ELY-keskuksen rahoituksen vuonna 2021 saaneet OUMO-hankkeet

27 huhtikuu 2021, 09:00

Oulujoki-OUMO

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 27.4.2021
 

Oulujoen moninaiskäytön puitesopimuksen (OUMO) toteutumisesta vastaava ohjausryhmä on päättänyt vuonna 2021 rahoitettavista kehityshankkeista. Tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskuksilta rahoituksen sai yhdeksän erilaista Oulujoen virkistyskäytön edistämiseen tähtäävää OUMO-hanketta.

Vapaaehtoisten OUMO-hankkeiden tavoitteena on parantaa ja monipuolistaa virkistyskäyttömahdollisuuksia voimakkaasti säännöstellyllä Oulujoen vesistöalueella.
 

ELY-keskukset myönsivät rahoitusta seuraaville OUMO-hankkeille vuonna 2021

 • Lohenpoikasten istutushanke 2020-2021, vuoden 2021 työt
 • Toteutettavuusselvitys kutualueen rakentamiseksi Montan kalanviljelylaitoksen alapuolelle
 • Montan kalojen kiinniottolaitteen käyttö ja ylisiirrot 2021
 • Luonnonvarakeskuksen toteuttama taimenen kotiutusistutusten seurantahanke Oulun Hupisaarten puroissa 2019-2023, vuoden 2021 työt
 • Oulussa vesiensuojelurakenteen toteuttaminen Juurusojan/Kaupunginojan varteen
 • Muhoksella Muhosjoen kunnostus, vaihe 1, hankesuunnitelma
 • Sotkamossa Hirvenniemen veneiden tankkauslaituri
 • Sotkamon melontalaiturit
 • Kajaanissa Paltaniemen sataman jätehuoneen rakentaminen

Tämän lisäksi Fortum rahoittaa kokonaisuudessaan omasta vuosittaisesta OUMO-rahoitusosuudesta hankkeen, jossa tehdään ylisiirrettäville kaloille istutuspaikat Utos- ja Kutujoelle.
 

Vuonna 2020 toteutetut Oulujoen virkistyskäyttömahdollisuuksia parantaneet OUMO-hankkeet

 • Utajärven lisävesiputken rakentaminen. Hankkeen tavoitteena oli parantaa Utajärven vedenlaatua ja virkistyskäyttömahdollisuuksia.
 • Montan kalojen kiinniottolaitteen käyttö ja ylisiirrot vuonna 2020. Kiinniottolaitteen käyttö, ylisiirrot ja kehitystyö jatkuvat myös kaudella 2021.
 • Oulun Kaupunginojan ja Juurusojan kunnostussuunnittelun jatkohanke. Hankkeessa tavoitteena oli kaupunginojan vedenlaadun parantaminen ja turvaaminen, virkistyskäytön edistäminen ja maisemallisten arvojen parantaminen.
 • Taimenen kotoutusistutusten seuranta Oulun Hupisaaren puroissa 2019-2023, vuoden 2020 työt
 • Vaalankurkun venevalkaman suunnittelu
 • Muhoksella Oulujoen ruoppaussuunnitelma Koivikonranta-Kirkkosaari välisellä veneväylällä ja Kirkkosaaren venesataman lähialueella
 • Muhosjoen Kaikuluotaus välillä Kirkkosaari-Honkala. Hankkeen tavoitteena oli saada tietoa Muhosjoen kunnosta mahdollista kunnostussuunnitelmaa varten.
 • Önkkörin alueen kunnostus Kajaanissa, vuoden 2020 työt. Kolmivuotinen hanke saatiin päätökseen.
   

Oulujoen vesistön puitesopimuksessa (OUMO) ovat mukana yksitoista Oulujoen vesistöalueen kuntaa, Fortum Power and Heat Oy, Oulun Energia sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset. Puitesopimuksen osapuolet voivat tehdä hanke-esityksiä OUMO:n ohjausryhmälle, joka kokoontuu vuosittain syksyllä päättämään seuraavan vuoden rahoituksesta. Rahoitettavaksi voidaan hyväksyä muun muassa säännöstelyhaittoja vähentäviä ja vesistöjen ympäristöoloja parantavia hankkeita. Suurin rahoittaja on Fortum, joka rahoittaa OUMO-hankkeita vuosittain noin 150 000 eurolla. ELY-keskusten vuosittainen raami on yhteensä 80 000 euroa ja Oulun Energian 30 000 euroa. Lisäksi kunnilla on hankkeissa omarahoitusosuus. 

 

Fortum Oyj
Viestintä

 

Lisätietoja:

Katri Hämäläinen, ympäristöasiantuntija, katri [piste] hamalainen [ät] fortum [piste] com, Fortum, +358 40 162 3901

Susanna Juntunen, vesitalousasiantuntija, susanna [piste] s [piste] juntunen [ät] ely-keskus [piste] fi, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, +358 295 038 305

Timo Piirainen, vesitalousasiantuntija, timo [piste] piirainen [ät] ely-keskus [piste] fi, Kainuun ELY-keskus, +358 295 023 877


 

Fish migration

Mukana kalan vaelluksella

Lue lisää vaelluskalojen eteen tekemästä työstämme