Lehdistötiedote

Fortumin ja Suomen Uusiomuovin sopimus mahdollistaa muovin kierrätysasteen nostamisen Suomessa

26 toukokuu 2021, 12:05

muovipaalit

Fortum ja muovipakkausten tuottajayhteisö Suomen Uusiomuovi Oy ovat allekirjoittaneet jatkosopimuksen kuluttajamuovipakkausten kierrättämisestä Fortumin Riihimäen muovijalostamolla. Nykyinen sopimus päättyy tämän vuoden lopussa ja uusi kaksivuotinen sopimuskausi alkaa vuonna 2022 sisältäen lisäksi kuusi optiovuotta. Sopimus mahdollistaa kuluttajamuovin käsittelyyn tarvittavan kapasiteetin kasvattamisen ja muovin kierrätysasteen nostamisen Suomessa.

Muovipakkausten erilliskeräys aloitettiin Suomessa 2016. Niitä kerätään kotitalouksista joko suoraan tai Rinki-ekopisteiden kautta. Muovipakkauksia lajitellaan kotitalouksissa yhä enemmän: vuonna 2020 muovipakkausten erilliskeräys kasvoi edellisvuodesta yli 40 prosentilla.

Pelkkä jätteiden kerääminen ja kuljettaminen samaan paikkaan ei vielä toteuta pakkauksille asetettuja kierrätystavoitteita, vaan jätteet tulee kierrättää ja käsitellä, jotta ne voidaan käyttää raaka-aineina uudelleen. Fortum käsittelee Suomessa erilliskerätyt kuluttajamuovipakkaukset mekaanisesti Riihimäen muovijalostamolla, jonka kapasiteetti on tällä hetkellä täynnä.

”Kierrätystavoitteisiin päästään varmistamalla, että muovin kierrätyksen kaikki vaiheet toteutetaan ympäristö huomioiden ja läpinäkyvästi tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kesken. Suomalainen kierrätysmuovimarkkina on kehitysvaiheessa ja se kaipaa toimiakseen investointeja. Pitkäaikainen sopimus tuottajayhteisön kanssa mahdollistaa Riihimäen muovijalostamon uudistamisen ja kapasiteetin kasvattamisen”, sanoo Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan johtaja Kalle Saarimaa.

Jotta pakkausmuovi saadaan kierrätettyä uusiomuovikäyttöön mahdollisimman tehokkaasti, muovi pitää pystyä kierrättämään paikallisesti Suomessa. Sitä kautta kotimainen teollisuus saa tarvitsemaansa muoviraaka-ainetta käyttöönsä.

”Tavoitteenamme pakkausjätehuollon kehittämisessä on, että muovipakkaukset olisivat entistä paremmin kierrätettäviä ja että kotimaista kierrätyskapasiteettia saataisiin kehitettyä niin, että kierrätysaste pystyttäisiin nostamaan jopa yli 50 prosenttiin. Mekaaniseen käsittelyyn pohjautuva ratkaisu, mistä tässäkin on kyse, on tällä hetkellä tiedossa ja toiminnassa olevista teknologioista ilmaston kannalta paras vaihtoehto”, toteaa Suomen Uusiomuovin toimitusjohtaja Vesa Soini.

Muovinkierrätyksen ympäristöhyödyt toteutuvat täysimääräisesti vain, jos kierrätysmuovilla pystytään korvaamaan neitseellistä muoviraaka-ainetta ja kierrätysraaka-aineelle on kysyntää. Kierrätysasteen nostamiseksi on keskeistä kehittää uusia uusiomuovista valmistettuja lopputuotteita ja yhdessä brändinomistajien ja kaupan alan toimijoiden kanssa tarjota kuluttajille muovipakkaustuotteita, jotka lähtökohtaisesti sopivat kierrätettäviksi.

Fortumin ja K-ryhmän hiljattain toteuttaman tutkimuksen mukaan uusiomuovin käyttö luo kuluttajille merkitystä kierrättämiseen. Selvitys aloitti yhteistyön, jonka tarkoituksena on kartoittaa kierrätysmuoville uusia käyttökohteita ja edistää Fortum Circo® -kierrätysmuovin käyttöä uusissa tuotteissa.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Kalle Saarimaa, kierrätys- ja jäteliiketoiminnan johtaja, Fortum, p. 041 503 1337, kalle [piste] saarimaa [ät] fortum [piste] com
Vesa Soini, toimitusjohtaja, Suomen Uusiomuovi Oy, p. 050 3820 644, vesa [piste] soini [ät] uusiomuovi [piste] fi

Suomen Uusiomuovi Oy
Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yli 2.500 yrityksen lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.