisuus. Perinteisimpiä sovelluskohteita ovat ydinvoimalaitosten ja lämpövoimalaitosten engineering-simulaattorit sekä operaattorien koulutussimulaattorit. Suurin yksittäinen Apros®:n käyttökohde on Loviisan ydinvoimalaitoksen tukeminen eri tavoin, kuten esimerkiksi voimalaitoksen turvallisuusanalyysien laskemisessa, laskentatyökaluna laitosmuutosprojekteissa ja laskentamoottorina operaattorikoulutussimulaattorissa.

Apros®:ia hyödynnettiin laajasti myös osana Loviisan automaatiouudistusprojektia (ELSA), jossa dynaamisella simuloinnilla varmistettiin etukäteen Rolls Roycen uuden automaatiojärjestelmän suunnittelu- ja toimituspakettien laatu kattavasti ennen automaatiojärjestelmien varsinaista käyttöönottoa Loviisan voimalaitoksella (niin kutsuttu virtuaalikäyttöönotto). Voimalaitossektorin ulkopuolella Apros®:ia on käytetty myös energiajärjestelmien uusissa kohteissa kuten risteilylaivateollisuudessa, vaihtoehtoisten energiantuotantotapojen simuloinnissa (ns. Power-to-X), sekä energiantuotanto- ja kulutuskohteiden muodostamien kokonaisuuksien tutkimuksessa ja kehityksessä, esim. kaukolämpöverkkojen hallinta. Myös muut Suomen ydinvoimayhtiöt käyttävät Aprosta. Apros®:ia on myyty yli kolmeenkymmeneen eri maahan.

Palkintoa myönnettäessä haluttiin huomioida keskeisimmät taustavoimat ja koko Apros®:n tähänastinen elinkaari. Perusteellisen selvitystyön jälkeen raati päätyi jakamaan palkinnon poikkeuksellisesti useammalle henkilölle:
Jari Hämäläinen, Kaj Juslin (VTT/Enbusco), Markku HänninenPasi Laakso, Matti Paljakka, Eija-Karita Puska, ja Jukka Ylijoki VTT:ltä sekä Karri Honkoila, Kari Porkholm (eläkkeellä) ja Sami Tuuri  Fortumista.

 

Lue lisää Aprosin hyödyntämisestä

Hyödyntäminen ydinvoimasektorilla:
Experiences Utilizing Apros® Simulator in a renewal with Digital I&C
Apros® in NPP greenfield projects

Hyödyntäminen ydinvoimasektorin ulkopuolella:
Experiences and key benefits at GE Power
Energy efficient ship design – case Viking Grace