Lehdistötiedote

Fortum käynnistää Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn

13 elokuu 2020, 10:00

Loviisa_voimalaitos

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 13.8.2020

Fortum [Power and Heat Oy] on käynnistänyt Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely), jossa arvioidaan voimalaitoksen mahdollisen käytön jatkamisen ja vaihtoehtoisesti käytöstäpoiston sekä matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutuksia.

“Loviisan voimalaitoksen nykyiset käyttöluvat ovat voimassa vuosien 2027 ja 2030 loppuun saakka. Tässä menettelyssä arvioimme sekä voimalaitoksen kaupallisen käytön jatkamisen että käytöstäpoiston vaikutuksia ympäristöön, ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen sekä ympäröivään yhteiskuntaan ja talouteen”, sanoo apulaisjohtaja Thomas Buddas, Loviisan voimalaitokselta.

“Loviisan voimalaitos on teknisesti hyvässä kunnossa ja täyttää tämän päivän turvallisuusvaatimukset. Nyt toteutettavan ympäristövaikutusten arvioinnin avulla keräämme tietoa mahdollista uutta käyttölupahakemusta varten”, hän jatkaa.

YVA-menettely on kaksivaiheinen ja se kestää noin puolitoista vuotta. Ensimmäinen ohjelmavaihe sisältää Fortumin suunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnista sekä tiedottamisen ja osallistumisen järjestämisestä. YVA-ohjelman, siitä annettavien lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta toteutetaan ympäristövaikutusten arviointi, jonka tulokset esitetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

Hankkeen YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja kansainvälisen kuulemisen osalta ympäristöministeriö (YM).

Me Fortumissa uskomme, että ydinvoimaa tarvitaan vielä pitkään.  Hiilidioksidipäästöttömänä, luotettavana ja sääoloista riippumattomana energianlähteenä ydinvoima auttaa osaltaan vastaamaan nykypäivän energiantarpeisiimme ja hillitsemään ilmastonmuutosta – yhdessä uusiutuvan energian kanssa.

Lisätietoja:
Thomas Buddas, apulaisjohtaja, Loviisan voimalaitos, puh. 010 455 3710 
Mediayhteydenotot: Pia Fast, viestintäpäällikkö, puh. 040 147 8752

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn verkkosivu: www.fortum.fi/loviisayva


Loviisan voimalaitos

Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2019 oli 92,4 %. Voimalaitoksen jatkuva kehittäminen ja modernisoinnit mahdollistavat 
kansainvälisessä mittakaavassa painevesireaktorien parhaimmistoon sijoittuvat käyttökertoimet. Fortum on investoinut Loviisan voimalaitokseen viimeisen viiden vuoden aikana yhteensä noin 450 miljoonaa euroa. Vuonna 2019, voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,2 terawattituntia (netto), mikä on yli 10 % Suomen sähköntuotannosta. Fortumissa työskentelee noin 700 ydinvoima-alan ammattilaista, joista noin 500 Loviisan voimalaitoksella. Tämän lisäksi voimalaitosalueella työskentelee päivittäin lähes 100 muiden yritysten vakinaista työntekijää.