Oulujoen vesistöalueen säännösteltyjen järvien pinnat poikkeuksellisen korkealla

26 marraskuu 2020, 14:30

Kutujoen kunnostukset kuvituskuva

Oulujoen vesistöalueen säännösteltyjen järvien pinnat ovat poikkeuksellisen korkealla ja voivat vielä nousta. Myös virtaamat joessa voivat vielä nousta.

Sademäärät Oulujoen vesistöalueella ovat olleet ennätyksellisen suuret syyskuun alusta marraskuun loppuun välisellä ajanjaksolla. Syyskuun sademäärä oli 112 mm, joka on keskimääräistä 75 prosenttia enemmän. Lokakuun sademäärä oli 102 mm, joka on keskimääräistä 97 prosenttia enemmän. Myös marraskuussa sademäärät ovat jatkuneet keskimääräistä suurempina ja ne ovat pääasiassa tulleet koko vesistöalueella vetenä. Tulovirtaamat ovat jatkuneet ennätyksellisen suurina koko Oulujoen vesistön valuma-alueella syyskuisesta Aila-myrskystä lähtien. Tästä seurauksena säännösteltyjen järvien vedenpinnat ovat nousseet poikkeuksellisen korkeille tasoille, vaikka juoksutukset on pidetty alapuolisten vesistöjen sallimalla korkeimmalla mahdollisella tasolla. Kehotamme järvien rantojen ja jokivarren kiinteistönomistajia varautumaan poikkeukselliseen tilanteeseen siirtämällä mahdollisuuksien mukaan veneet ja laiturit pois vedestä.

Oulujoessa tullaan jatkamaan lupaehtojen mukaista maksimivirtaamaa noin 500 m3/s. Tämä tarkoittaa sitä, että välivesien johdosta virtaamat alapuolisilla laitoksilla tulevat olemaan vielä suuremmat. Oulujärven pinnankorkeus NN+ 122,96 metriä on neljän senttimetrin päässä säännöstelyn ylärajasta, joten myös poikkeusjuoksutukset Oulujoessa ovat mahdollisia.

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven vedenkorkeus NN+ 199,37 on pienen laskun jälkeen jälleen nousussa. Vedenkorkeus on nyt 13 senttimetrin päässä säännöstelyn ylärajasta. Myös Kiantajärvestä juoksutetaan koko ajan luvan sallimaa maksimivirtaamaa 110 m3/s. Vuokkijärven vedenkorkeus NN+ 189,08 metriä on 22 senttimetrin päässä säännöstelyn ylärajasta. Myös Emäjoella poikkeusjuoksutukset ovat mahdollisia.

Sotkamon reitillä Kiimasjärven vedenkorkeus on NN+ 138,11 metriä, mikä on kolmen senttimetrin päässä säännöstelyn ylärajasta. Nuasjärven vedenkorkeus NN+ 137,84 metriä on nyt 15 senttimetrin päässä säännöstelyn ylärajasta. Ontojärven vedenkorkeus on NN+ 158,99 metriä, mikä on 13 senttimetriä keskimääräistä matalammalla. Ontojärven keskimääräistä matalampi vedenkorkeus johtuu laitoksella lokakuussa tehdystä huollosta, jonka takia vedenkorkeus laskettiin keskimääräistä alemmas. Jos tulovirtaamat tästä vielä kasvavat, niin Katerman voimalaitoksella joudutaan ohi juoksuttamaan vettä.
 

Suppotulva ja Oulujärven mahdollinen poikkeusluvalla tapahtuva säännöstelyn ylärajan ylitys

Fortum hakee poikkeuslupaa, jolla pyritään minimoimaan suppotulvan aiheuttamat haitat Oulujoessa. Suppoa eli hyydettä alkaa muodostumaan, kun joen virtaama on korkea ja veden lämpötila laskee nollaan asteeseen tai sen alapuolelle. Supon muodostumista pyritään estämään muodostamalla jokeen yhtenäinen jääkansi. Jäädytysajo aloitetaan, kun pakkasta on riittävästi jääkannen muodostumiseen. Jäädytysajo tarkoittaa tasaista 200-250 m3/s virtaamaa. Jotta tällaista virtaamaa voidaan Oulujoessa tässä poikkeuksellisessa vesitilanteessa toteuttaa, tarvitsemme poikkeusluvan Oulujärven ajankohdan säännöstelyn ylärajan ylittämiseen. Suppo aiheuttaa tavanomaisesti tulvia etenkin Montta-Merikoski välillä, mutta myös muualla ne ovat mahdollisia.

Fortum Oyj
Viestintä

 

Lisätietoja:

Mikael Heikkilä, Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely, Fortum, mikael [piste] heikkila [ät] fortum [piste] com (), puh. 050 453 2857

Teemu Kerttula, Sotkamon reitin säännöstely, UPM,
teemu [piste] kerttula [ät] upm [piste] com, puh. 040 180 1348