Fortum ja MIT aloittavat kolmivuotisen yhteistyön teknistaloudellisen mallinnustyökalun kehittämiseksi pienreaktoreita varten

01 lokakuu 2020, 13:00

Fortum ja MIT yhteistyöhön

FORTUM OYJ LIIKETOIMINTAUUTINEN 01.10.2020

Fortum ja MIT (Massachusetts Institute of Technology) ovat aloittaneet kolmivuotisen yhteistyöhankkeen, jonka tarkoituksena on luoda avoimeen lähdekoodiin perustuva työkalu pienreaktoreiden (SMR) kehittämiseen tähtäävien projektien teknistaloudelliseen mallinnukseen. Hankkeen on tarkoitus parantaa ymmärrystä pienreaktoriprojekteista ja pienreaktoreiden ominaisuuksista mallinnustyön ja tulosten herkkyysanalyysin avulla.

Nykyiset pienreaktorityypit sisältävät monia uusia ja mielenkiintoisia innovaatioita liittyen esimerkiksi rakennus- ja valmistustekniikoihin sekä laitosten sijoitteluun. Näiden uusien ominaisuuksien nykyistä parempi ymmärtäminen ja sen määrittäminen, mihin niistä kannattaa ensi sijassa keskittyä, on kriittistä näiden projektien toteutettavuuden ja onnistumisen varmistamiseksi.

”Olemme innoissamme päästessämme aloittamaan tämän SMR-yhteistyöhankkeen MIT:n kanssa. MIT on tehnyt perusteellista työtä esimerkiksi uuden ydinvoiman kustannustekijöiden tunnistamiseksi. Tämä hanke tarjoaa Fortumin ydinvoima-asiantuntijoille ja MIT:n tutkijoille erinomaisen tilaisuuden oppia toisiltaan”, Fortumin projektipäällikkö Konsta Värri sanoo.

”Toivomme, että mallinnustyökalun toteuttaminen avoimen lähdekoodin ratkaisuna edistää ydinvoima-alan kehitystä ja vie askeleen lähemmäs pienreaktoreiden toteutumista”, Värri jatkaa.

”Pienreaktoreiden yhteydessä on mahdollista vähentää kustannusarvion ylityksen riskiä hyödyntämällä niiden pientä kokoa ja suhteellisen yksinkertaista rakennetta. Riskien vähentäminen ei kuitenkaan yksin riitä. Reaktoreiden täytyy olla kustannuksiltaan kilpailukykyisiä, jotta ne voivat vastata markkinoiden vaatimuksiin. Tavoitteemme on päästä tutkimaan tätä riskien ja kustannusten suhdetta monitieteisessä tiimissämme”, sanoo MIT:n päätutkija Koroush Shirvan. MIT:ssä hanke toteutetaan ydinenergian ja tekniikan sekä rakennus- ja ympäristötekniikan laitosten tutkijoiden yhteistyönä.

 

Fortum Oyj
Viestintä

 

Lisätietoja:

Konsta Värri, projektipäällikkö, Nuclear Services, puh. 040 545 9597
www.fortum.com/smrconsultation