Utasen voimalaitoksen peruskunnostuksen ensimmäinen vaihe valmis

24 marraskuu 2020, 09:00

Utasen voimalaitoksen turpiinin juoksupyörän uusiminen

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 24.11.2020

Oulujoen vesistön Utasen voimalaitoksen peruskunnostuksen ensimmäinen vaihe on valmistunut. Koronan aiheuttamista haasteista huolimatta hanke saatiin valmiiksi suunnitellussa aikataulussa. Uusiutuva, tuotantovaiheessa hiilidioksipäästötön ja joustava vesivoima on olennainen osa nykyistä ja tulevaisuuden energiajärjestelmää, jonka vuoksi olemme sitoutuneet investoimaan omistamiimme vesivoimalaitoksiin. 

Utasen 1-koneiston peruskunnostus aloitettiin toukokuussa 2020 ja kunnostettu koneisto saatiin käyttöön lokakuussa 2020. Peruskunnostukseen kuuluvat työt jatkuvat edelleen muun muassa sähköjärjestelmän uusimisen osalta. Peruskunnostuksessa voimalaitoksen vuodesta 1957 asti käytössä ollut 1-koneisto peruskunnostettiin ja siihen uusittiin mm. turpiinin juoksupyörä, säätöjärjestelmä sekä generaattori. Hankkeessa turvallisuudella oli iso rooli.

”Keväällä korona aiheutti uhkakuvan jopa koko työmaan keskeytymiselle. Kiinnitimme kuitenkin erityistä huomiota turvallisuuteen ja yleiseen työmaan hallintaan. Koronasta huolimatta pystyimme jatkamaan töitä voimalaitoksella ja Utasen 1-koneiston kunnostus onnistui lopulta tavoitteiden mukaisesti. Suoritimme muun muassa työmaakierroksia ja -kokouksia osittain etäjärjestelyjen avulla”, kertoo Fortumin paikallisedustaja Veli-Matti Tuomaala.

Peruskunnostus on kaksivaiheinen ja jatkuu vuonna 2021 2-koneiston peruskunnostuksella. Vuosina 2020 ja 2021 tehtävien modernisointien myötä laitoksesta tuotantoteho kasvaa 6 megawattia ja siitä saadaan merkittävästi lisää uusiutuvaa energiaa. Samalla voimalaitoksen työturvallisuus ja käyttövarmuus paranevat, sekä mm. öljyvuodon ja tulipalon mahdollisuudet vähenevät. Aiemmin laitokseen on tehty 3-koneiston peruskunnostus vuonna 2005.

Oulujoen vesistöllä on suuri merkitys kotimaisen ja päästöttömän sähkön tuotannossa. Fortumilla on Oulujoen vesistössä yksitoista vesivoimalaitosta, joiden keskimääräinen vuosituotto vastaa noin 120 000 sähkölämmitystalouden vuosikulutusta.

Fortum Oyj
Viestintä
 

Lisätietoja:
Veli-Matti Tuomaala, Asset Manager, veli-matti [piste] tuomaala [ät] fortum [piste] com, +358 40 356 5660

Hydro power

Uusiutuvaa ja joustavaa energiaa - tutustu vesivoimaan Fortumilla

Tutustu vesivoimaan Fortumilla