Fortum ja Suomen Uusiomuovi solmivat jatkosopimuksen kuluttajapakkausmuovien kierrätyksestä

Fortum on toiminut Suomen Uusiomuovin sopimuskumppanina kuluttajamuovipakkausten käsittelyssä vuodesta 2016 alkaen. Fortum käsittelee Riihimäen muovijalostamolla Suomessa erilliskerätyt kuluttajamuovipakkaukset.

kaksi työntekijää kierrätysmuovin vieressä

Fortum ja Suomen Uusiomuovi ovat nyt solmineet jatkosopimuksen kuluttajamuovipakkausten kierrättämisestä vuoden 2021 ajan. Sopimuksen mukaisesti Fortum tulee käsittelemään 18 000 t muovipakkausjätettä Riihimäen muovijalostamolla. Sopimuksen jatkoa arvioidaan sopimuskauden aikana suunniteltuun jätelakiuudistuksen peilaten.

Muovinkierrätys on lisääntynyt Suomessa merkittävästi. Fortumin muovinjalostuslaitoksen kapasiteetti ei riitä käsittelemään kaikkea Suomessa syntyvää kuluttajapakkausmuovijätettä. Investointeja kapasiteetin lisäämiseksi on harkittu, mutta epäselvyys jätelain vaikutuksista ei mahdollista tällä hetkellä pitkän tähtäimen investointeja.

Lisätietoja

Janne Koivisto

Yhteiskuntasuhdepäällikkö
Puhelin: +358 50 321 36 39
janne [piste] koivisto [ät] fortum [piste] com

Fortumin muovijalostamo toimii Riihimäellä, missä valmis­tamme muovi­pak­kauk­sista Fortum Circo® -kierrä­tys­muo­vi­gra­nu­laattia.