Hiilineutraali kaukolämpö pienentää Oriolan CO2-päästöjä lähes neljänneksellä

Hiilineutraalin kaukolämmön käyttöönotto edistää merkittävästi Oriolan ympäristötavoitteiden saavuttamista ja osaltaan Espoon kaupungin ja Fortumin yhteistä tavoitetta muuttaa Espoon kaukolämpö hiilineutraaliksi 2020-luvulla.

Girl_hugging_tree

Oriolan Espoossa sijaitseva pääkonttori ja jakelukeskus ovat siirtyneet hiilineutraalin kaukolämmön käyttöön. Fortumin EkoPlus-lämpö tuotetaan 100-prosenttisesti uusiutuvilla biopolttoaineilla ja lämpöpumpuilla hukkalämmöistä.

Hiilineutraalin kaukolämmön käyttöönotto on merkittävä askel kohti Oriolan tavoitteita käyttää vain uusiutuvaa energiaa vuoteen 2022 mennessä ja olla hiilineutraali vuonna 2030. Sen ansiosta yhtiön CO2-kokonaispäästöt vähenevät noin 23 prosenttia.

Osana hiilineutraalin kaukolämmön käyttöönottoa Oriola liittyy myös Fortumin kulutusjouston eli kaukolämmön älykkään ohjauksen piiriin. Sen avulla lämmitysenergian käyttö optimoidaan ympäristöystävällisellä ja taloudellisella tavalla.

”Kulutusjousto optimoi kaukolämmön tuotantoa ja kiinteistöjen lämmitystä. Kiinteistöt voivat joustaa hetkellisesti lämmitystarpeestaan ilman, että tilojen lämpötilassa tapahtuu huomattavaa muutosta. Näin lämpöä ei hukata vaan ohjataan sinne, missä sitä kulloinkin eniten tarvitaan. Kaukolämmön kulutusjoustoon osallistuvat kiinteistöt mahdollistavat siirtymisen ekologisempaan ja energiatehokkaampaan lämmitykseen isossa mittakaavassa. Espoon alueen kaukolämpö on jo nyt 40-prosenttisesti hiilineutraalia ja viimeistään vuonna 2025 täysin hiiletöntä”, kertoo Fortumin lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnan asiakkuusjohtaja Pasi Kokko.

Kulutusjoustossa esimerkiksi kotitalouksien lämmityksen kysyntäpiikit kylminä talviaamuina saadaan tasattua liikekiinteistöjen lämmityksen joustolla ilman, että tilojen käyttäjät kokevat mitään muutosta työskentelyolosuhteissaan. Näin vältetään kulutushuippuja tasaavien, yleisesti fossiilista polttoainetta käyttävien tuotantolaitosten käynnistäminen. Oriolan liittyminen kulutusjoustoon edistää näin myös lähialueen asukkaiden kotien ympäristön kannalta kestävää lämmitystä.