Kohti hiilineutraalia kaukolämpöä erittäin tarkalla paikallissään ennustamisella – Fortumin ja Vaisalan ratkaisu Espoossa on ensimmäinen laatuaan

Fortumin sääasemat Espoon kartalla

Kuva: sininen = säädata Ilmatieteen laitoksen sääasemalta, keltainen = tarkennettu aluekohtainen ennuste Fortumin sääasemalta, punainen = tarkennettu asemakohtainen 15 minuutin paikallisennuste Fortumin sääasemalta
 

FORTUM OYJ LIIKETOIMINTAUUTINEN 14.10.2020

Kaukolämmön muuttaminen hiilineutraaliksi edellyttää kaukolämpöjärjestelmän optimointia myös kysynnän mukaan. Sää on suurin yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa lämmön tarpeeseen. Lokakuussa Espoossa alkava hanke hyödyntää erittäin tarkkaa, seitsemästä eri sääasemasta saatavaa paikallista säädataa reaaliaikaiseen lyhyen aikavälin sääennustamiseen. Uuden teknologian tavoite on nostaa alueen kaukolämpöjärjestelmän energiatehokkuutta, pienentää päästöjä, lisätä toimitusvarmuutta entisestään ja parantaa kiinteistöjen asumis- ja käyttömukavuutta.

Espoon kaukolämpöverkoston alueella sään vaihteluita eri mikroilmastojen välillä aiheuttavat esimerkiksi vesistöjen läheisyys ja korkeuserot. Jo pienetkin muutokset esimerkiksi lämpötilassa, sateen määrässä, auringon säteilyssä, ilmanpaineessa sekä tuulen nopeudessa ja suunnassa vaikuttavat lämmön kysyntään. Lämmönkysynnän ennustaminen mahdollistaa tuotannon yhä tarkemman suunnittelun ja jakelun. Sen myötä lämpöä pystytään jakelemaan aiempaa selkeästi pienemmillä varmuusmarginaaleilla ja primäärienergiaa säästyy.

“Kaukolämpö on tulevaisuuden lämmitysmuoto, joka ottaa isoja askelia kohti suuren mittakaavan hiilineutraaliutta. Vaisala-yhteistyön myötä olemme tunnistaneet Espoon kaukolämpöverkon alueella seitsemän eri mikroilmastoa, joista ainoastaan yhdellä oli tarkkaa säätilan mittausta. Olemme hankkineet kuusi Vaisalan alueellista sääasemaa, joiden avulla saamme paremman tilannekuvan paikallisesta säästä. Tätä dataa aiotaan seuraavaksi hyödyntää myös ns. hyperpaikalliseen lyhyen ajan sääennustamiseen, mikä puolestaan mahdollistaa seuraavan kehitysvaiheen eli kysyntäennusteen parantamisen. Kokonaisinvestointi sääasemiin ei ollut merkittävä”, taustoittaa kehitysjohtaja Viki Kaasinen Fortumin lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnasta.

“Nykyinen sääennustaminen perustuu pitkälti globaaliin mittaustapaan esimerkiksi radiosondeilla, joiden avulla voidaan tehdä laajemman skaalan ennusteita. Jotta kaukolämpöä voidaan säädellä tarkemmin aluekohtaisesti, tarvitaan ennusteen tueksi paikallista ja reaaliaikaista mittausdataa. Tätä menetelmää kutsutaan nimellä ‘hyperlocal nowcasting’, sillä se yhdistää sääennusteen ja paikallisesti tehtävän säämittauksen reaaliaikaisesti. Näin saamme alueellisesti tarkempia ja yksityiskohtaisempia lähiajan ennusteita jopa 15 minuutin tarkkuudella, joiden avulla Fortum pystyy optimoimaan kaukolämpöverkkoaan”, kertoo uudet sääsovellukset-alueen myyntijohtaja Mikko Nikkanen Vaisalalta.

Tarkka sääennustaminen osana Espoo Clean Heat -projektia

Kansainvälisestikin huomiota herättänyt Espoo Clean Heat -projekti muuttaa Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen kaukolämmöntuotannon hiilineutraaliksi 2020-luvulla. Kivihiilestä luovutaan jo vuoteen 2025 mennessä.

“Espoo Clean Heat -projektissa on käynnissä useita puhtaamman energianlähteen hankkeita. Hiilineutraalius tässä mittakaavassa vaatii kuitenkin myös energiajärjestelmän optimointia, tekoälyä ja eri laitteiden välistä kommunikointia. Sääennusteet ovat konkreettinen esimerkki tulevaisuuden ratkaisusta, joka hyödyttää myös asiakkaita ja muita kiinteistöjen käyttäjiä. Asumis- ja käyttömukavuus paranevat entisestään ennustetarkkuuden sekä kiinteistön mittauksen ja säädön lisääntymisen myötä. Järjestelmän optimoinnin uskotaan myös heijastuvan entistä vakaampana hintana asiakkaille”, kertoo Suomen lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnan johtaja Timo Piispa Fortumilta.

Lisätietoja:

Viki Kaasinen, kehitysjohtaja, lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminta, Fortum, p. 050 453 6331, viki [piste] kaasinen [ät] fortum [piste] com

Tarja Österberg, viestintäpäällikkö, Vaisala, p. 050 4871974, tarja [piste] osterberg [ät] vaisala [piste] com


Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, kaasua, lämpöä, jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Yhdessä tytäryhtiömme Uniperin kanssa olemme Euroopan kolmanneksi suurin CO2-päästöttömän sähkön tuottaja. Noin 19 000 ammattilaistamme sekä yhteinen, noin 69 miljardin euron taseemme takaavat, että meillä on kokoa, asiantuntemusta ja voimavaroja kasvaa ja viedä energiamurrosta eteenpäin. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä ja Uniperin osake Frankfurtin pörssissä. www.fortum.fi

Vaisala on maailman johtava sään, ympäristön ja teollisuuden mittauksiin erikoistunut yritys, jonka avaruuden kestävä teknologia mittaa tarkasti myös Marsissa ja kauempanakin. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittausratkaisuja ja -palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi, Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 800 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä.

vaisala.fi twitter.com/VaisalaSuomi