Lehdistötiedote

Fortum laajentaa sähköautoakkujen kierrätystoimintaa avaamalla uuden mekaanisen tuotantolaitoksen Ikaalisiin

26 tammikuu 2021, 13:00

Fortum Battery-shredded battery material

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 26.1.2021

Fortum avaa uuden mekaaniseen kierrätyslaitoksen Ikaalisiin. Laitoksen toiminta käynnistyy helmikuussa 2021 ja sen odotetaan työllistävän tulevaisuudessa noin 20 työntekijää. Mekaaninen kierrätyslaitos täydentää Fortumin akkukierrätysliiketoimintaa, johon kuuluu teollisessa mittakaavassa toimiva hydrometallurginen pilottilaitos Harjavallassa. Uuden kierrätyslaitoksen avaaminen tukee osaltaan Työ- ja Elinkeinoministeriön tänään julkaisemaa Suomen kansallista akkustrategiaa, jonka yksi kulmakivistä on kestävä akkumateriaalien tuotanto ja kierrätys. 

Kestävästi tuotetuille raaka-aineille on kasvava, globaali tarve, sillä liikenteen sähköistyminen lisää merkittävästi litium-akkujen sisältämien arvokkaiden akkumetallien, kuten litiumin, nikkelin, koboltin ja mangaanin kysyntää. Myös EU:n tuoreen direktiiviehdotuksen tavoitteena on nostaa akkujen kierrätysastetta, kasvattaa materiaalikohtaisia talteenottotavoitteita sekä lisätä kierrätettyjen raaka-aineiden käyttöä akuissa.  

Suurena eurooppalaisen energiayhtiönä Fortum auttaa asiakkaitaan ja yhteiskuntia pienentämään toimintansa ympäristövaikutuksia. Kumppanuuksien rakentaminen teollisuus- ja infra-asiakkaiden kanssa on yksi Fortumin strategian kulmakivi ja akkuteknologialla tulee olemaan keskeinen rooli hiilineutraalin yhteiskunnan mahdollistajana. Fortum on kehittänyt uusia ja entistä tehokkaampia tapoja litiumioniakkujen elinkaaren optimointiin ja laajentaa lähivuosina akkuliiketoimintaansa.  

"Ikaalisten uusi tehtaamme täydentää nykyistä kierrätystoimintaamme Suomessa ja antaa meille kapasiteetin kierrättää noin 3 000 tonnia käytöstä poistuneita akkuja vuodessa, mikä vastaa noin 10 000 sähköauton akkua", kertoo liiketoimintajohtaja Tero Holländer Fortumin akkuliiketoiminnasta.  

"Tavoitteenamme on lisätä kapasiteettia tasaisesti tulevina kuukausina ja vuosina, jotta voimme osaltamme tukea sähköisen liikenteen mukanaan tuomaa kasvavaa autoteollisuuden raaka-ainetarvetta. Tarjoamalla kestävästi tuotettuja kierrätysraaka-aineita tuomme merkittävää arvoa kumppaneillemme ja asiakkaillemme, kuten myös Suomen akkuteollisuudelle, jolla on täydet edellytykset ottaa johtoasema sähköautoakkujen toimitusketjussa", Holländer sanoo.

Litiumioniakkujen globaali markkina-arvo oli noin 1,3 miljardia euroa vuonna 2019, mutta sen odotetaan nousevan tulevina vuosina yli 20 miljardiin euroon. Kansainvälisen energiajärjestön ennusteen mukaan sähköautojen määrä maailman teillä kasvaa kolmesta miljoonasta 125 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä.

Monet nykyiset akkumetalleja kierrättävät toimijat sulattavat materiaaleja, mikä johtaa alhaisempaan materiaalin talteenottoon ja suurempiin päästöihin. Fortum kierrättää akkumetallit tehokkaasti ja turvallisesti mahdollisimman matalan hiilijalanjäljen omaavalla menetelmällä. Kierrätysmenetelmä koostuu sekä mekaanisesta että hydrometallurgisesta prosessista, jotka yhdessä mahdollistavat, että akkujen mustan massan sisältämistä arvokkaista aktiivimateriaaleista saadaan yli 95 prosenttia talteen. 

Fortumin uniikki mekaaninen kierrätysprosessi on optimoitu täydentämään hydrometallurgista kierrätystä ja suunniteltu minimoimaan päästöt ja pöly. Käytöstä poistuneet litiumakut murskataan ja erotetaan jakeiksi kuten metalleihin, muoveihin ja mustaksi massaksi. Musta massa toimitetaan Fortumin Harjavallan kierrätyslaitokseen, jonka hydrometallurgisessa prosessissa tuotetaan uusia kierrätettyjä raaka-aineita, joita voidaan käyttää uusissa akuissa. 

Fortum Oyj 
Viestintä 

Lisätietoja:  

Tero Holländer, Head of Business Line Batteries, Fortum, +358 40 861 5071, tero [piste] hollander [ät] fortum [piste] comtarget="_blank"
Simon Barrette, Viestintä- ja markkinointipäällikkö, Fortum Recycling & Waste, +358407289477, simon [piste] barrette [ät] fortum [piste] com    

Aiempia aiheeseen liittyviä tiedotteita: 

19.11.2020 - Fortumin uusi kierrätysteknologia mahdollistaa litiumin talteenoton ja parantaa sähköautoilun kestävyyttä 
6.3.2020 - Suomalainen akkuteollisuus tiivistää yhteistyötään: Fortum, BASF ja Nornickel allekirjoittivat akkujen kierrätystä koskevan aiesopimuksen 
25.3.2020 - Fortumin ratkaisu vähentää sähköautoilun ympäristövaikutuksia – innovaatio nostaa akkujen kierrätysasteen yli 80 prosenttiin