Lehdistötiedote

Fortumin hakemus kalaistutusten kasvattamiseksi Oulujoella jäi vaille vahvistusta korkeimmassa hallinto-oikeudessa

02 heinäkuu 2020, 10:32

dalalve-hydro

FORTUM OYJ PAIKALLISLEHDISTÖTIEDOTE 2.7.2020

Korkein hallinto-oikeus piti voimassa Oulujoen Fortumin vesivoimalaitosten olemassa olevat kalatalousvelvoitteet. Fortumin vapaaehtoinen hakemus kalaistutusten kasvattamiseksi ei näin ollen saanut vahvistusta lupamääräyksenä, vaikka suunnitellut istutukset toteutuvatkin. Fortum on viime vuosien aikana oma-aloitteisesti kasvattanut vaellussiian ja lohen istutusmääriä. Istutuksia suunnitellaan yhteistyössä Oulujoen ja merialueen kalastusoikeuksien haltijoiden kanssa.”Fortumin tavoitteena oli lisätä istutusmääriä kalastusoikeuksien haltijoiden toiveiden mukaisesti ja selkeyttää Fortumin Oulujoen vesivoimalaitosten kalatalousvelvoitteiden lupamääräyksiä. Vaikka lupamääräyksiin ei tullut muutoksia, jatkamme oma-aloitteisesti suuremmilla istutusmäärillä myös jatkossa. Niin olemme sopineet kalastusoikeuksien haltijoiden kanssa, ja nähdäksemme näin tuetaan Oulujoen alueen kalastuksen kehittämistä", ympäristöpäällikkö Susanna Hyrkäs Fortumista sanoo.

Vaellussiian vuosittaiset istutukset ovat viime vuosien aikana kasvaneet 20 000 kesänvanhasta siiasta noin 1 190 000 siikaan. Lohen ja meritaimenen vuosittaiset istutusmäärät kasvavat noin 250 000 vaelluspoikasesta yhteensä noin 299 200 yksilöön. Määrät perustuvat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Oulujoen saalistilastojen selvitykseen.

Fortumin hakemus ja korkeimman hallinto-oikeuden päätös eivät liittyneet laajempaan keskusteluun vaelluskaloista, eikä niillä pyritty ratkaisemaan kalatiekysymyksiä Oulujoella. Fortumin Oulujoen kalavesien hoito perustuu vaelluskalojen poikasistutuksiin ja istukkaiden laadun kehittämiseen sekä luontaisen elinkierron vahvistamiseen. Montan vuonna 2016 uudistetun kalanviljelylaitoksen ohella hoitotyötä tukevat kalojen kiinniotto- ja ylisiirtolaite Montan voimalaitoksen yhteydessä sekä tuki-istutukset Oulujokeen laskeviin sivujokiin. Oulujoki on luonteeltaan voimakkaasti rakennettu ja säännöstelty vesistöalue, minkä takia Oulujoessa ei enää ole luontaisia vaelluskalojen lisääntymisalueita.

Oulujoella on suuri merkitys kotimaisen ja päästöttömän sähkön tuotannossa. Fortumilla on Oulujoessa Montan, Pyhäkosken, Pällin, Utasen, Ala-Utoksen, Nuojuan ja Jylhämän vesivoimalaitokset.

Taustatietoa

Fortumin Oulujoen eri voimalaitosten kalanhoitovelvoitteet on toteutettu istutuksina kalatalousviranomaisen kanssa tehdyn, niin kutsutun Montan sopimuksen mukaisesti. Selventääkseen Montan sopimuksen sisältöä ja neuvoteltuaan kalatalousviranomaisen ja ministeriön kanssa Fortum laittoi kalatalousvelvoitteiden vapaaehtoisen muutoshakemuksen vireille alkuvuodesta 2014.

Aluehallintovirasto hylkäsi Fortumin hakemuksen huhtikuussa 2017. Yhtiö valitti aluehallintoviraston hylkäävästä päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen, joka ratkaisi asian Fortumin hakemuksen mukaisesti 2019. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen.   

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Susanna Hyrkäs, Fortum, ympäristöpäällikkö, puh. 040 158 1825