Espoo Clean Heat: mitä on saavutettu vuoden 2020 aikana?

Vuoden mittaan Espoo Clean Heat -projektissa on otettu useita konkreettisia askelia, joiden myötä lämmitys muuttuu jatkuvasti yhä ilmastoystävällisemmäksi.

Espoo Keilalahti

Muutos kohti hiilivapaata kaukolämpöä vuonna 2025 ja edelleen täysin hiilineutraalia tuotantoa 2020-luvulla ei onnistu yksin. Siihen tarvitaan kumppaneita, yrityksiä, julkista sektoria ja asiakkaita, joilla on sama tavoite.

Hiileen perustuvaa tuotantoa lakkautettiin

Lämmön tuotannossa otettiin historiallinen askel, kun toinen Suomenojan voimalaitoksen hiiliyksikkö suljettiin lopullisesti keväällä. Se korvattiin Kivenlahden uudella, modernilla biolämpölaitoksella, joka hyödyntää teollisuudelle kelpaamatonta metsäbiomassaa hiilineutraalisti. Samalla tontilla toimi jo ennestään pellettilaitos. Kivenlahden ansiosta kaukolämmön tuotanto on jo 40-prosenttisesti hiilineutraalia.

Kuluneena kesänä kaukolämmön tuotanto oli lisäksi täysin hiiletöntä. Ennen kesää ennustimme heinä-elokuun hiilidioksidipäästöjen laskevan 45 grammaan per kWh eli viidesosaan viime vuodesta, mutta ne laskivat selvästi enemmän eli 33,6 grammaan. Tämä oli muun muassa Kivenlahden kasvaneen tuotannon ansiota.

Hukkalämmön kierrättämisessä on paljon mahdollisuuksia

Matkalla kohti hiilivapaata kaukolämpöä hukkalämmön hyödyntäminen on nousemassa yhdeksi merkittävimmistä tavoista korvata fossiilinen energiatuotanto. Se on ympäristöystävällistä lämpöä, joka perustuu kasvavassa määrin uusiutuvaan sähköön.

Yhdessä neljän muun yhtiön kanssa edistämme merkittävää hanketta, jossa pyritään ohjaamaan Nesteen Porvoon jalostamolla syntyvää hukkalämpöä pääkaupunkiseudun kaukolämpöverkkoihin. Alueelta saatava hukkalämpö riittäisi kattamaan noin neljäsosan koko pääkaupunkiseudun kaukolämmön tarpeesta.

Myös palvelinkeskukset tuottavat suuria määriä lämpöenergiaa, jota on ohjattu kaukolämpöverkkoon jo 10 vuotta. Viimeisimpänä uutisena Elisa ja Fortum sopivat uudesta yhteistyöstä loppukeväällä. Elisan Säterissä Espoossa sijaitsevan palvelinkeskuksen laitteista syntyvä hukkalämpö vastaa noin 700-800 kerrostaloasunnon vuotuista lämmitystarvetta. Sen kytkeminen kaukolämpöverkkoon vähentää tuotannon hiilidioksidipäästöjä noin 1300-1500 tonnia vuodessa, mikä vastaa noin 130-150 suomalaisen vuotuista hiilijalanjälkeä.

Teemme lisäksi parhaillaan yhteistyötä Espoon ja Kirkkonummen kaupunkien ja asukkaiden kanssa löytääksemme sopivia sijoituspaikkoja datakeskuksille. Suuret datakes­kukset Espoossa ja Kirkko­num­mella kattai­sivat jopa yli 2 prosenttia Suomen päästö­vä­hen­nys­tar­peesta.

Innovatiivista kaukoenergian ja paikallisen tuotannon yhdistämistä

Kehitämme voimakkaasti erilaisia lämpöpumppuja hyödyntäviä ratkaisuja, jotka toteuttavat osaltaan Espoon Clean Heat -muutosmatkaa. Teollisen mittakaavan ilmavesilämpöpumput palvelevat yhtä aikaa useampaa kiinteistöä. Elokuussa kerroimme Aalto-yliopiston kanssa uudistavamme Otaniemen 10 kiinteistön korttelin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän päästöttömäksi ja 70-90-prosenttisesti omavaraiseksi. Maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisessa, lähienergiaan perustuvassa ratkaisussa lämmitys ja jäähdytys tuotetaan teollisen mittakaavan keskitetyillä ilma-vesilämpöpumpuilla. Samalla kierrätetään jäähdytyksessä syntyvä lämpö ja kulutushuiput esimerkiksi paukkupakkasilla katetaan uusiutuvalla kaukolämmöllä.

Asiakkaat voivat tehdä ilmastoystävällisiä valintoja

Ilmastoystävällinen kaukolämpö tarvitsee rinnalleen digitaalisia ratkaisuja. Olemme sopineet Espoon kaupungin Tilapal­velut-liike­lai­toksen kanssa yhteensä 120 päiväkoti- ja koulu­kiin­teistön liittämisestä ensim­mäisinä Suomessa älykkääseen lämmi­tyksen optimointiin.

Siinä mittarit keräävät kiinteistöjen lämpötilasta ja ilmankosteudesta tietoa, joka yhdistetään sääennusteeseen. Tämän perusteella ohjataan kiinteistöjen lämmitystä ja energiankulutusta. Samalla sisätilojen lämpötila pysyy tasaisena, oleskelumukavuus paranee ja lämmityskustannukset pienenevät: energiantarve vähenee noin 10 prosenttia ilman, että kiinteistöjen rakenteisiin tarvitsee koskea.

Kaukolämpöä voi saada myös alkuperätodennettuna: Fortum Eko -ympäristömerkitty kaukolämpö on peräisin 100 % uusiutuvista tai niihin rinnastettavista energialähteistä, ja Eko 5 -kaukolämpö tuotetaan 100 % hiilidioksidivapaasti hukkalämmöstä lämpöpumpuilla, joiden käyttämä sähkö on päästötöntä. eQ Kiinteistörahastot valitsi ensimmäisenä asiakkaana Eko 5 -tuotteen.

Espoo Clean Heat etenee vuonna 2020 ja tulevina vuosina. Teemme hartiavoimin töitä hiilineutraalin kaukolämmön eteen ja edistämme jatkuvasti erilaisia innovatiivisia mahdollisuuksia toteuttaa yhteinen muutosmatkamme parhaalla mahdollisella tavalla.