Lehdistötiedote

Fortumin Loviisan voimalaitoksen vuosihuolto 2020 päätökseen

23 lokakuu 2020, 10:24

Loviisa Polttoaineen vaihto

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 23.10.2020 

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmat yksiköt tuottavat jälleen sähköä vuosihuoltojen päätyttyä. Kakkosyksikön lyhyt vuosihuolto kesti reilut  25 vuorokautta ja se saatettiin päätökseen 28.8.2020. Ykkösyksikön laaja 54 vuorokautta kestänyt tarkastusvuosihuolto päättyi 22.10.2020. Ykkösyksikön vuosihuolto viivästyi noin 9 vuorokautta alkuperäisestä suunnitelmasta  yhdellä pääkiertopumpulla suoritetun vianetsinnän ja korjauksen vuoksi. Tämän jälkeen lisätarkastuksia toteutettiin myös muilla pääkiertopumpuilla. Vuosihuoltojen varmistamiseksi voimalaitoksella tehtiin mittavia koronatartuntojen ehkäisemiseen liittyviä erityisjärjestelyitä. 

Normaalien määräaikaishuoltotöiden ja polttoaineen vaihdon lisäksi vuosihuolloissa toteutettiin molemmilla laitoksilla kunnossapitoon ja jatkuvaan parantamiseen liittyviä töitä. Loviisa 1:n laajassa vuosihuollossa toteutettiin kahdeksan vuoden välein toteutettava määräaikaistarkastus, jossa tarkastettiin muun muassa reaktoripaineastia ja sen sisäosat sekä suoritettiin primääri- ja sekundääripiirin painelaitteiden ja putkistojen painekokeet. Tämän lisäksi toteutettiin noin kaksi vuorokautta kestävä suojarakennuksen tiiveyskoe. Vuosihuoltojen yhteydessä molempien laitosyksiköiden polttoaineesta vaihdettiin noin neljäsosa. 

Yksi vuosihuoltojen merkittävistä töistä oli kahden päägeneraattorin staattorin vaihtaminen tehokkaampiin staattoreihin. Vuosien 2014 – 2020 aikana kaikki Loviisan voimalaitoksen päägeneraattorit, -kiskostot, - katkaisijat ja päämuuntajat on uusittu.  

”Vuosihuolloissa toteutetuilla toimenpiteillä varmistamme voimalaitoksen turvallisen ja luotettavan käytön myös tulevaisuudessa. On huikea saavutus, että onnistuimme toteuttamaan kaikki suunnitellut vuosihuoltotyöt vallitsevissa haastavissa poikkeusoloissa”, kertoo Loviisan voimalaitoksen apulaisjohtaja Thomas Buddas.  

”Tämä osoittaa sekä henkilöstöltämme että urakoitsijoidemme työntekijöiltä esimerkillistä sitoutumista vuosihuoltotöiden laadukkaaseen toteutukseen ja yhteisen tavoitteen saavuttamiseen”, hän jatkaa.  

Vuosihuoltoon osallistui voimalaitoksen 500 työntekijän lisäksi lähes tuhat  ulkopuolista työntekijää. Noin 75 prosenttia työntekijöistä oli suomalaisia. 

Fortum Oyj 
Viestintä 

 
 
Lisätietoja:  
Thomas Buddas, apulaisjohtaja, Loviisan voimalaitos, puh. 010 455 3710 

 
Lisää aiheesta:  
www.fortum.fi/loviisa 

Loviisan voimalaitos 

Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2019 oli 92,4 %. Voimalaitoksen jatkuva kehittäminen ja modernisoinnit mahdollistavat kansainvälisessä mittakaavassa painevesireaktorien parhaimmistoon sijoittuvat käyttökertoimet. Fortum on investoinut Loviisan voimalaitokseen viimeisen viiden vuoden aikana yhteensä noin 450 miljoonaa euroa. Vuonna 2019, voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,2 terawattituntia (netto), mikä on yli 10 % Suomen sähköntuotannosta. Fortumissa työskentelee noin 700 ydinvoima-alan ammattilaista, joista noin 500 Loviisan voimalaitoksella. Tämän lisäksi voimalaitosalueella työskentelee päivittäin lähes 100 muiden yritysten vakinaista työntekijää. www.fortum.fi/loviisa