Vaikuttavat ympäristöteot tehdään kuntatasolla

Fortumin taustamuistio kuntavaaleihin 2021

Tuulipuisto

Me Fortumilla haluamme edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa tarjoamalla kunnille, kotitalouksille ja yrityksille puhdasta energiaa sekä kestäviä ratkaisuja. Näin varmistamme nopean ja luotettavan siirtymän hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Merkittävänä eurooppalaisena energiayhtiönä ja Suomen suurimpana yrityksenä meillä on laaja-alaista osaamista ja ratkaisuja energia-alan muutoksen toteuttamiseen. Aktiivisena yrityskansalaisena haluamme tuoda näkemyksiämme meneillään olevaan kuntavaalikeskusteluun.

Ajattelemme, että ilmastonmuutoksen hillintä sekä siihen sopeutuminen ja varautuminen on syytä ottaa entistä vahvemmin osaksi kunnan päätöksiä. Kuntien kaikilla toimialoilla tulee päivittäin eteen päätöksiä, joilla on suoria tai epäsuoria vaikutuksia ilmastopäästöihin sekä luonnon ja ympäristön tilaan. Tässä arvokkaassa työssä olemme omalta osaltamme ehdokkaiden, päätöksentekijöiden ja puolueiden tukena. Laatimassamme taustamuistiossa kuntavaaliehdokkaille käydään läpi toimenpiteitä, joita kunnat voivat tehdä puhtaamman maailman puolesta.

Yli puolet suomalaisista asuu kunnassa, joka on asettanut valtiotakin kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita

Uskomme, että kaikkien kuntien asukkaat arvostavat puhdasta ja kestävää asuinympäristöä ja luonnonläheisyyttä yhä enemmän. Säästeliäs luonnonvarojen käyttö ja vastuullinen energiapolitiikka ovat keskeisiä tulevaisuuden elinvoiman turvaamiseksi. Yhä useammat suomalaiset kaupungit pyrkivätkin edelläkävijöiksi ympäristöasioissa, mikä on myös noteerattu kansainvälisesti. Kuntien ilmastopäästöt ovat vähentyneet viime vuosikymmeninä ja yli puolet suomalaisista asuukin nyt kunnassa, joka on asettanut valtiotakin kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita.

Suomalaisilla kunnilla on laajat mahdollisuudet vaikuttaa ympäristön tilaan erityisesti lämmitykseen ja liikenteeseen liittyvällä päätöksenteolla. Kuntien kaikilla toimialoilla tehdään päivittäin päätöksiä, joilla on suoria tai epäsuoria vaikutuksia ilmastopäästöihin sekä luonnon ja ympäristön tilaan. Muuttuva ilmasto asettaa lisähaasteita monille kunnan vastuulla oleville arkisille palvelutoiminnoille ja rakenteille. Ilmaston muuttuminen tietää kasvavia ongelmia muun muassa rakennuksille.

Lataa taustamuistio tästä

 

Kari Kankaanpää

Kari Kankaanpää

Edunvalvontapäällikkö, yhteiskuntasuhteet Suomi
Puhelin: +358 50 453 2330
kari [piste] t [piste] kankaanpaa [ät] fortum [piste] com

Lue lisää keskeisistä kannoistamme ja viesteistämme