Pörssitiedote

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

29 tammikuu 2021, 09:00

Fortum-4612

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.1.2021 KLO 9.00

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Hallituksen jäsenet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu yhteensä kahdeksasta (8) jäsenestä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Matti Lievonen on ilmoittanut keskittyvänsä saksalaisen Oiltanking GmbH:n johtamiseen sekä muihin velvollisuuksiinsa Keski-Euroopassa, eikä täten ole enää käytettävissä Fortumin hallitukseen.

Nimitystoimikunta esittää, että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan:

Essimari Kairisto,
Klaus-Dieter Maubach,
Anja McAlister
Teppo Paavola,
Veli-Matti Reinikkala,
Philipp Rösler ja
Annette Stube.

Uudeksi jäseneksi ehdotetaan:

Luisa Delgado.

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Veli-Matti Reinikkalaa ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Klaus-Dieter Maubachia.

”Haluan koko nimitystoimikunnan puolesta kiittää Matti Lievosta hänen työstään Fortumin hallituksessa yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi. Olemme erityisesti arvostaneet hänen kokemustaan ja näkemystään, kun Fortum on kasvanut merkittäväksi eurooppalaiseksi puhtaan sähkön tuottajaksi ja kaasuyhtiöksi, joka on taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin pörssiyhtiö”, sanoo nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kimmo Viertola.

”Lämmin kiitos Matille ja Evalle heidän panoksestaan Fortumin ja sen hallituksen työskentelyn kehittämiseen viime vuosien aikana. Yhteistyö hallituksen sisällä ja yhtiön johdon kanssa on toiminut hyvin, ja Fortum on selviytynyt erinomaisesti vaikeasta vuodesta 2020. Yhtiö on läpikäynyt suuren muutoksen ja on päivitetyn strategiansa myötä hyvissä asemissa viemään eteenpäin Euroopan energiaratkaisuja”, sanoo Veli-Matti Reinikkala.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa nimityksiin ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituspalkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei päässyt yksimielisyyteen hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista, eikä täten tehnyt ehdotusta palkkioista.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on ilmoittanut nimitystoimikunnalle ja yhtiölle, että Suomen valtio tulee yhtiökokouksessa esittämään vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei vallitsevat poikkeukselliset olosuhteet huomioon ottaen ole perusteltua korottaa hallituspalkkioita tulevalle kaudelle.

Suomen valtio tulee esittämään hallituspalkkioiksi toimikaudelle 2021:

  • Puheenjohtaja: 77 200 euroa vuodessa
  • Varapuheenjohtaja: 57 500 euroa vuodessa ja
  • Jäsen: 40 400 euroa vuodessa
  • Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: 57 500 euroa vuodessa siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Kokouspalkkio 600 euroa/kokous. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista Suomessa asuville kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella pidettävistä kokouksista. Puhelinkokouksista maksetaan kaikille sekä hallituksen että valiokuntien jäsenille yksinkertainen palkkio.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta totesi 31.1.2020 julkaistussa pörssitiedotteessa, että yhtiön hallituspalkkiot ovat jääneet merkittävästi jälkeen markkinatasosta ja että on luotava suurimpien osakkeenomistajien tukema vaiheittainen suunnitelma hallituspalkkioiden korottamisesta. Vuodesta 2022 eteenpäin hallituspalkkioiden osalta on päätetty aloittaa ohjelma, jolla ne saatetaan markkinatasolle vuoteen 2026 mennessä. Valtion tuki ohjelmalle perustuu omistajapoliittisen periaatepäätöksen linjauksiin, joissa todetaan, että ”hallitustyöskentelystä maksettavasta korvauksesta päätettäessä on otettava huomioon muun muassa yhtiön yhteiskunnallinen asema, markkinatilanne, hallitustyöskentelyn kansainvälisyyden ja omistaja-arvon kasvattamisen vaatimukset ja kaikkien osakkeenomistajien yhteinen etu”.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tukee hallituspalkkioiden pitkäjänteistä korottamista markkinatason saavuttamiseksi, ja sitä, että esitykset tuodaan vuosittain yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi osastopäällikkö Kimmo Viertola, Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, ja jäseninä toimitusjohtaja Jouko Pölönen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, toimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma sekä Fortumin hallituksen puheenjohtaja Matti Lievonen. Matti Lievonen ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta käsitteli hallituksen palkkioita.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, Sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Kimmo Viertola, Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 029 516 0026.

Uuden hallituksen jäsenehdokkaan ansioluettelo on tiedotteen liitteenä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi