Montan ainutlaatuinen ylisiirtolaite on taas käytössä

07 elokuu 2020, 10:15

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE 7.8.2020

Montan kalojen ylisiirtolaite otetaan käyttöön elokuun alussa viikolla 32, kun veden lämpötila on laskenut riittävän alhaiseksi ja kalojen nousu Merikosken kalatiestä on toden teolla käynnistynyt. Veden lämpötilan on laskettava vähintään 20 asteeseen, jotta kalojen käsittely ja kuljettaminen on turvallista.

Vuonna 2017 aloitettu ylisiirtolaitteen kehitystyö jatkuu. Viime kesän ja syksyn aikana Oulujoelle rakennettuun pilottilaitteeseen nousi yli 200 lohta ja lähes 300 taimenta. Tänä kesänä testataan uutta ratkaisua kalojen karkaamisen estämiseksi.

”Vaelluskalat ovat päässeet karkuun ylisiirtolaitteen nielujen kautta. Nielun kärkeä on nyt edelleen kehitetty. Lisäämme laitteen nostokertoja aiempiin vuosiin verrattuna huomattavasti. Nielun muutoksella pyrimme pidentämään aikaa, jonka kalat laitteessa ovat, jotta ne eivät pääse karkaamaan tihennettyjen nostokertojen välissä”, Fortumin ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen kertoo.

Testauksen lisäksi Fortum suunnittelee laitteen seuraavia isoja kehitysaskelia. Muutostöillä ratkaistaan kalojen karkailu ja helpotetaan laitteen käyttöä. Kalojen keruu- ja nostoaltaita pienennetään ja mietitään ratkaisuja nostojen helpottamiseksi.

”Ainutlaatuisen ylisiirtolaitteen kehitys- ja suunnittelutyö vaatii aikaa ja kokeiluja. Jokaisen kauden aikana opimme laitteen käytöstä ja olosuhteista uusia asioita. Niiden perusteella kehitämme laitetta ja otamme vuosi vuodelta kehitysaskelia eteenpäin. Talvet käytämme laitteen teknisen kehitystyön suunnitteluun ja toteutukseen, jotta seuraavana kesänä meillä olisi käytössä entistä toimivampi ylisiirtolaite”, Katri Hämäläinen sanoo.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt luvan siirtää Montan ylisiirtolaitteella kiinniotettuja kaloja Oulujoen sivujokiin Utosjokeen ja Kutujokeen. Ylisiirtolupa on voimassa viiden vuoden ajan. Eläinlääkärin tulee tarkastaa kaikki ylisiirrettävät kalat.

Montan voimalaitoksen alakanavasta etsitään ”lohipolkuja”

Lohen nousun tehostamiseksi Luonnonvarakeskus (Luke) selvittää lohikalojen uintipolkuja voimalaitosten alakanavissa Oulujoella Merikoskella ja Montassa. Voimalaitoksen alakanavaa hallitsevat virtauksiltaan ja turbulenttisuudeltaan hyvin vaihtelevat olosuhteet. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa sitä, löytyykö voimalaitoksen alakanavasta ”lohipolkuja”, jotka johtavat Montan ylisiirtolaitteelle, ja voidaanko ”lohipolkujen” sijaintiin vaikuttaa. Lohen nousukäyttäytymistä ja lohien uintipolkuja eri virtaamilla kartoitetaan esimerkiksi kalojen uintisyvyys- ja sijaintitietojen perustella.

Montan alakanavan elinympäristömallinnukset on jo tehty. Tulosten kokonaisvaltainen tarkastelu ajoittuu talveen 2020 - 2021. Tietoa kalan käyttäytymisestä monitahoisessa virtausympäristössä voidaan hyödyntää ylisiirtolaitteen toiminnan parantamisessa.

Luken selvitys on osa Sateenvarjo III -hanketta. Luonnonvarakeskuksen, vesivoimayhtiöiden, Energiateollisuus ry:n ja Maa- ja metsätalousministeriön yhteistyöhankkeessa tutkitaan ja tehostetaan Suomessa jo käytössä olevien vaellusratkaisujen toimivuutta sekä kehitetään istutuspoikasseurantoja. Tuloksia voidaan hyödyntää myös uusien vaellusratkaisujen suunnittelussa. Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan muun muassa Ii-, Oulu- ja Kemijoella.

Fortum on yksi viisivuotisen (2019 - 2023) Sateenvarjo III -hankkeen rahoittajista.

 

Fortum Oyj
Viestintä
 

Lisätietoja:
Katri Hämäläinen, ympäristöasiantuntija, katri [piste] hamalainen [ät] fortum [piste] com, puh. 040 162 3901

Fish migration

Mukana kalan vaelluksella

Lue lisää vaelluskalojen eteen tekemästä työstämme