Fortumin ja Espoon kaupungin suunnittelema datakeskus vähentäisi kaupungin ilmastopäästöjä merkittävästi

Espooseen, Kehä III:n ja Bodominjärven väliselle pelto- ja metsäalueelle suunnitellaan datakeskusta, jonka hukkalämpö hyödynnettäisiin kaukolämmön tuotannossa.

Hepokorpi datakeskuksen havainnekuva

Liiketoimintatiedote 10.2.2021

Ilmastovaikutusten arvioinnin perusteella datakeskus olisi keskeinen tekijä, kun Espoo pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Fortum on sitoutunut tuottamaan Espoon kaukolämmön hiilineutraalisti viimeistään vuonna 2029.

Datakeskuksen hukkalämmön kierrätys olisi toteutuessaan tehokkain ja ympäristöystävällisin ratkaisu tavoitteisiin pääsemiseksi. Suuren, sadan megawatin datakeskuksen hukkalämpö kattaisi jopa kolmasosan Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten alueen kaukolämpöverkon lämmöntarpeesta. Hukkalämmön kierrätys vähentäisi sähkön ja kaukolämmön yhteistuotannon hiilidioksidipäästöjä 0,43 megatonnilla vuodessa. Espoon kaupungin kasvihuonepäästöt vähenisivät noin 36 prosenttia vuoden 2019 päästötasosta.

Fortum on hakenut datakeskuksen mahdollistavaa asemakaavaa. Investointipäätöksen rakentamisesta tulee tekemään kohteeseen valikoituva datakeskustoimija. ”Datakeskustoimijat ovat kiinnostuneet Pohjoismaista. Hukkalämmön kierrättäminen on täällä mahdollista ja hiilidioksidivapaata sähköä on saatavilla kilpailukykyiseen hintaan. Tämä auttaa yrityksiä tekemään toiminnastaan ekologisesti vastuullisempaa. Pohjolaan sijoittuneet suuret datakeskukset ovat poikkeuksetta rakentaneet uusia tuulipuistoja uusiutuvan energian hankkimiseen”, sanoo Antti Kaikkonen, joka vastaa datakeskushankkeesta Fortumilla.

Datakeskus ei aiheuta rakentamisvaiheen jälkeen merkittäviä ympäristövaikutuksia toisin kuin useat muut hukkalämpöä tuottavat teollisuudenalat. Se voidaan sijoittaa kaukolämmön tuotannon kannalta järkevästi, lähelle nykyistä kaukolämpöverkkoa. Olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen vähentää luonnonvarojen kulutusta, ympäristövaikutuksia ja kustannuksia. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksessa alue on varattu elinkeinoelämän ja teollisuuden alueeksi Kehätien melu- ja ilmanlaatuvaikutusten vuoksi.

”Kaupunkisuunnittelun tehtävänä on mahdollistaa siirtyminen kestävään energiantuotantoon ja samalla arvioida kokonaisvaikutuksia. Datakeskuksen ilmastohyöty on merkittävä. Kaavoituksella voimme minimoida vaikutukset luontoon, maisemaan ja virkistykseen”, toteaa Espoon kaupunkisuunnittelujohtaja Torsti Hokkanen. Arvokas kulttuurimaisema ja ekologinen yhteys luontoalueiden välillä säilytetään. Oittaan alueen virkistysmahdollisuuksia parannetaan entisestään uusilla ulkoreiteillä ja hiihtoladuilla.

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee 18.2. kaavaehdotusta, jonka valmistelussa on huomioitu edellisessä vaiheessa saatu palaute. Espoolaiset pääsevät tutustumaan kaavaehdotukseen, kun lautakunta hyväksyy sen nähtäville.

Katso kaavahankkeen virtuaalikierros

Lisätietoa:

Antti Kaikkonen, VP, Industrial Electrification, puh. 050 453 6308, antti [piste] kaikkonen [ät] fortum [piste] com

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus:

Torsti Hokkanen, kaupunkisuunnittelujohtaja, puh 050 413 2163, torsti [piste] hokkanen [ät] espoo [piste] fi

Miika Ruokonen, kaavoitusinsinööri, puh 043 824 6863, miika [piste] ruokonen [ät] espoo [piste] fi