Lehdistötiedote

Fortum ja K-ryhmä lähtevät yhteistyössä kartoittamaan kierrätysmuoville käyttökohteita

26 toukokuu 2021, 12:03

Henkilö pitää Fortum Circo granulaattia käsissään

Fortum ja K-ryhmä ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tarkoituksena on edistää Fortum Circo® -kierrätysmuovin käyttöä uusissa tuotteissa. Yhteistyö aloitettiin selvittämällä kierrätysmuoviin liittyviä mielikuvia kuluttajatutkimuksen avulla. K-ryhmän asiakasyhteisö Kylässä toteutetun tutkimuksen mukaan kierrätysmuovi sopii useimpiin käyttötarkoituksiin ja siitä valmistetut tuotteet luovat myös merkitystä kuluttajien kierrätykselle.

Kuluttajapakkauksista valmistettua Fortum Circo -kierrätysmuovia käytetään niin teollisissa sovelluksissa kuin kuluttajatuotteissa kuten puutarhavälineissä ja taloustarvikkeissa. Kierrätysmuovi kiinnostaa muovituotteiden valmistajia, sillä sen hiilijalanjälki on neitseellistä materiaalia pienempi. Fortum Circo -kierrätysmuovin ilmastovaikutukset ovat keskimäärin puolet pienemmät kuin neitseellisen muovimateriaalin.

Kuluttajatutkimuksen perusteella uusiomuovin käyttö tuo merkitystä kierrättämiseen: vastaajista 71 % kierrättää pääsääntöisesti kaiken kotitaloudessa syntyvän pakkausmuovijätteen. Parhaimpia käyttötarkoituksia kierrätysmuoville ovat tutkimuksen mukaan siivoustarvikkeet, pienet sisustusesineet, pihakalusteet ja työkalut. Vastaajista 95 % toivoi, että materiaalin alkuperästä viestittäisiin esimerkiksi jollain tietyllä symbolilla.

”On hienoa kehittää yhteistyötä ja uusia käyttökohteita Fortum Circo-muoville K-ryhmän kaltaisen suuren kotimaisen toimijan kanssa”, kertoo brändimyynnistä vastaava Anniina Rasmus Fortumilta.

’’Tutkimuksen tulokset antavat K-ryhmälle hyvän näkemyksen siitä, mihin tuoteryhmiin kierrätysmuovista valmistettuja tuotteita asiakkaat meiltä toivovat. Pyrimme aktiivisesti innovoimaan yhdessä Fortumin ja kierrätysmuovituotteita valmistavien yritysten kanssa uusia kiertotaloustuotteita valikoimiimme jo tämän vuoden aikana’’, kertoo K-ryhmän päivittäistavarakaupan vastuullisuusjohtaja Timo Jäske.

Tutkimustuloksia

Kierrätysmuovi sopii useimpiin käyttötarkoituksiin
Vastaajien mukaan kierrätysmuovimateriaali sopii useimpiin käyttötarkoituksiin. Parhaimpina käyttötarkoituksina nähdään siivoustarvikkeet ja pienet sisustusesineet, kuten kukkaruukut, sekä ulkotuotteet, kuten puutarhakalusteet tai työkalut. Lisäksi erilaisten muovisten pakkausmateriaalien toivottiin olevan kierrätysmuovista valmistettuja.

Kierrätysmuovituote valitaan, kun hintaero on pieni
Mitä pienemmästä hankinnasta ja euromääräisestä hintaerosta on kyse, sitä valmiimpia vastaajat olivat valitsemaan kierrätysmuovista valmistetun tuotteen. Neljännes vastaajista on valmis maksamaan enemmän kierrätysmuovista valmistetusta tuotteesta.

Kierrätysmuovi kertoo valmistavan yrityksen vastuullisuudesta
Kierrätysmuovi herätti vastaajissa positiivisia ajatuksia ja sen ajateltiin kertovan muun muassa valmistavan yrityksen vastuullisuudesta. Erilaisiin käyttötarkoituksiin suhtauduttiin avoimesti, ja naiset suhtautuvat materiaalin käyttötarkoituksiin hieman positiivisemmin kuin miehet. Myönteisin vastaanotto oli siivoustarvikkeissa ja piensisustuksessa, joissa Fortum Circo -kierrätysmuovia jo käytetään.

Uusiokäyttö tuo merkitystä kotitalousmuovin kierrätykseen
Suurimmalle osalle vastaajista kierrätysmuovin alkuperällä, eli sillä, oliko muovi peräisin kotitalousmuovijätteestä vai teollisuuden tuotantoylijäämästä, ei ollut suurta merkitystä. Kuitenkin ne, jotka kiinnittivät alkuperään huomiota, kokivat kotitalousmuovipakkauksista kierrätetyn muovin parempana vaihtoehtona, sillä kotitalousmuovijätettä syntyy paljon ja sen uusiokäyttö tuo merkitystä kierrättämiseen. Yleisesti ottaen vastaajat kokivat kuluttajapakkausmuovista kierrätetyn muovin puhtaampana, turvallisempana ja hygieenisempänä.

Materiaalin alkuperästä ollaan kiinnostuneita
Vastaajista 95 % toivoi, että materiaalin alkuperästä viestittäisiin esimerkiksi jollain tietyllä symbolilla. Noin puolelle vastaajista myös kierrätysmuoviraaka-aineen kotimaisuus oli melko tärkeää tai tärkeää. Lähes kaikki vastaajat (97 %) pitivät muovipakkausten ohella muovituotteiden kierrätysmahdollisuutta tärkeänä asiana.

Lisätiedot

Anniina Rasmus, Brand Sales Manager, Fortum Circo®
Fortum Recycling & Waste
anniina [piste] rasmus [ät] fortum [piste] com
+358 40 081 5484