Lehdistötiedote

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella hyvä tuotantovuosi 2020

04 tammikuu 2021, 14:00

Lo winter 009

Vallitsevasta koronaepidemiasta huolimatta Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella oli suunnitelmien mukainen tuotantovuosi 2020. Voimalaitoksella tuotettiin hiilidioksidipäästötöntä sähköä yhteensä 7,8 terawattituntia (netto), mikä vastaa reilua 10 % Suomen sähköntuotannosta.  Loviisan ydinvoimalaitoksen sähköntuotannolla vältetään Suomessa vuosittain noin 6 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt ilmakehään verrattuna siihen, että vastaava määrä tuotettaisiin fossiilisilla polttoaineilla. 

 
Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin 87,7 % oli kansainvälisessä mittakaavassa maailman painevesireaktorien parhaita. Loviisa 1:n käyttökerroin oli 83,8 % ja Loviisa 2:n käyttökerroin  91,7 %. Vuonna 2020 Loviisan kakkosyksiköllä tehtiin 24 vuorokauden mittainen lyhyt vuosihuolto ja ykkösyksiköllä 54 vuorokautta kestänyt laaja vuosihuolto. 

”Loviisan ydinvoimalaitos on tuottanut päästötöntä sähköä luotettavasti vuoden jokaisena päivänä. Koronaan liittyvää varautumista ja toimenpiteitä toteutettiin järjestelemällä työmenettelyitä, tilaratkaisuja ja työskentelyaikoja  niin, että työt voidaan toteuttaa turvallisesti ja laadukkaasti. Myös vuosihuollot toteutettiin kattavien varautumistoimien ja henkilöstön vahvan sitoutumisen ansiosta täydessä laajuudessaan turvallisesti ilman yhtään koronatartuntaa”, sanoo voimalaitoksen käyttöyksikön päällikkö Timo Eurasto

 
”Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehitystyö säteilytyöntekijöiden säteilytasojen madaltamiseksi on tuottanut tuloksia molemmilla laitosyksiköillä ja säteilyannokset ovat puolittuneet viidessä vuodessa. Tämä on hyvä osoitus henkilöstömme osaamisesta ja sitoutumisesta turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen”, Eurasto jatkaa. 

 
Loviisan voimalaitos on alueellaan merkittävä työnantaja. Voimalaitos työllistää noin 530 fortumlaisen lisäksi lähes sata muiden yritysten vakinaista työntekijää, jotka käyvät töissä voimalaitosalueella päivittäin. Voimalaitoksen investointihankkeisiin ja vuosihuoltoihin osallistui oman henkilöstön lisäksi noin 800 ulkopuolista työntekijää. Vuonna 2020 Loviisan voimalaitos työllisti myös noin 80 kesätyöntekijää. Fortumin investoinnit Loviisan voimalaitokseen olivat noin 50 miljoonaa euroa (2019: noin 60 miljoonaa euroa). 

Fortum Oyj 
Viestintä 

Lisätietoja:  
Timo Eurasto, käyttöyksikön päällikkö, Loviisan voimalaitos, puh. 010 455 4010 

www.fortum.fi/loviisa 

Loviisan voimalaitos 

Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2020 oli 87,7 %. Voimalaitoksen jatkuva kehittäminen ja modernisoinnit mahdollistavat kansainvälisessä mittakaavassa painevesireaktorien parhaimmistoon sijoittuvat käyttökertoimet. Fortum on investoinut Loviisan voimalaitokseen viimeisen viiden vuoden aikana yhteensä noin 400 miljoonaa euroa. Vuonna 2020, voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 7,8  terawattituntia (netto), mikä on yli 10 % Suomen sähköntuotannosta. Fortumissa työskentelee noin 700 ydinvoima-alan ammattilaista, joista noin 530 Loviisan voimalaitoksella. Tämän lisäksi voimalaitosalueella työskentelee päivittäin lähes 100 muiden yritysten vakinaista työntekijää.