Varaudumme poikkeukselliseen tilanteeseen yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa

23 joulukuu 2020, 11:40

Oulujoki Montta Merikoski

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 23.12.2020
 

Sääolosuhteet ovat vaihdelleet suuresti Oulujoen vesistöalueella viimeisen kahden viikon aikana. Kuluneen pakkasjakson aikana Oulujokeen saatiin muodostettua ohut jääkansi, joka on nyt lauhan jakson aikana osittain sulanut ja lähtenyt liikkumaan virtaamien mukana aiheuttaen Montta–Merikoski välille veden pintaa paikallisesti nostaneita jääpatoja.

Lauhemman sään aikana Oulujoen virtaamia on nostettu korkeammiksi, jotta Oulujärveen saataisiin tehtyä lisää tilaa uusille jäädytysajoille. Seuraava pakkasjakso on sääennusteen mukaan tulossa joulun aikaan, jolloin on olemassa edelleen riski supon eli hyyteen muodostumiseen. Jääpadon aiheuttaman tulvan riskiä esiintyy erityisesti Montta–Merikoski välillä. Virtaamaltaan pienempää jäädytysajoa jatketaan taas heti olosuhteiden niin salliessa.

Kaikkien Oulujoen vesistöalueen säännösteltyjen järvien pinnat ovat edelleen nousussa ja ovat vuodenaikaan nähden korkealla. Oulujärven tämänhetkinen pinnankorkeus on NN+ 122,88 metriä, joka on 12 senttimetrin päässä säännöstelyn ylärajasta. Kiantajärven tämänhetkinen pinnankorkeus on NN+ 199,45 metriä, joka on viisi senttimetriä säännöstelyn ylärajasta, ja Vuokkijärven pinnankorkeus NN+ 189,23 metriä, joka on seitsemän senttimetriä säännöstelyn ylärajasta.
 

Varaudumme poikkeukselliseen tilanteeseen

Aluehallintovirasto on antanut Fortumille luvan poiketa väliaikaisesti Oulujärven säännöstelyä koskevan luvan mukaisesta juoksutusmääräyksestä ja Oulujärven vedenkorkeusmääräyksestä. Oulujärven pinta saadaan tarvittaessa nostaa tasolle NN+ 123,30 metriä. Poikkeuslupaa käytetään vain sää- ja vesitilanteen niin vaatiessa. Poikkeusluvan käyttöön ottamisesta tiedotamme erikseen.

Tilannetta seurataan joka hetki aktiivisesti yhdessä muiden vesivoimayhtiöiden: Oulun Energian, Kainuun Voiman ja UPM Energyn kanssa. Tämän lisäksi pidämme säännöllisesti kokouksia viranomaisten ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Poikkeuksellisen tilanteen jatkuessa olemme varautuneet tekemällä yhteistyötä myös Kainuun ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitosten kanssa.

Kehotamme edelleen järvien rantojen ja jokivarren kiinteistönomistajia varautumaan poikkeuksellisiin vedenkorkeuksiin siirtämällä mahdollisuuksien mukaan veneet ja laiturit pois vedestä ja tarpeen mukaan suojaamaan muita rakenteita.
 

Fortum Oyj
Viestintä
 

Lisätietoja:
Mikael Heikkilä, Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely, Fortum, mikael [piste] heikkila [ät] fortum [piste] com, puh. 050 453 2857
 

Taustatietoa:
Oulujoen vesistön syksyn sademäärät olleet poikkeuksellisen suuria ja korkeimmat, jotka olemme mittaushistorian aikana kokeneet. Syyskuun alusta Oulujoen vesistön alueella sademäärä on ollut noin 350 millimetriä, kun normaali sademäärä on noin 200 millimetriä. Koko marraskuun sademäärä oli kaksinkertainen normaalin nähden.