Esittelyssä säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) työ Fortumilla

Säteilyturvallisuusasiantuntija työssään

Vuonna 2018 voimaan tulleen säteilylain uudistuksen myötä säteilyä käyttävien toimijoiden on käytettävä turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa säteilyturvallisuusasiantuntijaa tiettyihin tehtäviin. Merkittävänä ydinvoimatoimijana meillä Fortumilla on laaja säteilyturvallisuuden osaaminen sekä kymmeniä asiantuntijoita, jotka auttavat teollisuusyrityksiä, tutkimuslaitoksia ja muita toimijoita.

Tässä artikkelissa säteilyturvallisuusasiantuntijamme Mika Pikkarainen kertoo arjestaan Fortumilla ja siitä, miten uusi säteilyturvallisuuspalvelu (STA) on otettu vastaan.

Miten päädyit säteilyturvallisuusasiantuntijaksi Fortumille?

Olen koulutukseltani fyysikko ja hankkinut aikanaan myös säteilyn käytön vastaavan johtajan pätevyyden. Kun Fortum aloitti uuden säteilyturvallisuusasiantuntijapalvelun lakimuutoksen myötä, minulle tarjoutui mahdollisuus hakea STA:n pätevyyttä. Palvelu käynnistyi vilkkaasti vuoden 2020 alussa, ja olen siitä saakka työskennellyt kokopäiväisesti säteilyturvallisuusasiantuntijan tehtävässä. On hienoa, että Fortum on tarjonnut monipuolisia haasteita ja mahdollisuuksia kehittyä.

Mitä roolisi pitää sisällään?

Autamme muun muassa teollisuusyrityksiä säteilyturvallisuuden kehittämisessä. Lisäksi tuotamme STA-palvelun Fortumin sisäisille asiakkaille eli esimerkiksi omille tuotantolaitoksillemme. Keskeinen etappi lakiuudistukseen liittyen oli kesäkuussa: organisaatioiden täytyi lain mukaan laatia säteilyturvallisuuden turvallisuusarvio, ja siirtymäaika päättyi 15.6.2020.

Käytännössä STA:na toimiminen on monipuolinen tehtävä. Toimintamalliimme kuuluu, että vierailemme asiakkaan toimipisteillä, käymme säteilylain velvoitteet yhdessä läpi arvioiden samalla muutostarpeita esimerkiksi toiminnanharjoittajan omaan ohjeistoon ja toimintatapoihin. Laadimme myös turvallisuusarvion tiiviissä yhteistyössä – me toimme arvion laadintaan vankan säteilyturvallisuusosaamisen ja asiakas realistisen kuvan omasta toiminnastaan.

Elokuusta lähtien olen toiminut Fortumin säteilyturvallisuuteen liittyvän projektin teknisenä johtajana. Olen aktiivisesti yhteydessä asiakkaisiimme, minkä lisäksi tarjoan koulutusta niin toiminnanharjoittajien säteilyturvallisuusvastaaville kuin muulle säteilyä käyttävälle henkilöstölle sekä toimin asiantuntijana muissa säteilyturvallisuuteen liittyvissä erityistilanteissa.

Säteilyturvallisuuspalvelu on vielä suhteellisen uusi ja aika näyttää, minkälaiseksi yhteistyömme asiakkaiden kanssa muotoutuu. Paras lopputulos syntyy kuitenkin ennakoivalla ja kokonaisvaltaisella lähestymistavalla säteilyturvallisuuteen, tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Mitä oppeja voimme kerätä ensimmäisiltä kuukausilta uuden säteilylain voimaantulon jälkeen?

Vaikka turvallisuusarvio oli alkuvuonna keskiössä, on se ainoastaan jäävuoren huippu – jo ennen tätä organisaatioilla on ollut velvollisuus määritellä säteilytoiminnan johtamisjärjestelmä, laadunvarmistusohjelma ja ohje poikkeavien tilanteiden varalle.

Olemme jo saaneet Säteilyturvakeskukselta päätöksiä keväällä laadittuihin turvallisuusarvioihin. Saadun palautteen perusteella osaamisemme ja ymmärryksemme lakimuutoksesta on kehittynyt entisestään, ja tarjoamme mielellämme kokemuksemme sekä resurssimme avuksi turvallisuusarvioiden tekoon myös jatkossa.

Säteilyturvallisuusasiantuntijan käytön ei myöskään ole tarkoitus päättyä turvallisuusarvion laadintaan. Organisaatioiden on jatkossakin käytettävä STA:ta esimerkiksi koulutuksissa ja uutta säteilylähdettä hankittaessa sekä vanhoja poistettaessa.

Mikä on ollut palkitsevinta säteilyturvallisuusasiantuntijan työssä?

Olemme tyytyväisiä, että olemme onnistuneet auttamaan asiakkaitamme tässä uudessa ja paljon kysymyksiä herättäneessä tilanteessa. Toteuttamamme asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan 94 % asiakkaistamme oli STA-palveluumme tyytyväisiä ja 100 % olisi valmiita suosittelemaan meitä. Saimme kiitosta muun muassa kustannustehokkuudesta, kokonaisvaltaisuudesta ja sitoutumisesta. On ollut hienoa nähdä, että asiakkaamme ovat kevään projektin myötä huomannet, että säteilyturvallisuuteen liittyviä asioita on kehitettävä organisaatioissa jatkuvasti.

Minkälainen säteilyturvallisuuspalvelujen tarjoaja Fortum on?

Painotamme ennen kaikkea kokonaisvaltaisuutta: sen lisäksi, että Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä sisältää turvallisuusarvion lisäksi useita muita tilanteita, joissa säteilyturvallisuusasiantuntijaa on käytettävä, on tärkeää että säteilyturvallisuus tuodaan työturvallisuuskulttuurin keskeiseksi elementiksi. Kun tarvittavat dokumentit on laadittu, ne eivät saa jäädä arkistoihin, vaan ne on tuotava osaksi jokapäiväistä toimintaa.

Loppupeleissä asiakkaalla on aina paras kokemus omien säteilynlähteidensä käytöstä ja niihin liittyvistä riskeistä. Me haluamme tuoda asiantuntemuksemme asiakkaan käyttöön ja löytää yhdessä parhaat mahdolliset ratkaisut, jotka ovat avuksi niin jokapäiväisessä toiminnassa kuin mahdollisessa poikkeustilanteessa.

Mika Pikkarainen

Säteilyturvallisuusasiantuntija
Puhelin: +358 40 537 0527
mika [piste] pikkarainen [ät] fortum [piste] com