STUKin mittauksissa havaittu hitunen radioaktiivista hopeaa Kotkan ilmassa

Säteilyturvakeskus havaitsi elokuussa pienen määrän radioaktiivista hopeaa (Ag-110m) Kotkan ulkoilman radioaktiivisuuspitoisuuden valvonta-asemalla. STUKin hiukkaskerääjän suodattimeen tarttuneen hopean aktiivisuus (0,2 mikrobecquerelia kuutiometrissä) oli herkillä mittauksilla havaittavissa. Mittaukset ovat hyvin tarkkoja ja havaitulla pitoisuudella ei ole merkitystä ihmisten turvallisudella tai ympäristölle.

Ajallisesti STUKin löydös sopii yhteen Loviisan ydinvoimalaitoksen kakkosyksikön vuosihuollon kanssa. Vuosihuoltotöiden yhteydessä voi vapautua ilmaan pieniä määriä radioaktiivisia aineita.

Loviisan voimalaitoksen radioaktiivisuuspäästöjen säteilyrasitus on erittäin vähäinen. Päästöistä aiheutuva säteilyaltistus voimalaitoksen lähellä asuville asukkaille on alle kymmenestuhannesosa suomalaisen muista syistä (esimerkiksi radon tai lääketiede) saamasta normaalista keskimääräisestä vuosittaisesta säteilyannoksesta. Ympäristön säteilyvalvonnassa käytettävissä tarkoissa mittauksissa voidaan kuitenkin havaita pieniä määriä voimalaitokselta peräisin olevia radioaktiivisia aineita.

Ydinvoimalaitoksen ympäristön säteilyturvallisuuden valvonta perustuu näytteenottoon ja näytteissä olevien radionuklidien tunnistamiseen sekä niiden pitoisuuksien määrittämiseen. Loviisan voimalaitos valvoo ympäristön säteilyolosuhteita viranomaisohjeistusten mukaisesti ja Säteilyturvakeskus suorittaa tämän lisäksi omaa riippumatonta ympäristön säteilyvalvontaa.

Lisätietoa muun muassa säteilyturvallisuudesta Meidän ympäristömme 2019 -julkaisusta alla.


Lisätietoja:
Thomas Buddas, apulaisjohtaja, Loviisan voimalaitos, puh. 010 455 3710