Pörssitiedote

Fortum yhtenäistää konsernin johtamiskäytäntöjä; muutoksia johtoryhmässä

13 huhtikuu 2021, 09:30

Fortum-4612

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.4.2021 KLO 9.30

Tiedoteluokka: Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

Fortum ja Uniper aloittavat konsernin johtamiskäytäntöjen kehittämisen. Päätökset ovat jatkoa henkilövaihdoksille Uniperin johtoryhmässä, ja niiden tavoitteena on nopeuttaa konsernin strategian toteuttamista ja siten edistää Euroopan energiamurrosta.

Nimityksillä lisätään monimuotoisuutta ja yhteiseurooppalaista näkökulmaa ylimmässä johdossa, hyödynnetään konsernissa olevaa osaamista ja kokemusta entistä paremmin ja kehitetään yhteistä yrityskulttuuria. Samalla konsernin johtamiskäytäntöjä kehitetään nykyisen yritysrakenteen puitteissa siten, että ne tukevat paremmin liiketoimintojen yhtenäistämistä ja nopeampaa arvon luomista.

Fortumin hallitus on hyväksynyt seuraavat nimitykset Fortumin johtoryhmään 1.5.2021 alkaen:

Nora Steiner-Forsberg, OTK, 47, on nimitetty Fortumin lakiasiainjohtajaksi. Steiner-Forsberg seuraa tehtävässään Sirpa-Helena Sormusta, jonka Uniper on nimittänyt lakiasiainjohtajaksi. Nimityksen myötä Sormunen jättää tehtävänsä Uniper SE:n hallintoneuvostossa.

Eveliina Dahl, DI, 38, on nimitetty Fortumin henkilöstöjohtajaksi. Dahl seuraa tehtävässään henkilöstö- ja strategiajohtaja Risto Penttistä, jonka Uniper on nimittänyt strategiasta, kehityksestä ja yritysjärjestelyistä vastaavaksi johtajaksi. Penttisen vastuualueeseen Fortumissa kuuluneet strategia-, hankinta- ja kiinteistötoiminnot sekä portfolio- ja investointianalyysi siirtyvät talousjohtaja Bernhard Güntherin vastuulle.

“On ilo toivottaa Nora Steiner-Forsberg ja Eveliina Dahl Fortumin johtoryhmään, joka täydentyy kahdella erittäin pätevällä ja kokeneella johtajalla. Minusta on aina hienoa, kun voimme edistää urakiertoa Fortum-konsernin sisällä. Viimeaikaisilla nimityksillä lisäämme monimuotoisuutta konsernin johdossa, ja työkierron kautta varmistamme, että meillä on kyvykkäimmät henkilöt oikeissa tehtävissä. Tavoitteenani on, että jatkossa Fortumin ja Uniperin johtoryhmät työskentelevät entistä enemmän yhdessä, jotta varmistamme tehokkaan päätöksenteon molemmissa yhtiöissä ja nopeamman arvonluonnin koko konsernissa”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo.

Konsernin johtamiskäytäntöjen ja -foorumeiden kehittämisen tavoitteena on entistä nopeampi päätöksenteko, tiukka  pääomainvestointien allokointi ja pääoman kierron varmistaminen sekä yhteisten projektien nopeuttaminen. Konsernin laajuisesta näkökulmasta huolimatta tehtävien päätösten on jatkossakin hyödytettävä myös molempia yhtiöitä erikseen. Ensimmäinen esimerkki uudesta käytännöstä on konsernin yhteinen investointifoorumi, jossa käsitellään kasvu- ja ylläpitoinvestointeja sekä yritysjärjestelyjä, ja joka koostuu molempien yhtiöiden ylimmän johdon edustajista. Päätökset foorumissa käsitellyistä aloitteista tehdään kummankin yhtiön vakiintuneiden päätöksentekoprosessien mukaisesti.

1.5.2021 alkaen Fortumin johtoryhmän kokoonpano on seuraava:

  • Markus Rauramo, toimitusjohtaja
  • Bernhard Günther, talousjohtaja
  • Simon-Erik Ollus, Generation-divisioonan johtaja
  • Alexander Chuvaev, Russia-divisioonan johtaja
  • Per Langer, City Solutions -divisioonan johtaja
  • Mikael Rönnblad, Consumer Solutions -divisioonan johtaja
  • Arun Aggarwal, johtaja, Business Technology
  • Eveliina Dahl, henkilöstöjohtaja
  • Arto Räty, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, jonka tehtävät ottaa viimeistään 1.7.2021 vastaan Nebahat Albayrak, johtaja, yhteiskuntasuhteet, turvallisuus ja vastuullisuus
  • Nora Steiner-Forsberg, lakiasiainjohtaja ja hallituksen sihteeri

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Sijoittajat ja analyytikot:
Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 515 1531
Rauno Tiihonen, IR-päällikkö, puh. 010 453 6150
Måns Holmberg, IR-päällikkö, puh. 044 518 1518

Media:
Pauliina Vuosio, VP, Executive Communications puh. 050 453 2383
Fortum News Desk puh. 040 1982843

Liitteet:

CV ja valokuva Nora Steiner-Forsberg
CV ja valokuva Eveliina Dahl

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi