Ennustettava investointiympäristö mahdollistaa energiamurroksen

Fortumin tietosivu Alankomaiden hiilen energiakäytön kieltävästä laista ja kansainvälisestä energiaperuskirjasta.

Maasvlakte

Vuonna 2019 Alankomaissa hyväksyttiin laki, joka määrää hiilenkäytön lopetettavaksi energiatuotannossa viimeistään vuonna 2030. Laki määrää viisi hiilivoimalaa suljettavaksi ennen niiden suunniteltua käyttöajan päättymistä. Ennenaikaisesti suljettavien hiilivoimaloiden joukossa on Fortumin tytäryhtiön Uniperin Maasvlakte 3 -voimalaitos.

Alankomaiden hallituksen energiastrategiassa 2000-luvun lopulla hiilivoiman lisärakentaminen nähtiin tarpeellisena, toimitusvarman ja kohtuuhintaisen energian tarjoajana. Tällöin käynnistyi myös Uniperin Maasvlakte 3 -voimalaitoksen rakentaminen. Kansainvälinen energiaperuskirja suojaa ulkomaisia investoijia tilanteissa, joissa kohdevaltio muuttaa lainsäädäntöään ennakoimattomasti siitä lainsäädäntöympäristöstä, johon valtio on aikaisemmin sitoutunut.

Uniperin tiedote 16.4.2021 (englanniksi)