Fortumin lausunto: Valtioneuvoston periaatepäätös kiertotalouden strategisesta ohjelmasta

Kiertotalouden strateginen ohjelma ja sitä koskeva periaatepäätös ovat tervetulleita ja tarpeellisia avauksia siirtymässä kohti kattavampaa kiertotaloutta. Toimenpiteisiin tarvitaan kuitenkin lisää kunnianhimoa ja konkretiaa.

Maapallo ja valoja

Fortum pitää kiertotalouden strategista ohjelmaa ja sitä koskevaa periaatepäätöstä tervetulleina ja tarpeellisina avauksina siirtymässä kohti kattavampaa kiertotaloutta. Ilmastonmuutos, kaupungistuminen, väestönkasvu ja luonnonvarojen niukkuus ovat globaaleja megatrendejä, jotka muokkaavat maailmaa ja edellyttävät uusia toimintamalleja.

Fortumin kierrätysliiketoiminnan periaatteena on kierrättää, hyödyntää tai käyttää uudelleen mahdollisimman suuri osa jätevirrasta. Kierrätykseen tai uudelleenkäyttöön kelpaamattoman jätteen hyödynnämme jätteenpolttolaitoksiemme energiantuotannossa. Täten voidaan vähentää neitseellisten polttoaineiden käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa.

Fortumin näkemykset kiertotalouden strategisesta ohjelmasta pähkinänkuoressa:

  • Toimenpiteisiin tarvitaan lisää kunnianhimoa ja konkretiaa.
  • On tehtävä selkeä jako, mikä on mahdollista kotimaisin voimin ja missä määrin edellytetään EU-tason päätöksentekoa ja sääntelyä.
  • Kierrätysmarkkinoilla pitää olla kysyntää. Tarvittaessa pitää käyttää kannusteita. Kehitystä voidaan kiihdyttää säädös- ja vero-ohjauksella.
  • Tuotepolitiikkaan, pakkaus- ja jätedirektiiviin sekä ekosuunnitteludirektiiviin vaikuttaminen EU-tasolla on erityisen tärkeää. Sitovia sekoite- ja käyttöosuusvelvoitteita voitaisiin edistää kansallisesti jopa EU:ta nopeammin.
  • Julkisen rahoitusta kohdennettava mm. hiilidioksidin talteenottoa ja käyttöä koskevaan tutkimukseen ja pilotointiin. Myös EU-rahoituksen aktiivinen hyödyntäminen on tärkeää.
  • Suomen jätehuollon kehittämisessä tulisi etsiä kansallisia ratkaisuja kierrätyksen ja kierrätysmateriaalien kysynnän edistämiseksi.
  • Suomen tulisi sitoutua jäteveron pohjan laajentamiseen ja korottamiseen sekä sähköveroluokan alentamiseen.
  • Taksonomia on määriteltävä teknologianeutraalisti. Suomen tulee vaikuttaa aktiivisesti täytäntöönpanosäädösten valmisteluun.

Lisätietoa:

Janne Koivisto

Public Affairs Manager
Recycling & Waste
Puhelin: +358 50 321 3639
janne [piste] koivisto [ät] fortum [piste] com

Harri-Pekka Korhonen

Päällikkö, lämmöntuotannon ja kiertotalouden edunvalvonta
Puhelin: +358 50 452 9321
harri [piste] korhonen [ät] fortum [piste] com

Lue muita lausuntojamme