Supon muodostuminen Oulujoella nostaa vedenpintaa säännöstellyissä järvissä

11 joulukuu 2020, 12:20

Talvinen joki 2

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 11.12.2020
 

Oulujoen veden lämpötila on laskenut lähelle nollaa astetta ja suppoa eli hyydettä on alkanut muodostumaan Oulujoella. Supon muodostumisen estämiseksi Oulujoen virtaamia on rajoitettu tasolle 250 m3/s. Suomen ympäristökeskuksen ennusteen mukaan tulovirtaamat Oulujärveen tulevat lähiaikoina olemaan 300–400 m3/s, mikä tarkoittaa sitä, että Oulujärven pinnankorkeus alkaa nousta. Oulujärven tämänhetkinen pinnankorkeus on NN+ 122,87 metriä, mikä on 13 senttimetrin päässä säännöstelyn ylärajasta.

Oulujoen virtaamien rajoittaminen vaikuttaa koko vesistöalueella. Myös Hyrynsalmen reitillä virtaamia Oulujärveen tullaan rajoittamaan ja näin ollen Hyrynsalmen reitin säännösteltyjen järvien pinnankorkeudet lähtevät nousuun.

Tämän hetken lähiajan ennusteen mukaan Oulujärven pinta nousee, mutta pysyy talviajan vedenkorkeuden ylärajan alapuolella. Jäädytysajoa jatketaan ainakin 20.12. asti. Jos jääkantta ei heikkojen pakkaskelien takia saada muodostetuksi Oulujokeen, voidaan jäädytysajoa joutua jatkamaan pidempään ja Oulujärven pinta voi nousta edelleen.


Poikkeuslupa juoksutusmääräyksestä ja Oulujärven vedenkorkeusmääräyksestä

Aluehallintovirasto on antanut Fortumille luvan poiketa väliaikaisesti Oulujärven säännöstelyä koskevan luvan mukaisesta juoksutusmääräyksestä ja Oulujärven vedenkorkeusmääräyksestä. Oulujärven pinta saadaan tarvittaessa nostaa tasolle NN+ 123,30 metriä. Poikkeuslupaa käytetään vain sää- ja vesitilanteen niin vaatiessa. Poikkeusluvan käyttöön ottamisesta tiedotamme erikseen.

Kehotamme kuitenkin edelleen järvien rantojen ja jokivarren kiinteistönomistajia varautumaan poikkeukselliseen tilanteeseen siirtämällä mahdollisuuksien mukaan veneet ja laiturit pois vedestä.


Oulujoen vesistön syksyn sademäärät olleet poikkeuksellisen suuria

Kuluva vuosi on ollut poikkeuksellisen märkä koko Oulujoen vesistöalueella. Tämä syksy on ollut edelleen erittäin sateinen ja tulovirtaama on korkein, minkä olemme mittaushistorian aikana kokeneet. Syyskuun alusta Oulujoen vesistön alueella sademäärä on ollut noin 350 millimetriä, kun normaali sademäärä on noin 200 millimetriä. Koko marraskuun sademäärä oli kaksinkertainen normaalin nähden.

Virtaamat ovat koko syksyn olleet Oulujoella ja Emäjoella suuria. Lokakuun puolesta välistä alkaen juoksutukset ovat olleet lupaehtojen maksimivirtaamien mukaisia.
 

Fortum Oyj
Viestintä
 

Lisätietoja:

Mikael Heikkilä, Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely, Fortum, mikael [piste] heikkila [ät] fortum [piste] com (mikael[dot]heikkila[at]fortum[dot]com), puh. 050 453 2857