Oulujoen vesistöalueen säännösteltyjen järvien pinnat keskimääräistä korkeammalla – kevättulvasta ennustetaan keskimääräistä

11 maaliskuu 2021, 09:20

Talvinen jokimaisema

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 11.3.2021
  

Viime syksyn ennätyksellisen suuret sademäärät ja alkutalven lauhat kelit aiheuttivat tavanomaista suuremmat tulovirtaamat koko Oulujoen vesistöalueella. Vesitilanne vastasi tulovirtaamien osalta tulvatilannetta, mikä aiheutti säännösteltyjen järvien pintojen nousun lähelle säännöstelyn ylärajaa. Tällä hetkellä säännösteltyjen järvien pinnat ovat laskussa ja järviin tehdään tilaa kevään tulvavesiä varten. Lumen vesiarvo on Oulujoen vesistöalueella keskimääräisellä tasolla. Lumen vesiarvo ennakoi keskimääräistä kevättulvaa. Juoksutukset Hyrynsalmen reitillä ja Oulujoella tulevat olemaan suuria koko kevään ajan. Oulujoella joudutaan ajoittain myös ohijuoksuttamaan vettä jo ennen kevättulvaa.

Oulujoen vesistöalueen vuoden 2020 kokonaissademäärä oli 826 mm, mikä on keskimääräistä 41 prosenttia enemmän. Syyskuun alusta vuoden loppuun asti satoi huomattavasti tavanomaista enemmän. Myös alkuvuoden 2021 sademäärät ovat olleet tavanomaista suuremmat. Sademäärä maaliskuun alkuun mennessä oli 78 mm, joka on keskimääräistä 17 prosenttia enemmän. Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat tavanomaista huomattavasti korkeampia Kuhmon Ontojärveä lukuun ottamatta.

Oulujärven tämänhetkinen pinnankorkeus on NN+ 122,54 metriä, joka on kymmenen edellisen vuoden keskiarvoa 62 senttimetriä korkeammalla. Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven pinnankorkeus NN+ 197,45 metriä on 38 senttimetriä keskimääräisen yläpuolella ja Vuokkijärven pinnankorkeus NN+ 186,43 metriä on 66 senttimetriä keskimääräistä korkeammalla.

Sotkamon reitillä Ontojärven pinnankorkeus on NN+ 156,12 metriä, joka on 63 senttimetriä keskimääräisen alapuolella. Kiimasjärven pinnankorkeus NN+ 137,02 metriä on 19 senttimetriä keskiarvoa ylempänä ja Nuasjärven pinnankorkeus on NN+ 136,64 metriä, joka on 12 senttimetriä keskiarvoa korkeammalla.
 

Tulovirtaamaennuste

Oulujoen vesistön lumen vesiarvo oli 1. maaliskuuta 140 millimetriä, mikä on  pitkäaikaisen keskiarvon tasolla. Tällä hetkellä kevättulvaennusteet ovat keskimääräisiä koko valuma-alueella. Mikäli kevät ja sulaminen tulevat keskimääräistä aikaisemmin tai voimakkaampana on todennäköistä, että virtaamat Oulujoessa voivat olla suuria. Sulamiskauden ja koko loppukevään sateet vaikuttavat suuresti tulvan suuruuteen.

 

Jatkamme investointejamme vesivoimaan – meneillään olevat peruskorjaukset 

Fortumin Oulujoen vesistön voimalaitosten peruskorjaustyöt jatkuvat Utasen vesivoimalaitoksella loppukeväällä. Utasen 2. koneisto pysäytetään peruskunnostusta varten toukokuussa 2021 ja seisokin arvioidaan kestävän lokakuun loppupuolelle saakka. Peruskorjauksen yhteydessä päämuuntajat uusitaan ja laitos liitetään uuteen kantaverkon kytkinasemaan. Peruskorjauksella ei ole merkittäviä vaikutuksia Oulujoen virtaamiin. 

Fortumin Nuojuan vesivoimalaitoksella alkaa 3. koneiston korjaus huhtikuussa. Seisokin arvioidaan kestävän kesän ajan. Korjauksella ei ole merkittäviä vaikutuksia Oulujoen virtaamiin. 

UPM:n Katerman vesivoimalaitoksella Ontojoella tehdään tulokanavan puuverhoilujen uusintaa viikoilla 16–18. Verhoilujen uusinnan ajaksi Ontojärven pinta lasketaan lähelle luparajan alarajaa. Tästä syystä Ontojärven pintaa on laskettu viime vuosia nopeammin. Verhoilujen uusinta on neljän vuoden projekti, joka toteutetaan osissa laitoksen keväthuoltojen yhteydessä.
 

Fortum Oyj
Viestintä

 

Lisätietoja: 

Mikael Heikkilä, Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely, Fortum, mikael [piste] heikkila [ät] fortum [piste] com, puh. 050 453 2857
 
Teemu Kerttula, Sotkamon reitin säännöstely, UPM, teemu [piste] kerttula [ät] upm [piste] com,  puh. 040 180 1348