Kalojen kiinniottolaite

Kalojen kiinniottolaite mahdollistaa lohikalojen tehokkaan ja turvallisen ylisiirtämisen voimalaitospatojen taakse.

Fortum-montta-pp

Fortumin, Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön yhteishanke, kalojen ylisiirtolaite Montassa, on osa Oulujoen kalakantojen hoidon kokonaisuutta, jolla saadaan uutta tietoa ja kokemusta vaelluskalojen liikkumisen mahdollistamisesta ja vaelluskalojen osittaisen luontaisen elinkierron elvyttämisestä voimakkaasti rakennetuissa vesistöissä. 
 

Kalojen ylisiirto Oulujoella


Kiinniottolaitteelta kaloja siirretään Oulujokeen laskeviin Utos- ja Kutujokiin, joihin Fortum yhteistyökumppaneineen on kunnostanut elinympäristöjä lohelle ja taimenelle. Ylisiirtojen avulla halutaan vahvistaa Oulujokeen leimautunutta lohikalakantaa. Vuonna 2020 ylisiirtoja tehtiin yhteensä 24 kalan verran.

Kalojen kiinniottolaitteen rakentaminen Montan voimalaitoksen yhteyteen alkoi vuonna 2016. Laite otettiin käyttöön elokuussa 2017. Kiinniottolaite vastaa kalatien alaosaa, ja siitä voidaan ottaa kiinni sen sisään uivia lisääntymiskokoisia lohikaloja. Oulujoen vähäistä lohikantaa halutaan tällä tavoin siirtää mahdollisimman vähin tappioin lisääntymään Montan yläpuolisille lisääntymisalueille.
 

Vaelluskalojen ylisiirtolaite Montassa


Ylisiirtojen avulla halutaan vahvistaa Oulujokeen leimautunutta lohikalakantaa. Kotijokeensa leimautuneet kalanpoikaset omaavat riittävän nousuhalukkuuden ponnistellakseen pitkältä merelliseltä syönnösvaellukseltaan takaisin jokialueen yläjuoksulla sijaitseville lisääntymisalueille.

Kaloja voidaan mahdollisesti siirtää myös kalastettavaksi, koska Oulujoen vesistössä on luonnonmukaista elinkiertoa tukevia lisääntymisalueita vain vähän. Laitteen suunnittelutyössä on otettu huomioon mahdollisuus jatkaa sen rakentamista myöhemmin kalatieksi asti.

Kiinniottolaite lisää mahdollisuuksia monenlaiseen tutkimukseen. Tuloksia voidaan hyödyntää niin Oulujoen kuin muidenkin rakennettujen jokien vaelluskalahankkeissa.

Lue tiedote täältä
Lue tiedote täällä