Pörssitiedote

Fortumin puolivuosikatsaus 2020: Vahvat suojaukset tasoittivat merkittävästi Pohjoismaiden poikkeuksellisen alhaisten spot-hintojen vaikutusta

19 elokuu 2020, 09:00

Fortum sign 6

FORTUM OYJ TAMMI-KESÄKUUN 2020 PUOLIVUOSIKATSAUS 19.8.2020 KLO 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Fortumin vuoden 2020 puolivuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.

Huhti–kesäkuu 2020

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 512 (372) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 207 (232) miljoonaa euroa
 • Liikevoitto oli 534 (184) miljoonaa euroa. Liikevoittoon vaikutti 154 miljoonan euron suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten käyvän arvon muutos
 • Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 37 (461) miljoonaa euroa; lasku johtui pääasiassa siitä, että Uniper on nyt tytäryhtiö
 • Osakekohtainen tulos oli 0,35 (0,69) euroa, josta 0,20 (‑0,05) euroa liittyi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen nettovakuusvelan muutosta oli 459 (716) miljoonaa euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -53 (740) miljoonaa euroa
 • COVID-19-pandemialla oli haittavaikutuksia vain konsernin Venäjän toiminnoissa
 • Kokonaiskauppahinta pohjoismaisten tuulivoimalaitosten enemmistöosuuden ja pohjoismaisen latauspisteyhtiön enemmistöosuuden myynnistä oli 262 miljoona euroa
 • Markus Rauramo nimitettiin Fortumin toimitusjohtajaksi
 • Fortum yhdisteli Uniperin tuloksen tuloslaskelmaansa, mikä on pääsyy muutoksiin neljänneksen, puolivuotiskauden ja 12 viime kuukauden luvuissa edellisvuoteen verrattuna

Tammi–kesäkuu 2020

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 1 055 (918) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 600 (640) miljoonaa euroa
 • Liikevoitto oli 1 126 (542) miljoonaa euroa sisältäen 431 miljoonan euron myyntivoiton Joensuun kaukolämpöliiketoiminnan myynnistä ja kertaluonteisen -222 miljoonan euron tulosvaikutuksen liittyen Uniperin raportointiin tytäryhtiönä, jolla ei ole kassavirtavaikutusta
 • Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 516 (572) miljoonaa euroa pääasiassa siksi, että Uniper raportoitiin osakkuusyhtiönä 31.3.2020 saakka
 • Osakekohtainen tulos oli 1,40 (1,07) euroa, josta 0,42 ( 0,09) euroa liittyi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin
 • Liiketoiminnan rahavirta ennen nettovakuusvelan muutosta oli 1 020 (1 175) miljoonaa euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 061 (1 491) miljoonaa euroa
 • COVID-19-pandemialla oli haittavaikutuksia vain konsernin Venäjän toiminnoissa toisella neljänneksellä
 • Kokonaiskauppahinta julkaistuista myynneistä oli 1,2 miljardia euroa sisältäen Joensuun ja Järvenpään kaukolämpöliiketoimintojen, pohjoismaisten tuulivoimalaitosten enemmistöosuuden ja pohjoismaisen latauspisteyhtiön enemmistöosuuden myynnit
 • Maaliskuussa Fortumista tuli Uniperin enemmistöomistaja ja Uniperista Fortumin tytäryhtiö

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 • Fortum sopi Järvenpään kaukolämpöliiketoimintansa myynnistä noin 375 miljoonalla eurolla
 • Fortum harkitsee strategisia vaihtoehtoja, myös mahdollista myyntiä, 50 %:n omistukselleen Stockholm Exergissä
 • Fortum kasvatti omistuksensa Uniperissa 75,01 %:iin

