Fortumin Pällin vesivoimalaitoksen sillan peruskorjaus käynnistyy huhtikuussa

30 maaliskuu 2021, 15:33

Pällin vesivoimalaitos

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 30.3.2021 

Pällin vesivoimalaitoksen sillan peruskorjaus käynnistyy huhtikuussa. Peruskorjaus toteutetaan 12.4.–20.10.2021 Fortumin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteishankkeena. 

Pällin vesivoimalaitos ja sen yhteydessä oleva patosilta on rakennettu 1953–54. Siltarakenteiden huonosta kunnosta johtuen silta peruskorjataan. Korjaustyöt pitävät sisällään muun muassa pintarakenteiden, kaiteiden ja valaistuksen uusimisen. Peruskorjauksella varmistetaan sillan turvallinen käyttö myös tulevaisuudessa. 

Sillan pääurakoitsijaksi on valittu VRJ Pohjois-Suomi Oy. Turvallisuuden takaamiseksi ja mahdollisimman lyhyen kokonaiskorjausajan mahdollistamiseksi silta suljetaan rakennustöiden ajaksi kaikelta liikenteeltä. Urakoitsija tulee tiedottamaan hankkeen etenemisestä paikallisesti lisää myöhemmin. 

Uusiutuva, tuotantovaiheessa hiilidioksidipäästötön ja joustava vesivoima on olennainen osa nykyistä ja tulevaisuuden energiajärjestelmää, jonka vuoksi olemme sitoutuneet investoimaan omistamiimme vesivoimalaitoksiin. 

 

Fortum Oyj 
Viestintä 
 

Lisätietoja:  

Veli-Matti Tuomaala, Asset Manager, veli-matti [piste] tuomaala [ät] fortum [piste] com, puh. 040 356 5660 

Jarkko Nätti, Työpäällikkö, VRJ Pohjois-Suomi Oy, jarkko [piste] natti [ät] vrj [piste] fitarget="_blank", puh. 040 503 0589 

Olli Kilponen, Siltavastaava, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, olli [piste] kilponen [ät] ely-keskus [piste] fi, puh. 029 503 8267 

Taustatietoa

Oulujoen vesistöllä on suuri merkitys kotimaisessa ja päästöttömässä sähköntuotannossa. Fortumilla on Oulujoen vesistössä yksitoista vesivoimalaitosta, joiden keskimääräinen vuosituotto vastaa noin 120 000 sähkölämmitystalouden vuosikulutusta. 

ELY-keskus 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) huolehtivat maanteiden kunnosta alueillaan. Maanteiden hoitoa, ylläpitoa ja investointeja toteutetaan ELY-keskuksissa yhtenäisin valtakunnallisin linjauksin. Väylävirasto osoittaa perusväylänpidon rahoituksen kullekin ELY-keskukselle. Paikallinen ELY-keskus vastaa vuosittaisten korjauskohteiden valinnasta ja priorisoinnista.