Oulujoen voimalaitosten käyttö- ja kunnossapito: yli 10 vuotta ilman poissaoloon johtaneita työtapaturmia

pyhäkoski-fortum

Työturvallisuuden varmistaminen on Fortumin kaiken toiminnan perusta ja edellytys. Oulujoen vesistön 11 vesivoimalaitoksemme käyttö- ja kunnossapidossa saavutettiin hiljattain merkkipaalu, kun edellisestä poissaoloa vaatineesta työtapaturmasta tuli kuluneeksi 10 vuotta.

”Erittäin hieno saavutus työturvallisuuden saralla. Toivotaan, että näin hyvin sujuu toinenkin vuosikymmen”, kertoo Fortumin Oulujoen vesistön voimalaitosten Asset Manager Veli-Matti Tuomaala.

Saavutuksen taustalla on työturvallisuuden nostaminen kaikessa tekemisessä etusijalle.

”Asenteistahan tämä on kiinni. Työturvallisuuteen suhtaudutaan vakavasti, ja töiden suunnittelussa käytetään enemmän aikaa vaarojen tunnistamiseen ja arviointiin. Kaikki työt ja työvaiheet mietitään aina työturvallisuus edellä”, Tuomaala toteaa.

Tärkeässä roolissa on myös Fortumin, voimalaitosten huollosta sekä käytöstä ja kunnossapidosta vastaavan Caverionin sekä alihankkijoiden välinen avoin ja johdonmukainen yhteistyö työturvallisuuden vahvistamiseksi ja kehittämiseksi.

”Yksi suuri tekijä onnistumiselle on se, että puhumme Fortumin kanssa samaa kieltä. Sekä Fortumille että Caverionille turvallisuus on ykkösasia, ja tavoitteenamme on nolla tapaturmaa”, kertoo Caverionilla Oulujoen vesistön voimalaitosten työsuojeluvaltuutettuna toimiva Jarmo Savolainen.

”Meillä on hyvät ohjeistukset niin Fortumin kun Caverionin puolelta. Ne ohjaavat turvalliseen tekemiseen, ja ohjeita kehitetään jatkuvasti, esimerkiksi nyt koronaviruksen osalta”, kuvaa Caverionin Oulu- ja Emäjoen alueesta vastaavan yksikön päällikkö Kimmo Pohjola.

Turvallisuustyö ei ole koskaan valmista

Vesivoiman tuotannossa on usein haastavia työolosuhteita erityisesti turbiinien ja generaattorien kanssa työskennellessä tai sukellustöiden yhteydessä. Oulujoen vesistöalueella merkityksellistä on ollut työntekijöiden yhteistyö turvallisten työtapojen toteuttamisessa ja kehittämisessä - yhdessä ja hyvässä hengessä.

”Työntekijät tekevät erittäin hyvää yhteistyötä. He huolehtivat, että niin omat kuin toistenkin työt tehdään turvallisesti. Kaikki osallistuvat ja kannustavat työturvalliseen toimintaan, nostavat esiin mahdolliset puutteet ja ehdottavat parannuskohteita”, Savolainen kertoo.

Merkkipaalusta huolimatta Oulujoella ei tuudittauduta siihen, että turvallisuustyö olisi jollain tavalla valmista.

”Teemme edelleen jatkuvasti esimerkiksi läheltä piti -ilmoituksia, joilla nostetaan esiin riskikohtia korjaavien toimenpiteiden luomiseksi. Alueen 35 työntekijää ovat tähän mennessä tehneet 280 läheltä piti -ilmoitusta tänä vuonna”, Pohjola toteaa.

Turvallisilla työtavoilla rakennetaan vesivoiman tulevaisuutta

Turvalliset työolot luovat perustan vesivoimateknologian jatkuvalle kehittämiselle. Vesivoima työllistää useiden eri alojen asiantuntijoita aina sähkötekniikan osaajista ympäristöasiantuntijoihin. Alan trendeissä korostuu nyt digitalisaatio sekä datan ja tiedon hyödyntäminen.

”Tänä päivänä korostuu automaatio- ja informaatiotekniikan osaaminen. Voimalaitoksilta kerätään entistä enemmän tietoa laitoksen ja koneiden toiminnasta. Tiedon avulla voidaan seurata esimerkiksi osien kulumista ja ennakoida vikaantumisia”, Tuomaala kuvaa.

 

Lisätietoja:
Veli-Matti Tuomaala, Asset Manager, veli-matti [piste] tuomaala [ät] fortum [piste] com, +358 40 356 5660