Yhteenveto näkymistä

 • Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodeksi 2020 noin 85 % hintaan 34 euroa/MWh ja vuodeksi 2021 noin 65 % hintaan 33 euroa/MWh
 • Uniper-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodeksi 2020 noin 90 % hintaan 29 euroa/MWh ja vuodeksi 2021 noin 80 % hintaan 27 euroa/MWh ja vuodeksi 2022 noin 40 % hintaan 24 euroa/MWh
 • Fortum arvioi investointien ilman yritysostoja olevan noin 700 miljoonaa euroa ilman Uniperia vuonna 2020. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit. Luku sisältää noin 200 miljoonaa euroa aurinko- ja tuulivoimainvestointeja pääoman kierrätyksen liiketoimintamallin mukaisesti. Ohjaus ei sisällä Uniper-segmentin investointeja.
Tunnuslukuja
milj. euroa II/2020 II/2019 I–II/2020 I–II/2019 2019 Edelliset 12kk
Liikevaihto 12,330 1,144 13,687 2,834 5,447 16,300
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 512 372 1,055 918 1,766 1,903
Vertailukelpoinen liikevoitto 207 232 600 640 1,191 1,151
Liikevoitto 534 184 1,126 542 1,110 1,694
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 37 461 516 572 744 688
Tulos ennen tuloveroja 570 652 1,583 1,076 1,728 2,235
Tulos/osake, euroa 0.35 0.69 1.40 1.07 1.67 2.00
Liiketoiminnan rahavirta ennen nettovakuusvelan muutosta* 459 716 1,020 1,175 1,658 1,503
Liiketoiminnan rahavirta -53 740 1,061 1,491 2,015 1,585
Oma pääoma/osake, euroa     14.86 13.93 14.61  
Rahoitusnettovelka (kauden lopussa)**     7,772   4,833  
Oikaistu nettovelka (kauden lopussa)**     10,060   4,978  
Korollinen nettovelka (kauden lopussa)**       5,422 5,260  

* Uusi välisumma on lisätty vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä. Vakuussaamiset ja -velat sisältyvät rahoitusnettovelkaan.
** Uniper-konsolidoinnin jälkeen Fortum on päivittänyt nettovelan määritelmää ja käyttää rahoitusnettovelkaa ja oikaistua nettovelkaa.

Toimitusjohtaja Markus Rauramo:

”Fortumin kehitys viime vuosina on ottanut isoja harppauksia ja olemme nyt käännekohdassa. Minulla on ollut ilo ja kunnia luotsata yhtiötämme eteenpäin toimitusjohtajana heinäkuun alusta lähtien. Yhdessä Uniperin kanssa nopeutamme muutosta, ja tavoitteenamme on olla edelläkävijä Euroopan energiamurroksessa. Lyhyen aikavälin päätavoitteeni on muodostaa yhteinen strategia koko konsernille vuoden loppuun mennessä. Jatkamme hiilivoimaan perustuvan tuotannon vähentämistä, pienennämme päästöjä ja kasvamme puhtaassa energiassa. Lisäksi asetamme koko konsernille uudet ilmastotavoitteet osana yhteistä strategiaamme.

Fortum arvioi ja optimoi jatkuvasti liiketoimintojaan, kuten viime vuosien yritysostot ja toimintojen myynnit osoittavat. Jatkamme tätä työtä, ja tavoitteenamme on entistä fokusoidumpi liiketoimintaportfolio. Pitkällä aikavälillä panostamme myös kannattavaan kasvuun. Nämä investoinnit tulevat olemaan strategisia, tarkkaan valikoituja ja merkittävän kokoisia.

Lyhyellä aikavälillä teemme töitä sen eteen, että konserni on taloudellisesti vahva, mikä on entistä tärkeämpää pandemian aiheuttamassa epävarmassa markkinatilanteessa. Vahvan taseen ja vähintään BBB luottoluokituksen säilyttäminen on edelleen Fortumin ensisijainen tavoite. Keskitymme rahavirran optimointiin, kannattavuuteen, investointien priorisointiin ja jatkamme tuotantorakenteen optimointia. Tänä vuonna olemme jo tehneet tai julkistaneet divestointeja yhteensä 1,2 miljardin euron arvosta.

Tiettyjen kaukolämpöliiketoimintojemme käynnissä oleva strateginen arviointi etenee hyvin. Heinäkuun alussa allekirjoitimme sopimuksen Järvenpään ja Tuusulan alueen kaukolämpöliiketoimintamme myynnistä 375 miljoonalla eurolla, ja odotamme kirjaavamme kaupasta noin 290 miljoonan euron myyntivoiton kolmannen neljänneksen tulokseemme. Heinäkuun lopussa ilmoitimme myös harkitsevamme strategisia vaihtoehtoja 50 %:n omistuksellemme Stockholm Exergissä ja lisäksi käynnissä on arviointi Puolan ja Baltian kaukolämpöliiketoimintoista.

