Sijoittajauutinen

Fortum käynnistää 2021-2023 ansaintajakson osana pitkän aikavälin kannustinohjelmaa

18 joulukuu 2020, 08:45

Fortum-4273 2

FORTUM OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 18.12.2019 KLO 8.45

Fortum Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiön avainhenkilöstön ja ylimmän johdon pitkän aikavälin kannustinohjelman (Long-term Incentive -ohjelma, LTI) vuosien 2021-2023 ansaintajaksosta (LTI-jakso). LTI-jakso on osa yhtiön käynnissä olevaa LTI-ohjelmaa ja noudattaa samoja periaatteita kuin edellinen LTI-jakso.

2021-2023 LTI-jakson suorituskriteerit ovat Fortumin osakkeen kokonaistuoton kehitys verrattuna ryhmään eurooppalaisia sähkö- ja kaasuyhtiöitä sekä Fortumin hiileen perustuvan sähköntuotantokapasiteetin vähentämiseen liittyvä tavoite, joka on linjassa yhtiön julkaiseman hiilestä luopumisen suunnitelman kanssa. Hiileen perustuvan sähköntuotantokapasiteetin vähentämiseen liittyvän tavoitteen vähimmäistason saavuttamiseksi vaaditaan yhtiön kommunikoidun tavoitetason ylitys. 2021-2023 LTI-jakson suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2024, jos suoritustavoitteet saavutetaan.

LTI-jakso koskee noin 150 henkilöä, mukaan lukien Fortumin johtoryhmän jäsenet.

Hallitus päätti myös käynnistää rajoitetun osakeohjelman 2021-2023 (Restricted Share -ohjelma, RS) täydentämään LTI-ohjelmaa, sekä varata osakkeita keväällä 2024 mahdollisesti maksettavia palkkioita varten.

Palkkiona luovutettavien osakkeiden enimmäismäärän odotetaan olevan 2021-2023 LTI-jakson osalta 800 000 osaketta ja 2021-2023 RS-jakson osalta korkeintaan 60 000 osaketta.

LTI-ohjelmien tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista ja arvon kestävää kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä varmistaa johdon, avainhenkilöiden ja osakkeenomistajien yhdenmukaiset tavoitteet. Yhtiön kannustinohjelmat noudattavat valtioneuvoston omistajapolitiikkaa koskevaa periaatepäätöstä.

Lisätietoja Fortumin kannustinohjelmista on luettavissa yhtiön palkka- ja palkkioselvityksestä, joka on julkaistu yhtiön verkkosivuilla www.fortum.fi/hallinnointi.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Måns Holmberg, IR-päällikkö, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 044 518 1518
Jari Laitinen, Vice President, Compensation and Benefits, puh. 040 660 2506