Oulujoen vesistöalueen säännösteltyjen järvien pinnat pysyvät keskimääräistä korkeammalla kevättulvaan asti

16 helmikuu 2021, 10:05

Oulujoki talvella

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 16.02.2021

Vesitilanne Oulujoen vesistöalueella on rauhoittunut koko alkuvuoden jatkuneiden pakkasten myötä. Vesistöalueen säännösteltyjen järvien pinnat ovat edelleen vuodenaikaan nähden korkealla, mutta ne ovat pakkasten myötä lähteneet hyvään laskuun ja järviin saadaan tehtyä tilaa kevään tulvavesiä varten. Juoksutukset Hyrynsalmen reitillä ja Oulujoella tulevat olemaan suuria koko kevään ajan.
 
Aluehallintoviraston Fortumille marraskuussa 2020 myöntämää lupaa poiketa väliaikaisesti Oulujärven säännöstelyä koskevasta luvan mukaisesta juoksutusmääräyksestä ja Oulujärven vedenkorkeusmääräyksestä ei lopulta tarvinnut ottaa käyttöön.
 
Oulujärven tämänhetkinen pinnankorkeus on NN+ 122,74 metriä, joka on kymmenen edellisen vuoden keskiarvoa 59 senttimetriä korkeammalla. Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven pinnankorkeus NN+ 198,35 metriä on 66 senttimetriä keskimääräisen yläpuolella ja Vuokkijärven pinnankorkeus NN+ 187,55 metriä on 42 senttimetriä keskimääräistä korkeammalla.

Sotkamon reitillä Ontojärven pinnankorkeus on NN+ 157,11 metriä, joka on 53 senttimetriä keskimääräisen alapuolella. Kiimasjärven pinnankorkeus NN+ 137,52 metriä on 43 senttimetriä keskiarvoa ylempänä ja Nuasjärven pinnankorkeus on NN+ 137,19 metriä, joka on 39 senttimetriä keskiarvoa korkeammalla.
 

Tulovirtaamaennuste

Oulujoen vesistön lumen vesiarvo, joka tarkoittaa lumikerroksesta sulatettuna muodostuvan vesikerroksen paksuutta, oli tammikuun lopussa 105 millimetriä, mikä on pitkäaikaisen keskiarvon tasolla.
 
Tällä hetkellä kevättulvaennusteet ovat keskimääräisiä koko valuma-alueella. Mikäli kevät ja sulaminen tulevat keskimääräistä aikaisemmin tai voimakkaampana on todennäköistä, että virtaamat Oulujoessa voivat olla suuria. Sulamiskauden ja koko loppukevään sateet vaikuttavat suuresti tulvan suuruuteen.

Tulevat peruskorjaukset

Fortumin Oulujoen vesistön voimalaitosten peruskorjaustyöt jatkuvat Utasen voimalaitoksella loppukeväällä. Utasen 2. koneisto pysäytetään peruskunnostusta varten toukokuussa 2021 ja seisokin arvioidaan kestävän lokakuun loppupuolelle saakka. Peruskorjauksen yhteydessä päämuuntajat uusitaan ja laitos liitetään uuteen kantaverkon kytkinasemaan. Peruskorjauksella ei ole merkittäviä vaikutuksia Oulujoen virtaamiin.

Fortumin Nuojuan voimalaitoksella alkaa 3. koneiston korjaus huhtikuussa. Seisokin arvioidaan kestävän kesän ajan. Korjauksella ei ole merkittäviä vaikutuksia Oulujoen virtaamiin.

UPM:n Katerman voimalaitoksella Ontojoella tehdään tulokanavan puuverhoilujen uusintaa viikoilla 16–18. Verhoilujen uusinnan ajaksi Ontojärven pinta lasketaan lähelle luparajan alarajaa. Tästä syystä Ontojärven pintaa on laskettu viime vuosia nopeammin. Verhoilujen uusinta on neljän vuoden projekti ja toteutetaan osissa laitoksen keväthuoltojen yhteydessä.

 

Fortum Oyj
Viestintä

 

Lisätietoja: 

Mikael Heikkilä, Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely, Fortum, mikael [piste] heikkila [ät] fortum [piste] com, puh. 050 453 2857

Teemu Kerttula, Sotkamon reitin säännöstely, UPM, teemu [piste] kerttula [ät] upm [piste] com, puh. 040 180 1348