Lehdistötiedote

Fortum ja Metsä Group käynnistävät 50 miljoonan euron biokiertotaloutta edistävän T&K-ohjelman

18 kesäkuu 2020, 13:00

bale-of-straw web

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 18.6.2020

Fortum ja Metsä Group käynnistävät Business Finlandin kanssa yhteistyössä maailmanluokan T&K-ohjelman, joka keskittyy uusiutuvista ja kestävistä lähteistä saatavaan sellukuituun. Nelivuotisen ExpandFibre-ohjelman tavoitteena on kehittää ainutlaatuisia teknologioita ja älykkäitä liiketoimintakonsepteja, joiden avulla oljesta ja puusta tuotetusta sellusta saadaan valmistettua tekstiilikuituja ja muita uusia biotuotteita. Business Finland on myöntänyt ohjelmalle 20 miljoonan euron rahoituksen veturiyritysten haastekilpailussa.

ExpandFibre tulee olemaan osa maailmanlaajuista innovaatioekosysteemiä. Sen myötä projektin yhteistyökumppanit Fortum ja Metsä Group haluavat rohkaista ekosysteemissä mukana olevia yrityksiä panostamaan entistä enemmän biokiertotaloutta edistäviin hankkeisiin. Ekosysteemin jäsenet voivat hakea rahoitusta Business Finlandilta tai Euroopan Unionilta.

Suomi on jo nykyään kiertotalouden kärkimaa ja biotuotteiden kuten sellun, paperin, kartongin ja puutuotteiden valmistaja ja viejä. Maamme tunnetaan myös korkealaatuisesta biomassan hyödyntämisestä, alan teknologiatoimittajista, koulutusohjelmista sekä suunnittelu- ja T&K-palveluista. ExpandFibre-ohjelma rakentuu tälle monipuoliselle osaamisalustalle. Ohjelman tavoitteena on tarjota valikoiduille markkinoille uusia massatuotantoon soveltuvia biotuotteita, joiden hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi verrattuna samankaltaisiin, fossiilisista raaka-aineista tehtyihin nykytuotteisiin.

“Olemme todella iloisia voidessamme aloittaa innovatiivisen kumppanuushankkeen ExpandFibren kanssa ja uskomme, että yhteistyöstä tulee palkitsevaa koko ekosysteemille. Fortum jatkaa myös yhteisön sisällä uraauurtavan biotuotevisionsa toteuttamista, jossa maatalouden tuotannon sivuvirroista saatava olkiraaka-aine ohjataan teolliseen prosessointiin ympäristöystävällisten materiaalien ja kemikaalien valmistusta varten.  Tavoitteenamme on kehittää kaikista oljen pääkomponenteista eli selluloosasta, hemiselluloosasta ja ligniinistä korkean lisäarvon lopputuotteita”, kertoo Bio2X-ohjelman kehitysjohtaja Risto Sormunen Fortumilta.

“Metsä Groupin toiminta perustuu kestävästi hoidettuihin suomalaismetsiin. Konsernille keskeinen T&K-tavoite on löytää uusia, lisäarvoa tuovia käyttötapoja pohjoisesta puusta saatavalle sellukuidulle. Olemme iloisia ExpandFibre-ohjelman myötä syntyneestä kumppanuudesta Business Finlandin ja Fortumin kanssa. Odotamme innolla yhteistyötä, jossa luomme uusia teknologioita ja konsepteja osana laajempaa innovaatioekosysteemiä”, sanoo Niklas von Weymarn, Metsä Groupin innovaatioyhtiön Metsä Springin toimitusjohtaja.

ExpandFibre on ainutlaatuinen yhteistyöhanke, joka käynnistyy kesän 2020 aikana ja jatkuu elokuun 2024 loppuun asti. Ohjelmassa keskitytään seitsemään tutkimusteemaan:

  • Tekstiilit

  • Biokomposiitit

  • Pakkausmateriaalit

  • Muut uudet kuitutuotteet

  • Hemiselluloosa

  • Ligniini

  • Oljen hankinta ja fraktiointi

Kaikki ExpandFibre-ohjelmalle olennaiset arvoketjut perustuvat uusiutuviin ja kestäviin raaka-aineisiin eli olkeen ja pohjoiseen puuhun. ExpandFibre haluaa haastaa teemoihin liittyvien arvoketjujen toimijoita mukaan rakentamaan maailmanluokan innovaatioekosysteemiä, joka mahdollistaisi uusien biotuotteiden kaupallistamisen ja kestävän liiketoiminnan synnyttämisen.

 

Fortum Oyj
Viestintä
 

Yhteyshenkilöt:

Risto Sormunen, kehitysjohtaja, Bio2X-ohjelma, Fortum, puh. 050 453 4615
Niklas von Weymarn, toimitusjohtaja, Metsä Spring, puh. 040 547 6977
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541

Lisätietoja:

ExpandFibre-ohjelman verkkosivut (englanniksi)
Business Finlandin lehdistötiedote 18.6.2020

 

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa. www.metsagroup.com

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi