Paikallistiedote

Oulujärven Önkkörin alueen kunnostushanke on valmistunut

25 kesäkuu 2020, 14:37

fishing

Önkkörin alueen kolmivuotinen kunnostushanke on valmistunut Oulujärven rannalla Kajaanin Vuolijoella. Kunnostuksen myötä alueella on nyt hyvät ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet, minkä lisäksi lintujen, kalojen ja muiden eliöiden elinolosuhteet ovat aiempaa paremmat.

Önkkörin alueella on runsas eläinlajien kirjo. Sen vuoksi kunnostustyöt toteutettiin porrastetusti kolmen vuoden aikana, jotta osa lajien elinympäristöstä pysyi koko hankkeen ajan elinkelpoisena.

”Työt suunniteltiin ja toteutettiin niin, että lintujen pesimäalueet ja EU-direktiivillä suojeltujen korentojen lisääntymisalueet voitiin säilyttää”, kertoo Kainuun ELY-keskuksen ympäristövastuuyksikön päällikkö Jari Pesonen.

Kunnostustöihin kuului esimerkiksi ruoppausta ja kasvillisuuden poistamista, jotka parantavat lajien elinympäristöä sekä veden virtausta ja vaihtuvuutta. Önkkörin lajisto hyötyy myös alueelle kaivetuista lammikoista sekä vesiensuojelukosteikosta, jotka tarjoavat lisää elinympäristöjä niin linnuille, korennoille kuin viitasammakoillekin.

Hankkeen kolmannen vuoden aikana rakennettiin siltoja ja onkilaitureita, jotka helpottavat kalastamista alueella. Umpeutuneen kanavan avaamisen myötä veneellä kulkeminen on taas mahdollista, ja uusilla kävelypoluilla voi liikkua sujuvasti jalkaisin. Lintuharrastajien iloksi rakennettiin lintutorni. Alueella on monipuolinen lintulajisto, johon kuuluu vesi- ja rantalintujen lisäksi myös kahlaajia ja petolintuja.

Sujuvaa yhteistyötä yhteisen tavoitteen eteen

Aloite kunnostukseen tuli Manamansalon-Vuolijoen osakaskunnalta. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) ja Kajaanin kaupunki suunnittelivat hankkeen yhdessä, ja käytännön toteutuksesta vastasi Kajaanin kaupunki. Paikalliset asukkaat osallistuivat yleisötilaisuuksissa aktiivisesti hankkeen ideointiin.

”Hanke onnistui erinomaisesti. Osallistumme mielellämme hankkeisiin, joilla pyritään virkistysmahdollisuuksien parantamisen lisäksi vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta”, kertoo Pesonen.

Tulevaisuudessa alueen kunnossapidosta huolehtii Manamansalon-Vuolijoen osakaskunta, joka on vesialueen omistaja.

Önkkörin alue kunnostettiin osana OUMO-sopimusta

Alueella on pitkä historia: Önkkörin kanava on kaivettu 1600- ja 1700-lukujen vaihteessa, mutta kaivajista ei ole jäänyt varmaa tietoa historiankirjoihin.

Önkkörin kunnostushanke toteutettiin osana Oulujoen moninaiskäytön puitesopimusta (OUMO), jossa ovat mukana yksitoista Oulujoen vesistöalueen kuntaa, Fortum, Oulun Energia sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset. Fortum oli yksi Önkkörin kunnostushankkeen osarahoittajista yhdessä Kainuun ELY-keskuksen ja Kajaanin kaupungin kanssa. Kunnostushankkeen kokonaiskustannukset olivat 282 000 euroa.”Fortumille hanke oli erityisen tärkeä sen vuoksi, että siinä kunnostettiin EU-direktiivillä suojeltujen lajien elinympäristöjä”, kertoo Fortumin ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen.

 

Lisätietoja:
 

Katri Hämäläinen, ympäristöasiantuntija, Fortum, puh. 040 162 3901, katri [piste] hamalainen [ät] fortum [piste] com

Jari Pesonen, yksikön päällikkö, Kainuun ELY-keskus, puh. 0295 023 861, jari [piste] k [piste] pesonen [ät] ely-keskus [piste] fi