Paltamon Myllypuro kunnostetaan opiskelijavoimin

23 syyskuu 2020, 13:00

Myllypuro Paltamo 1

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 23.9.2020
 

Fortum rahoittaa Paltamon kunnassa sijaitsevan Myllypuron kunnostustöitä. Yhteistyössä Kainuun sekä ja Oulun kalatalouskeskuksen kanssa tehtävän kunnostuksen tarkoituksena on parantaa taimenten elinolosuhteita.  

Kunnostustyöt toteutetaan osana Oulujärvi Leader ry:n koordinoimaa Osaajia vesistökunnostukseen -hanketta järjestettävää virtavesien kunnostuskurssia, jonka kouluttajina toimivat ProAgria Oulun asiantuntijat. Kurssilla osallistujat oppivat tekemään vesistökunnostusta niin teorian kuin käytännönkin kautta. Kaikkiaan 24 opintopäivän pituisella kurssilla on yli kymmenen aktiivista opiskelijaa, jotka osallistuvat kurssille eri puolilta Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta. 

”Paltamon Myllypuro toimii kurssityönä. Opiskelijat ovat tutustuneet puroon, laatineet siitä Oulun kalatalouskeskuksen asiantuntijoiden tuella kunnostussuunnitelman ja hakeneet myöntävän lausunnon suunnitelmalle Ely-keskukselta. Kunnostustalkoot järjestetään 28. syyskuuta”, kertoo toiminnanjohtaja Heikki Tahkola koulutuksen suunnitelleesta ProAgria Oulusta.

Risukkoja raivataan ja taimenille rakennetaan soraikkoja  

Myllypuron kunnostustöissä esimerkiksi puretaan majavien rakentamia patoja ja risukkoja, tehdään pieniä virranohjaimia kivien avulla sekä parannetaan taimenten kutumahdollisuuksia rakentamalla soraikkoja. Oulun kalatalouskeskus vastaa töiden toteutuksesta, mutta kurssilaiset tekevät konkreettisen kunnostustyön. 

Käytännön taitojen kehittämisen ohella kurssin tarkoituksena on kasvattaa vesistökunnostusosaajien ja ammattilaisten määrää Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella. 

”ProAgria Oulun yksi tavoite on, että saisimme lisää kunnostusosaajia maakuntiin järjestämällä käytännönläheistä koulutusta. Kurssin jälkeen osallistujat voivat jatkaa kunnostustöiden tekemistä vaikkapa omilla paikkakunnillaan”, Tahkola kertoo.

Fortum on aiemmin kunnostanut vaelluskalojen elinympäristöjä myös Paltamon Varis-, Kongas- sekä Miesjoilla. Kunnostuksissa paikataan Oulujärven Paltaselälle syntyneitä vajeita ja Hyrynsalmen reitin Oulujärveen kohdistuvien istutusten vajeita, joita on syntynyt mm. kalan saatavuuteen liittyvien haasteiden takia.  

”Myllypuron kunnostuksella paikataan Hyrynsalmen reitin Oulujärveen kohdistuvien istutusten vajeita. Kurssi on hyvä tapa hoitaa toimenpidevelvoitteisiin liittyvien vajauksien korjaus tavalla, jolla voidaan samalla lisätä tietoutta virtavesien kunnostuksesta”, toteaa Fortumin ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen

 

Fortum Oyj
Viestintä  

Lisätietoja: 

Katri Hämäläinen, ympäristöasiantuntija, Fortum, puh. 040 162 3901, katri [piste] hamalainen [ät] fortum [piste] comtarget="_blank"

Heikki Tahkola, toiminnanjohtaja, ProAgria Oulu, puh. 040 747 7652, heikki [piste] tahkola [ät] proagria [piste] fi


 

Mediatilaisuus Myllypuron kunnostamisesta 

Tilaisuudessa median edustajat pääsevät seuraamaan kunnostustyötä sekä kuulemaan Myllypuron kunnostuksesta. 

Aika: Maanantai 28.9.2020, klo 10.00 

Ilmoittautuminen puhelimitse: Katri Hämäläinen, Fortum, puh. 040 162 3901. 

Kerrothan ilmoittautuessasi nimesi, yhteystietosi sekä edustamasi median nimen. Tarkemman tiedon mediatilaisuuden tapahtumapaikasta saat ilmoittautumisen yhteydessä.   

 

Taustatietoa: 

Oulujoen vesistöllä on suuri merkitys kotimaisen ja päästöttömän sähkön tuotannossa. Fortumilla on Oulujoen vesis­tössä yksitoista vesivoi­ma­lai­tosta, joiden keski­mää­räinen vuosi­tuotto vastaa noin 120 000 sähkö­läm­mi­tys­ta­louden vuosi­ku­lu­tusta. 

Lievennämme vesivoiman ympäristövaikutuksia mm. osallistumalla alan tutkimustoimintaan ja toteuttamalla vapaaehtoisia ja lupavaatimusten mukaisia toimenpiteitä rakennettujen vesistöjen monimuotoisuuden, kalaston ja moninaiskäytön kehittämiseksi. Toteutimme vuonna 2019 vesivoiman vapaaehtoisia ympäristöhankkeita 570 000 euron arvosta.