Suomussalmen Jalonuomassa mahdollistetaan kalastuksen harrastaminen kaikille

Olemme vuosikymmenien saatossa pyrkineet parantamaan vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuuksia Oulujoen vesistössä. OUMO-ohjelman puitteissa olemme rakentaneet Oulujoen vesistöalueella veneluiskia, -rantoja ja –laitureita sekä veneenpitopaikkoja, kunnostaneet ulkoilupolkuja ja uimarantoja sekä parantaneet kalastuspaikkoja ja –laitureita.

Oulujoki-vesitilanne

Suomussalmelle rakennettiin vuonna 2019 OUMO-ohjelman puitteissa esteetön ulkoilureitti, Suomussalmen kunnan, Kainuun ELY-keskuksen, Suomussalmen perhokalastajien ja Fortumin yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa kaikkien ulkoilijoiden, myös pyörätuolia käyttävien, liikkuminen alueella.

Reitin varrelle rakennettiin lisäksi pyörätuolilla saavutettavissa oleva turvallinen heittolaituri kalastusta varten. ​Reitin valmistumisen myötä alueen virkistyskäyttö- ja kalastusmahdollisuudet ovat saavutettavissa aikaisempaa laajemmalle käyttäjäjoukolle.​

Hankkeen avulla Suomussalmen keskustaajaman yhteyteen on syntynyt merkittävä ulkoilureitti, joka palvelee myös lähellä sijaitsevan kuntoutuskodin ja hotellin asukkaita. Uuden esteettömän heittolaiturin myötä ovat alueen kalastusmahdollisuudet parantuneet ja alueen viihtyvyys lisääntynyt.

Oulujoen vesistön puitesopimuksessa (OUMO) ovat mukana yksitoista Oulujoen vesistöalueen kuntaa, Fortum Power and Heat Oy, Oulun Energia sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset. Puitesopimuksen osapuolet voivat tehdä hanke-esityksiä OUMO:n ohjausryhmälle, joka kokoontuu vuosittain syksyllä päättämään seuraavan vuoden rahoituksesta. Rahoitettavaksi voidaan hyväksyä muun muassa säännöstelyhaittoja vähentäviä ja vesistöjen ympäristöoloja parantavia hankkeita. Suurin rahoittaja on Fortum, joka rahoittaa OUMO-hankkeita vuosittain noin 150 000 eurolla. ELY-keskusten vuosittainen raami on yhteensä 80 000 euroa ja Oulun Energian 30 000 euroa. Lisäksi kunnilla on hankkeissa omarahoitusosuus.