Fortum eNext tukee perinteisiä voimalaitoksia energiamurroksessa

Meneillään olevalla energiajärjestelmän murroksella on suuria vaikutuksia myös alan yritysten liiketoimintamalleihin. Fortum eNextin tavoitteena on auttaa energiayhtiöitä sopeutumaan muutokseen ja mahdollistaa siten myös uusiutuvan energiantuotannon kasvu.

Clouds and pipes

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvittavat toimet tarkoittavat fossiilisten polttoaineiden käytön dramaattista vähentämistä, ja lopulta niistä luopumista korvaamalla ne uusiutuvilla polttoaineilla. Samalla muutos johtaa sähkön käytön lisääntymiseen esimerkiksi liikenteen sähköistymisen takia. Uusiutuvan energian, kuten tuuli- ja aurinkovoiman osuus kasvaa voimakkaasti. Sähkön hinnan laskiessa energiayhtiöiden on muokattava strategiansa ja toimintamallinsa vastaamaan uutta tilannetta.

"Edistynyt teknologia ja uudet energianhankintalähteet vähentävät huomattavasti riippuvuutta hiilestä ja kaasusta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tuotantomäärien pienentyessä perinteisten voimalaitosten rooli osana energiajärjestelmää muuttuu peruskuormatuotannosta vara- ja säätövoimaksi", kertoo Euroopasta ja Afrikasta vastaava myyntijohtaja Antti Malve Fortum eNextistä.

Tämä tarkoittaa päivittäisiä pysäytyksiä ja supistuvien tuotantomäärien aiheuttamaa lisääntyvää rasitusta liiketoiminnan kannattavuuden kanssa kamppaileville laitoksille. Siirryttäessä peruskuorman ajamisesta joustavamman tuotannon vaatimaan ajotapaan voimalaitokset tarvitsevat yleensä muutoksia päästöjen pienentämiseksi ja kestääkseen teknisesti ajotavan muutokset.

Energiayhtiöille käyttö- ja kunnossapito-, asiantuntija- ja projektointipalveluja tarjoava Fortum eNext auttaa energiajärjestelmän muutoksessa perinteisiä voimalaitoksia näiden ajotapojen määrittelyssä sekä tehostamaan toimintaansa ja pienentämään päästöjään. Erilaisten teknisten ratkaisujen avulla voimaloiden laitteistoa ja prosesseja kehitetään niin, että ne voivat toimia tehokkaammin ja tuottavammin ja käyttää uusiutuvia polttoaineita, kuten biomassaa ja jätettä.

"Asiakkaitamme ovat etenkin perinteiset lämpövoimalaitokset, joissa toiminnan jatkuminen edellyttää fossiilisista polttoaineista luopumista. Voimme parantaa näiden laitosten käytettävyyttä ja vähentää päästöjä toteuttamalla tarvittavat modernisoinnit laitoksen elinkaaren vaihe ja taloudelliset vaatimukset huomioiden. Näin vanhatkin voimalaitokset voivat jatkaa osana energiajärjestelmää kannattavasti ja vastuullisesti ympäristövaatimukset täyttäen", Malve sanoo.

Olemassa olevien laitosten tuottavuutta ja taloudellista kannattavuutta parantamalla voidaan välttää niiden ennenaikainen sulkeminen ja helpottaa näin uusiutuviin energialähteisiin pohjautuvaan energiajärjestelmään siirtymistä ilman suuria lisäkustannuksia energian loppukäyttäjille. Tämä vähentää myös tarvetta rakentaa uusia fossiilista polttoainetta polttavia laitoksia siirtymäaikana päästöttömään energiaan.

"Fortumin pitkä historia energiantuottajana antaa meille hyvät lähtökohdat tukea asiakkaitamme meneillään olevassa muutoksessa. Meillä on vuosikymmenten kokemus ja osaamista eri tyyppisten voimalaitosten suunnittelusta, operoinnista ja modernisoinnista. Tunnemme voimalaitosten toimintaympäristön lakeineen ja säädöksineen ja ymmärrämme toisaalta laitoksen omistajan näkökulman ja tarpeet. Olemme itsenäinen palveluntuottaja ja toimintamme tähtää parhaan ratkaisun tarjoamiseen laitteen tai teknologian alkuperäisestä valmistajasta riippumatta. Haluamme aina varmistaa asiakkaidemme teknisen ja taloudellisen kilpailukyvyn säilymisen ja jopa paranemisen", Malve sanoo.

Tehokkuutta parantavien palvelujen lisäksi Fortum eNext tarjoaa lämpövoimalaitoksille pitkäaikaisia käyttö- ja kunnossapitosopimuksia sekä kattavat turbiinien ja generaattoreiden huoltopalvelut.

 

Lue viimeisimmät uutisemme englanniksi