Fortum allekirjoittaa Euroopan ydinvoimateollisuuden avoimen kirjeen

Hiilenkäytön vähentämiseksi tulee kaikkien yhteiskunnan sektoreiden sähköistyä. llmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme tulevaisuudessa yhä enemmän puhdasta sähköä.

Ydinvoimalla tuotetaan hiilidioksidipäästötöntä, luotettavaa ja edullista sähköä vuorokauden ympäri. Tällä hetkellä ydinvoimalla tuotetaan yli neljännes Euroopan sähköntuotannosta ja melkein puolet hiilidioksidipäästöttömästä sähköstä.

Meidän täytyy varmistaa ydinvoiman kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa sekä mahdollistaa uuden ydinvoiman rakentaminen. Ydinvoima täydentää uusiutuvia energialähteitä, ja yhdessä ne mahdollistavat haastavien ilmastotavoitteiden saavuttamisen. Ne maat, joissa ei ole ydinvoimaa, kamppailevat tällä hetkellä saavuttaakseen ilmastotavoitteensa valtavista ponnisteluista huolimatta.

"Uskon, että tarvitsemme ydinvoimaa energiajärjestelmässä vielä pitkään. Se on välttämätöntä, mikäli haluamme onnistua ilmastotavoitteiden saavuttamisessa", sanoo Generation-divisioonan johtaja Tiina Tuomela.

Suomi ja Ruotsi ovat vastuullisen ydinjätehuollon edelläkävijöitä koko maailmassa. Suomessa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen on määrä alkaa 2020-luvun puolivälissä Eurajoella. 

"EU:n taksonomian tulee olla teknologianeutraali. Nykyisellään se erottelee tehokkaasti ydinvoiman, yhden ilmastomme kannalta tärkeimmistä tuotantomuodoista. Emme yksinkertaisesti voi jättää mitään puhdasta tuotantomuotoa hyödyntämättä", hän jatkaa.

Ydinvoimalla ja koko energiasektorilla on tärkeä rooli EU:n energiamurroksen edistämisessä. Ydinvoima tarjoaa kotitalouksille ja yrityksille hiilidioksidipäästötöntä sähköä turvallisesti, kilpailukykyisesti ja luotettavalla tavalla ja pitää talouden liikkeessä.

Siksi olemme allekirjoittaneet tämän ydinvoimateollisuuden avoimen kirjeen.

Tiina Tuomela kommentoi Euroopan ydinvoimateollisuuden avointa kirjettä