Vesivarastot ja tulovirtaama olivat toisella neljänneksellä edelleen erittäin korkealla tasolla etenkin Norjassa ja se aiheutti poikkeuksellisen 84 %:n pudotuksen Pohjoismaiden sähkön spot-hintoihin. Aluehinnat laskivat myös Suomessa ja Ruotsissa, mutta paljon vähemmän. Samalla hiilidioksidin päästöoikeuden hinta nousi selvästi toisella neljänneksellä. Tämä kasvattaa Saksan ja Pohjoismaiden sähkönhintojen välistä eroa ja mahdollisuutta pohjoismaisten hintojen elpymiseen, kun vesitilanne aikanaan normalisoituu.

Matalat sähkönhinnat heikensivät Generation-segmentin tulosta, mutta korkeat suojaustasomme pehmensivät pudotusta. Koronapandemian aiheuttama epävarmuus markkinoilla jatkui, mutta sillä oli vain vähäinen vaikutus pohjoismaiseen sähkönkulutukseen. Venäjällä sähkönkulutus laski huomattavasti pandemian ja öljy- ja kaasuteollisuuden sähkön kysynnän laskun seurauksena, mikä alensi sähkön markkinahintaa. Lisäksi Venäjän rupla heikkeni, ja näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta Russia-segmentin tulos laski selvästi viime vuodesta. Consumer Solutions- ja City Solutions -segmenttien tulokset pysyivät vakaina.

Hankittuamme Uniperin enemmistöosuuden kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhdistelimme Uniperin taseeseemme 31.3.2020 alkaen ja tällä neljänneksellä yhdistelimme Uniperin tytäryhtiönä myös tuloslaskelmassamme. Tämän seurauksena Uniper vaikutti ensimmäistä kertaa vertailukelpoiseen liikevoittoomme toisella neljänneksellä. Uniper hyödynsi onnistuneesti kaasumarkkinoita ensimmäisellä neljänneksellä, minkä seurauksena tulos painottui alkuvuoteen toisen neljänneksen sijaan. Tämä kasvatti Fortumin osakkuusyhtiötuloksista kirjaamaa voittoa ensimmäisellä neljänneksellä ja samalla Uniperin vaikutus Fortumin toisen neljänneksen vertailukelpoiseen liikevoittoon aleni. Sähkönhintojen lasku Pohjoismaissa ja pandemian aiheuttama sähkönkysynnän lasku Venäjällä vaikuttivat Uniper-segmenttiin samalla tavalla kuin Generation- ja Russia-segmentteihin. Uniperin suojaukset ja toimintojen optimointi kuitenkin lievensivät vaikutuksia suurelta osin Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Olemme hieman nostaneet omistustamme Uniperissa ja alkuviikosta omistuksemme ylitti 75 prosentin rajan.

Odotan ilolla yhteistyötä kaikkien työntekijöidemme kanssa niin Fortumissa kuin Uniperissa. Hyödyntämällä täysimittaisesti asiantuntemustamme ja osaamistamme rakennamme yhtiön, joka on Euroopan energiamurroksen edelläkävijä.”

Espoo, 18.8.2020

Fortum Oyj

Hallitus

Webcast-lähetys/puhelinkonferenssi

Webcast/puhelinkonferenssi median edustajille, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään samana päivänä klo 11.00 osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.

Kysymyksiä voi esittää puhelimitse numerossa 09 8171 0310, PIN: 34391363#.

Lähetys on englanninkielinen, mutta kysymyksiä voi esittää myös suomeksi. Webcast-tallenne sekä transkripti ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet ja talousviestintä: Ingela Ulfves, puh. 040 515 1531, Måns Holmberg, puh. 044 518 1518, Rauno Tiihonen, puh. 010 453 6150, Pirjo Lifländer, puh. 040 643 3317, ja investors [ät] fortum [piste] com

Media Pauliina Vuosio, puh. 050 453 2383

Tapahtumakalenteri 2020

Fortum julkaisee tammi–syyskuun osavuosikatsauksena 17.11.2020 noin klo 9.00.

Fortumin vuoden 2020 pääomamarkkinapäivä on määrä pitää 3.12.2020.

Uniper julkaisee tapahtumakalenterinsa verkkosivustollaan osoitteessa ir.uniper.energy. Uniper julkistaa tammi–syyskuun 2020 tuloksensa 10.11.2020.

Tapahtumakalenteri 2021

Uniper julkaisee vuoden 2020 vuosikertomuksensa 4.3.2021.

Uniper julkaisee osavuosikatsauksensa vuonna 2021 seuraavasti:

 • tammi–maaliskuun 2021 tulos 6.5.2021
 • tammi–kesäkuun 2021 tulos 10.8.2021

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi